JARNÍ BESÍDKA PRO VEŘEJNOST

Sobota 20. květen

Ve 14 hodin se otevřela opona místního sálu a začalo vystoupení dětí obou tříd mateřské školy. Mladší Sluníčka předvedla pásmo písní, básní a dramatizaci pohádky. Starší Žabičky ve svém vystoupení diváky provedly celým rokem od jara do zimy. Všechny účinkující potěšil nekončící potlesk a velké množství diváků.

V dobrovolném vstupném se vybralo 3.587,-Kč, peníze budou použity na oslavu Dne dětí.