I v tomto školním roce bude pracovat na naší škole MYSLIVECKÝ A ZAHRÁDKÁŘSKÝ ODDÍL.
Přihlásit se mohou děti od 2. do 9. třídy, které mají zájem o přírodu. Budeme aranžovat, vyrábět z přírodnin, ale také se bavit.
Těšíme se na Vás
Vlasta Šlezingrová a Míla Kalousková