V úterý 5. 9. 2017

začíná žákům 2., 3., 4. a 5.

ročníku

plavecký výcvik

 Bližší informace obdrží žáci od svých třídních učitelek 4. září 

Prázdniny

1. 7. – 3. 9. 2017
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Hurá do školy

4. 9. 2017