ŠKOLA PRO TEBE
Masarykova 
základní škola
a
mateřská škola
Kunvald
 
Škola dnes navazuje na dlouholetou tradici základního vzdělávání dětí z rozlehlého Kunvaldu i okolí.
Vzdělávání probíhá v opravené a zateplené, prostorné školní budově stojící nad křižovatkou cest v centru městysu, jsme obklopeni kulturní krajinou podhůří Orlických hor.
Je k nám dobré dopravní spojení ze všech stran: z Rokytnice, ze Žamberka, z Bartošovic v O. h. Školní vzdělávací program s motivačním názvem Škola pro tebe umožňuje žákům získat kvalitní všeobecné vzdělání.

Vyučování probíhá v populačně přirozených, různorodých třídách či skupinách s nízkými počty spolužáků. Vyučování ve skupinách je typickým znakem našeho vzdělávacího programu. Cíleně je vytváříme na 1. i na 2. stupni.
Nízké počty žáků ve třídách umožňují učitelům přistupovat k žákům individuálně. V téměř domáckém prostředí mohou žáci dosahovat takových výsledků ve vzdělávání, které odpovídají jejich nadání a možnostem.
Mimo to tím vedeme žáky k vzájemnému respektování, názorové snášenlivosti a spolupráci všech zúčastněných, rušíme překážky mezi ročníky a třídami.

Neexistuje zde anonymita, sociálně patologické jevy se téměř nevyskytují, převažují přátelské vztahy. Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, ke zdraví fyzickému i psychickému. Využíváme proto okolní krajinu a vedeme žáky k ekologickému přístupu k přírodě, ke kladnému vztahu k domovu, rodné obci a vlasti.

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
561 81 Kunvald 41

IČO 70985855

e-mail: skola@zskunvald.cz
tel.: 465 619 170 - na ostatní pracoviště školy budete přepojeni

Ředitel školy: Mgr. Kateřina Xaverová

Zřizovatel: Městys Kunvald, 561 81 Kunvald 40, okres Ústí nad Orlicí

Co nás čeká

Měsíční plán ŠD

20/12/2017, 16:09
pyzamovy-mejdan-2017  

Měsíční plán ZŠ

01/11/2017, 17:49
mesicni-plan-zs ≈ PLÁN AKCÍ - LEDEN *4.1. – Konzultační hodiny - od 16.30 do 17.30 hodin *8.1 – Výuka PČ – závod Bühler Žamberk -  8. a 9 r. – od 13 do 15 hodin *12.1. -...

Aktuality

19/09/2017, 16:00
aktuality

Kalendář akcí

16/01/2017, 10:54
kalendar-ms    L E D E N        *9., 23.     Angličtina    *12.    Bubenická dílna *17.    Přednáška pro...