Žáci základní školy mají možnost chodit v době distanční výuky na obědy. Stravu si odeberou do jídlonosičů od 11.00h do 11.20h. Je potřeba se na odběr obědů předem přihlásit ve ŠJ na telefonu: 731 576 787.
Cena oběda se nemění 25,- a 28,- Kč. 

Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky (budou chodit do školy), mají od 30. 11. 2020 oběd přihlášený automaticky (není třeba přihlašovat). V případě nepřítomnosti žáka je třeba stravu odhlásit.

 

V budově Masarykovy školy máme školní jídelnu vyhlášenou dobrou, téměř domácí kuchyní.

Pracují zde 3 kuchařky. Tento tříčlenný tým zajišťuje stravování dětí mateřské školy, žáků základní školy a zaměstnanců školy; denně navaří asi 140 obědů.

Vaří chutná a zdravá, nutričně vyvážená a hygienou doporučovaná jídla.

Děti MŠ platí za dopolední svačinky 11 Kč, odpolední svačinky 8 Kč a oběd 20 Kč.

Žáci ZŠ platí za oběd 1. až 4. ročník 25 Kč a žáci 5. až 9. ročníku 28 Kč.

Zaměstnanci školy 28 Kč.

Obědy do jídlonosičů vydáváme od 11 do 11:30 hodin.

Odhlašování stravného provádějte osobně u zaměstnankyň školní jídelny nebo telefonicky na tel. č. 465619170, 731576787. Další informace naleznete zde.


Pro žáky ZŠ první školní den není stravování zajištěno, poslední školní den jsou obědy vydávány v cca 9.30 hodin. 
Pro děti MŠ je stravování v tyto dny zajištěno.