ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU  2017/2018

Pondělí 4. září

Opět jsme se setkali po prázdninách. To bylo radosti! U těch nejmladších i trocha smutku po mamince.
Ve třídě Žabiček je šestnáct předškoláků!
Do třídy Sluníček nastoupily i děti mladší tří let.
Večer přišli do mateřské školy maminky a tatínkové, aby se dozvěděli všechny důležité informace pro celý školní rok.