Třídní schůzky proběhnou dne

13. 9. 2017 od 16.30 hodin.