Oznámení  rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole

    Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

že vyhovuje žádosti dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává  Masarykov základní a mateřská škola Kunvald:

 

Seznam uchazečů                                                                                                                                                                                                                 

                 

                    01              přijat/přijata

                    02              přijat/přijata

                    03              přijat/přijata

                    04              přijat/přijata

                    05              přijat/přijata

                    06              přijat/přijata

                    07              přijat/přijata

                    08              přijat/přijata

 

                   Datum zveřejnění:             12. 5. 2017

                   Datum nabytí právní moci: 27. 5. 2017

 

                   Ředitelka školy:  Mgr. Xaverová Kateřina

 

 

 

 

 

 

Žádost o přijetí do MŠ

Přihláška do ŠJ

Desatero předškoláka