ČERVEN

*2.6. – Dopravní hřiště – žáci 4. a 5. r.
*7.6. - 3. setkání prvňáčků a rodičů se školou - od 16 h. v první třídě
*7.6. – Čtenářský slib – žáci 1. ročníku
*8.6. – Focení žáků základní školy
*14.6. – Techno hrátky Letohrad – vybraní žáci druhého stupně  
*15.6. – Bio exkurze – žáci 4. – 8. ročníku
*15.6. – Návštěva partnerské školy  Klášterec nad Orlicí - Atletický víceboj pro
 žáky 9. ročníku
*16.6. – EMA – žáci druhého stupně
*20.6. – konec výuky 13:20 hodin
*20.6. – Pedagogická rada – druhé pololetí školního roku 2016/2017
*21.6. -23.6. – Školní výlet – žáci 7. a 9. r.
*22.6. – Školní výlet  - žáci 6. a 8. ročníku
*23.6. – Školní výlet – žáci prvního stupně
*26.6. - Cesta za zdravím - žáci druhého stupně
*27.6. – Návštěva partnerské školy Neratov - Den her pro žáky prvního stupně
- Chráněná dílna Kopeček žáci druhého st. *28.6. – Návštěva z partnerské školy
 Klášterec nad Orlicí - vzájemný zápas ve fotbalu a turnaj v přehazované
*29.6. – Práce ve škole – všichni žáci –vybírání učebnic,úklid tříd,práce na zahradě
*30.6. – Ukončení školního roku
*1.7. – 3.9. – Letní prázdniny
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*4.9. – začátek školního roku 2017/2018