DUBEN

*5.4. – Den otevřených dveří v ZŠ - od 7:50 do 11:30 hodin

*11.4. – Sportovní Velikonoční turnaj -  žáci ZŠ

*12.4. – Pedagogická rada za 3.čtvrtletí

*12.4. – Třídní schůzky – 17 hodin - ZRUŠENO

*12.4. a 19.4. – První kolo přijímacího řízení na střední školy

*13.4. – 17.4. – Velikonoční prázdniny

*19.4. – Třídní schůzky – 17 hodin

*24.4. – Den Země - žáci 1. – 3.ročníku návštěva ekocentra Pasíčka

*25.4. - Den Země - žáci 4. – 9. ročníku návštěva ekocentra Pasíčka

*26.4. – Zápis do 1. ročníku – 16 hodin

*Přírodovědná soutěž v poznávání rostlin a živočichů – školní kolo