Třídní schůzky pro rodiče žáků 9. ročníku se konají dne

24. 10. 2017 od 16.30 hodin.

Téma schůzek - přijímací řízení na střední školy

 

I v tomto školním roce bude pracovat na naší škole MYSLIVECKÝ A ZAHRÁDKÁŘSKÝ ODDÍL.
Přihlásit se mohou děti od 2. do 9. třídy, které mají zájem o přírodu. Budeme aranžovat, vyrábět z přírodnin, ale také se bavit.
Těšíme se na Vás
Vlasta Šlezingrová a Míla Kalousková