1  Školní řád 

2 Školní vzdělávací program Škola pro tebe
   Kriteria hodnocení • SVP

3  Klasifikační řád 

4 Minimální preventivní program

5 Program proti šikanování

6 Výroční zpráva

7 Dotazníkové šetření
   Dotazník pro rodiče • Dotazník pro žáky • Dotazník pro učitele