P r o s i n e c *5.   Mikulášská besídka s nadílkou (dopoledne v MŠ)

*7.   Zpívání u vánočního stromu v obci (někteří předškoláci)

*10.  Vánoční schůzka rodičů v 19 hodin

*11.  Vánoční koncert ZUŠ v Žamberku ( Žabičky)

*17.  Vánoční besídka s nadílkou (dopoledne v MŠ)

*18.  Vánoční pohádka v MŠ (dopoledne)

*19.  Projektový den mimo školu - Muzeum řemesel v Letohradu

*4.  Taneční školička a *5. Ukázková hodina taneční školičky

     * 3., 12., 17.    Angličtina 

  

Témata vzdělávání
  
   S čerta nejsou žerty.
   Čím voní Vánoce (bez televize)