Sběr starého papíru
4. 10. – 6. 10. 2017

 
Pořadí ročníků:
1. místo - 7. ročník – 2553,5 kg/6 žáků
2. místo - 9. ročník – 1200,5 kg/8 žáků
3. místo - 5. ročník – 1193 kg/7 žáků
4. místo – 4. ročník – 816 kg/9 žáků
5. místo – 6. ročník – 625 kg/9 žáků
6. místo – 3. ročník – 496 kg/7 žáků
7. místo – 1. ročník - 271 kg/5 žáků
8. místo – 2. ročník – 198,5 kg/3 žáci
9. místo – 8. ročník – 153,5 kg/3 žáci
Ostatní  - 1223 kg
Celkem nasbíráno 8 730 kg.
Umístění jednotlivců:
1.           místo – Rudolf Toman 1911 kg
2. místo – Jakub Krejsa 481 kg
3. místo – Patrik Fajgl 302 kg
4. místo – Daniela Kosková 289 kg
5. místo – Nikola Urbanová 264 kg
5. místo – Romana Urban 264 kg
6. místo – Sára Jedličková 251 kg 
 
 
Všem, kteří se zúčastnili, moc děkujeme.
Z 64 žáků školy nepřineslo 7 žáků ani gram papíru.
 
 
Vyhodnocení sběru starého papíru bude ve čtvrtek 19. 10. 2017 o velké přestávce na chodbě 1. stupně. 

ZPRÁVA O ADAPTAČNÍM KURZU

 Ve školním roce 2017-18 jsme se rozhodli uspořádat adaptační kurz pro 6. a 7. ročník. Tuto skupinu žáků jsme vybrali proto, že se spolu budou často potkávat ve vyučovacím procesu a je žádoucí, aby mezi nimi panovaly přátelské vztahy. Během celého kurzu byli žáci bráni jako jedna skupina vrstevníků, do pokojů a herních aktivit zde nebyli děleni podle ročníku. Třídenní kurz probíhal v nedaleké chatě Čihák, vzdálené od Kunvaldu 8 km, kam jsme mohli dojít tam i zpět pěšky.
Cílem kurzu bylo vzájemné poznávání, získávání nových informací o spolužácích, uvědomování si své role ve skupině vrstevníků, pozorování a pochopení druhých v nejrůznějších herních aktivitách, rozvíjet u žáků schopnost empatie, učit je respektu k odlišnému názoru a dodržování domluvených pravidel, umět vyslechnout druhého či sdělit a obhájit svůj názor.
Do programu kurzu byly naplánovány aktivity probíhající v budově, ale i pohybové aktivity v terénu.  Během kurzu byly zařazovány hry, které měly posilovat týmovou spolupráci a při kterých si děti uvědomovaly svou roli v menší či větší skupině a svůj podíl na úspěšném zvládnutí úkolu. Během dne se střídaly hry snadnější a více zábavné s hrami strategickými, kde bylo zapotřebí se vzájemně řídit, domlouvat, organizovat a promýšlet postup, aby hra byla zvládnutá s úspěchem a přinášela radost z týmové spolupráce. Takové hry však nepatřily k oblíbeným, neboť se žáci nedokázali respektovat při rozdělování rolí a neuměli si připravit strategii postupu. Zpětnou reflexí dokázali pojmenovat chyby, ale o opětovný pokus chyby napravit zájem neměli. Taková nezdařená hra však byla do programu zařazena později, aby poznali, že je třeba občas více pokusů, než zdolají překážky, které stojí v cestě za úspěchem. Bylo znát, že v této skupině měli silné slovo dominantní chlapci ze sedmé třídy, kteří často ovlivnili názor ostatních a neradi přijímali odlišný názor šesťáka, třebaže chápali jeho logiku a  možnou cestu za zdárným zdoláním překážky. Své názorové skupinové přesily se odmítali vzdát a tady bylo cítit věkovou nadřazenost.
Často jsme o prožitých aktivitách vedli diskuze, kde žáci odpovídali na otázky a sdíleli své pocity, které prožívali, a hodnotili své zapojení a svou roli ve skupině. Žáci byli vedeni k tomu, aby se uměli vyslechnout, přijmout názor druhého bez odmítnutí, ale s uvedením svého, byť odlišného názoru s odůvodněním.
Během celého kurzu si žáci do Deníku zaznamenávali nejen průběh dne, ale i hodnocení hry, vlastní pocity a postřehy tak, aby mohli rodičům podrobně popsat průběh a význam adaptačního kurzu. Večer jsme si předčítali Podorlické pověsti.
Adaptační kurz probíhal bez problémů, na chatě bylo o nás dobře postaráno, počasí nám přálo a děti se vracely domů jako sehraná parta, třebaže se chlapci ze sedmého ročníku chtěli z Končin do Kunvaldu vydat kratší cestou. Jejich volba byla respektována a oni se s učitelem od dívek oddělili. Nakonec však ke škole dorazili o půl hodiny později než dívky, které na ně s učitelkou čekaly, aby se všichni společným pozdravem „ Hubabula papula ódr Mikula“ (pokřik ze čtené pověsti) rozloučili.
 
