PROJEKT ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

Pátek 20. duben

Od září jsme zapojeni v projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" pro děti věku 5-6 let. Obsahem je procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností ( chůze, běh, skoky, házení, chytání) a základy cvičení na nářadí  i s náčiním. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je jednotlivými činnostmi provází. Cvičení děti baví.