ZÁŘÍ

*4.9. – Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
*5.9. – Plavání 2. – 5. ročník
*12.9. – Plavání 2. – 5. ročník
*13.9. – Třídní schůzky od 16:30 h.
*16.9. – Den otevřených dveří 10 – 17 h.  
*19.9. – Plavání 2. – 5. ročník
*19.9. – 21.9. – Adaptační kurz 6. a 7. r.
 *26.9. – Plavání 2. – 5. ročník
*28.9. – Státní svátek
*29.9. – Cvičení v přírodě - žáci ZŠ