LISTOPAD

*6.11. – divadelní představení Vikingové – žáci ZŠ
*7.11. – plavání 2. – 5. r.
*16.11. – turnaj v přehazované – 12.30 h.
veřejnost + žáci 2. stupně
*17.11. – státní svátek 
*20.11. – pedagogická rada
*22.11. – beseda pro žáky ZŠ – kyberšikana a sociální sítě
* beseda pro rodiče žáků ZŠ a MŠ – kyberšikana a sociální sítě – 15 h
více info zde
* rodičovská schůzka; informace o lyžařském a snowboardovém kurzu – 16.30h

*27.11. – návštěva Úřadu práce v Ústí n. O. – žáci 8. a 9. r.
*listopad – Slavnost slabikáře – žáci 1. r.
(datum bude upřesněn)