O hlavních prázdninách školní družina nebude v provozu.