DOPRAVNÍ  POŘAD

Pondělí 23. duben

V pořadu Ryšák Foxík se děti seznámily s bezpečným chováním v silničním provozu, se správným vybavením kola, dopravními značkami apod. Teoretické poznatky si vyzkoušely v praktických scénkách.