PLAVECKÝ VÝCVIK

Středa 23. květen

Dnes jsme absolvovali pátou lekci plaveckého výcviku v Ustí nad Orlicí. Děti získávají předplavecké dovednosti pod vedení odborných lektorů.

 

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

Čtvrtek 17. květen

 "Co správného na talíři" - tak se jmenovala přednáška o zdravé výživě, na kterou jsme pozvali do mateřské školy rodiče dětí. Přednášela lektorka zdravého životního stylu paní Darie Micherová. V komorním prostředí třídy Žabiček se rozvinula dlouhá diskuze o výživě dětí.


 
BESÍDKA PRO VEŘEJNOST

Sobota 12. květen

Odpoledne ve 14 hodin začala v sokolovně besídka dětí. Děti předvedly pásmo pohádkových písní, básní a scének. Podívat se přišlo víc než sto hostů. Děti odměnili velkým potleskem a částkou 3 638,- Kč, která byla vybrána na dobrovolném vstupném. Z těchto pěněz bude pro děti uspořádána oslava Dne dětí a ukončení školního roku.

JARNÍ  RADOVÁNKY

Čtvrtek 3. květen

Jaro nás prostě baví!!!!

 
LÉTÁNÍ NA KOŠTĚTI

Pátek 27. duben

Čarodějnický den jsme si užili při výrobě košťátek a létáním na nich.

 

DOPRAVNÍ  POŘAD

Pondělí 23. duben

V pořadu Ryšák Foxík se děti seznámily s bezpečným chováním v silničním provozu, se správným vybavením kola, dopravními značkami apod. Teoretické poznatky si vyzkoušely v praktických scénkách.


 
 

PROJEKT ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

Pátek 20. duben

Od září jsme zapojeni v projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" pro děti věku 5-6 let. Obsahem je procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností ( chůze, běh, skoky, házení, chytání) a základy cvičení na nářadí  i s náčiním. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je jednotlivými činnostmi provází. Cvičení děti baví.