Vypracovala Jana Frimlová

VLAŠTOVKIÁDA

Vlaštovkiáda se konala v naší škole u příležitosti uctění památky letce Fr.Trejtnara v Kunvaldu v sobotu 16.9.2017. 
Měla 2 etapy:
1.       etapa – Žáci si vyrobili papírovou vlaštovku.
2.       etapa – Vlaštovčí klání (let vlaštovek).
 
Hodnocení vlaštovčího klání

1., 2., 3. ročník                                                                       Pilot(ka) Vlaštovka                 Dolet v cm
                               1. místo  LUCKA PŘÍHODOVÁ                            ELSA č. 34                          640
                               2. místo  TONIČKA ZÁŘECKÁ                            MOULINKA č. 38                  620

                               3. místo  DINO BEŇADIK                                  ZLOBIDLO č. 43                   570
 
4., 5. ročník
                               1. místo  VIKTORIE BORKOVÁ                          LETUŠKA                              850
                               2. místo JAKUB KREJSA                                   LETADLO 2513                      680

                               3. místo  DAN HYNŠT                                      B6                                        620
 
6., 7., 8., 9. ročník
                               1. místo  PETR LUKEŠ                                      APOLLO 69                           840
                               2. místo KRYŠTOF HÁJEK                                 JOLANDA                              830

                               3. místo  NIKČA URBANOVÁ                             FÉNIX                                  750
 
Hodnocení kreativity vlaštovek

1., 2., 3. ročník   
                               1. místo  KLÁRKA KŘIVÁNKOVÁ, 3. r                 č. 41                                    53 b
                               2. místo  HONZÍK KŘIVOHLÁVEK, 1. r               č. 29                                    30 b

                               3. místo  TEREZKA VAGNEROVÁ, 3. r                č. 39                                    15 b
 4., 5. ročník
                               1. místo  PÉŤA VLAŠKOVSKÝ                             č. 51                                   51 b
                               2. místo LUCKA GREGUŠOVÁ                            č. 48                                    38 b

                               3. místo  PATRIK FAJGL                                    č. 49                                    34 b
 
6., 7., 8., 9. ročník
                               1. místo  VOLOĎA MAKAROV                            č. 21                                    116 b
                               2. místo  LINDA HÁJKOVÁ                                č. 10                                    108 b

                               3. místo  SÁRA JEDLIČKOVÁ                             č. 24                                     92 b
 
Školní akce, kde nám spolu bylo dobře.
Všichni žáci se zapojili.
Všichni se vzájemně poznali a spolupracovali.
Všichni se vzájemně povzbuzovali a oceňovali.
Všichni se na sebe usmívali.
Všichni byli měřeni stejným metrem.
Všichni nevyhráli, ale to nikomu nevadilo.
Vlaštovkiáda byla moc fajn.
 
Mgr. Franková Zdeňka
organizátorka vlaštovkiády
 
P. S.: Děkuji všem kolegyním a kolegovi za spolupráci.