V budově Masarykovy školy máme školní jídelnu vyhlášenou dobrou, téměř domácí kuchyní.

Pracují zde 3 kuchařky. Tento tříčlenný tým zajišťuje stravování dětí mateřské školy, žáků základní školy a zaměstnanců školy; denně navaří asi 140 obědů.

Vaří chutná a zdravá, nutričně vyvážená a hygienou doporučovaná jídla.

Děti MŠ platí za svačinky 9 Kč a oběd 20 Kč.

Žáci ZŠ platí za oběd 1. až 4. ročník 25 Kč a žáci 5. až 9. ročníku 28 Kč.

Zaměstnanci školy 28 Kč.

Obědy do jídlonosičů vydáváme od 11 do 11:30 hodin.

Odhlašování stravného provádějte osobně u zaměstnankyň školní jídelny nebo telefonicky na tel. č. 465619170, 731576787. Další informace naleznete zde.


Pro žáky ZŠ první školní den není stravování zajištěno, poslední školní den jsou obědy vydávány v cca 9.30 hodin. 
Pro děti MŠ je stravování v tyto dny zajištěno.