ŠKOLA PRO TEBE
Masarykova 
základní škola
a
mateřská škola
Kunvald
 
Škola dnes navazuje na dlouholetou tradici základního vzdělávání dětí z rozlehlého Kunvaldu i okolí.
Mateřská škola je součástí Masarykovy školy. Nachází se v prvním patře společně s ředitelnou školy.

Má dvě třídy, které jsou naplňovány do celkového počtu 40 žáků. Provoz je zahájen 6:30 hodin a končí v 16:00 hodin. ŠVP mateřské školy vychází z podhorské polohy a historické významnosti obce, usiluje o dostatečné kulturní a sportovní vyžití.

Mateřská škola je obklopena krásnou přírodou Orlických hor s rozmanitým terénem, což jí umožňuje každodenní poznávání fauny i flóry ve všech ročních dobách.

Okolní příroda nabízí dostatek podnětů pro estetické vnímání, prožívání, vyjadřování, chrání před každodenním stresem, vychovává k péči o životní prostředí. Na upevňování zdraví se škola podílí každoročním lyžováním, nezapomíná ani na ostatní sezónní činnosti, otužování a dodržování zásad zdravého životního stylu.

Úplata za mateřskou školu ve školním roce 2017/2018 činí  200,- Kč/měsíc.

06.30 - 07.30 hry ve třídě
07.30 - 08.30 vzdělávání dle tématických celků
08.30 - 09.00 svačina dopolední
09.00 - 09.30 vzdělávání dle tématických celků
09.30 - 11.30 pobyt venku
11.30 - 12.00 oběd
12.00 - 14.15 odpočinek, četba (nerušit)
14.15 - 15.00 sportovní aktivity, hry ve třídě
15.00 - 15.30 odpolední svačina
15.30 - 16.00 hry ve třídě

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
561 81 Kunvald 41

IČO 70985855

e-mail: skola@zskunvald.cz
tel.: 465 619 170 - na ostatní pracoviště školy budete přepojeni

Ředitel školy: Mgr. Kateřina Xaverová

Zřizovatel: Městys Kunvald, 561 81 Kunvald 40, okres Ústí nad Orlicí

Co nás čeká

Měsíční plán ŠD

20/12/2017, 16:09
pyzamovy-mejdan-2017  

Měsíční plán ZŠ

01/11/2017, 17:49
mesicni-plan-zs ≈ PLÁN AKCÍ - LEDEN *4.1. – Konzultační hodiny - od 16.30 do 17.30 hodin *8.1 – Výuka PČ – závod Bühler Žamberk -  8. a 9 r. – od 13 do 15 hodin *12.1. -...

Aktuality

19/09/2017, 16:00
aktuality

Kalendář akcí

16/01/2017, 10:54
kalendar-ms    L E D E N        *9., 23.     Angličtina    *12.    Bubenická dílna *17.    Přednáška pro...