VÝLET NA DOLNÍ MORAVU

Úterý 27. červen

Celodenní výlet měl cíl ve sportovním areálu na Dolní Moravě. V Mamutíkově vodním parku jsme si vyzkoušeli co všechno se dá dělat s vodou. Poznali, jak se voda chová, jakou má sílu a kde všude může pomáhat. Lesní zážitkový park byl plný domečků, houpaček, prolézaček. V něm jsme si vyzkoušeli svou odvahu a obratnost. Pískový svět nás zavedl na divoký západ, tam jsme s napětím odkrývali archeologické nálezy i rýžovali zlato.Nechyběl ani piknik v přírodě a osvěžující zmrzlina!