cool
Krásné dlouhé prázdniny Vám přeje
paní vychovatelka Irena Vagnerová