CESTA ZA  ZDRAVÍM

Každoročně pořádáme v Základní škole v Kunvaldě během školního roku dvakrát projekt Cesta za zdravím. Většinou se pěšky vydáváme poznávat naše nejbližší okolí.  Poslední týden v červnu jsme se vydali do oblasti mezi kunvaldským a rokytnickým katastrálním územím.
První část pochodu šli žáci v pětičlenných skupinách přes Stežka do údolí Rokytenky a zaznamenávali trasu pochodu a odhadovali ušlapanou vzdálenost. V další části se přesunovali na stanoviště, kde skupiny plnily úkoly ze zdravovědy, přírodopisu, topografie a z fyzické zdatnosti. Všechny skupiny se sešly u hájovny na Suché a podle mapy se zorientovaly v terénu a určily další směr pochodu na vrchol Suché, kde podle pověsti stál hrad lapky Kuny. Všichni na vrchol dorazili a přečetli jsme si tam společně pověst O Kunovi a jeho dceři tak, jak ji ve skupinách žáci sepsali.
Opět jsme se podle mapy vydali po modré turistické značce k Rokytnici. Terén byl poměrně obtížný po těžbě v lese, ale bez bloudění jsme se brzy ocitli na příjemné pěšině v lukách a doputovali jsme na rozcestí se žlutou značkou, po které jsme se vraceli zas zpět ke Kunvaldu. Žáci během dne ušlapali asi 15 km a často svůj pochod kontrolovali podle mapy a turistických značek v terénu. Podle hodnotícího kvízu se dětem projekt Cesta za zdravím líbil a trasa byla pro ně přiměřené náročnosti.
Přálo nám pěkné počasí, někteří si odnášeli z lesa nejen velké hřiby, ale také snad i poznání a nové praktické vědomosti o orientaci v přírodě, ale hlavně fyzickou zdatnost.
Mgr. Frimlová Jana


V úterý 27. 6. 2017 se uskutečnila akce „Cesta za zdravím" pro žáky 1. stupně. Ráno jsme se dopravili autobusem do Rokytnice v Orlických horách. Odsud jsme pěšky vyrazili do Kunvaldu přes údolí říčky Hvězdné, Záhory a Homoli k penzionu Skalka. Z Kunačic jsme zamířili přes rybárnu a kolem „řadovek“ na hřiště.
Cestou jsme plnili různé úkoly. Orientovali jsme se v přírodě podle světových stran, pracovali jsme s mapou a četli z ní. Z několika vyhlídek jsme pozorovali okolní krajinu, například Žamberk, Rokytnici, Záhory, Žampach, Suchý vrch a Bukovou horu, Zakletý. Zkoušeli jsme odhadovat vzdálenosti a prakticky si vyzkoušeli krokování.
Nezapomněli jsme ani na úkoly týkající se bezpečnosti. Například přesunout se v určeném úseku v útvaru a v tichosti. Motivace – přesun v nebezpečném (nepřátelském) území. Bohužel musíme konstatovat, že tento úkol mnoho dětí nezvládlo, protože nedokázaly splnit zadané pokyny.
Využili jsme toho, že se pohybujeme v krásné přírodě přírodního parku Říčky a Hvězdné a poznávali jsme různé byliny a dřeviny.
Při poslední odpočinkové pauze jsme se věnovali táboření. Kde lze tábořit, jak zacházet s ohněm, jak uvést místo do původního stavu.
Na závěr jsme si na hřišti opekli párky. Děkujeme manželům Trejtnarovým, kteří nám umožnili využít zdejší ohniště a zázemí a panu školníkovi, který oheň připravil a udržoval.
I přes „velkou únavu“ si děti po obědě s chutí zahráli na hřišti různé hry. O půl druhé jsme se všichni spokojeně rozešli domů nebo do družiny.
Mgr. Lenka Příkopová a Mgr. Věra Štefková 

ZEMĚPISNĚ TURISTICKÝ VÝLET ČESKÝ RÁJ – PRACHOVSKÉ SKÁLY


Akce se uskutečnila ve dnech 21. 6. – 23. 6. 2017. Výletu se zúčastnili 4 žáci 7. ročníku a 11 žáků 9. ročníku s pedagogický dohledem p.uč. Frimlové a Frankové.
Přesuny se uskutečnily vlakem – busem - pěšky. Žáci byli ubytováni v kempu Jinolice v chatkách. S ubytováním a se stravou jsme byli celkem spokojeni.
První den po ubytování jsme se vydali do Prachovských skal. Žáci byli seznámeni s historií skal a odpolední vycházka ve skalách se všem líbila.
Druhý den jsme se vydali směr Turnov město a naším cílem byla rozhledna, hrad Valdštejn a zámek Hrubá Skála. Celodenní výlet byl skvělý a počasí nám přálo.
Třetí den jsme se rozloučili s kempem a Jinolicemi a náš cíl byly Trosky. Výlet s plnou zátěží byl vyčerpávající, ale výhled z Trosek za to určitě stál.
Domů jsme se vrátili všichni v pořádku, zdraví a obohaceni o spoustu krásných zážitků.
Mgr.  Zdena Franková


 

ŠKOLNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD


Výlet žáků 1. stupně do národního hřebčína v Kladrubech nad Labem se konal v pátek 23. června. Autobus nás zavezl až na dvůr hřebčína, což bohužel nebylo úplně to pravé ořechové, takže nás čekala cesta kolem celého dvora ke vstupní bráně. Tam se děti rozdělily do dvou skupin a v doprovodu průvodkyň si postupně prohlédly místní zámek, muzeum, kočárovnu a stáje. Dozvěděly se hodně informací o chovu starokladrubských koní, vyzkoušely si překážky v kryté jízdárně, měly možnost vidět zahánění klisen i si je pohladit. Paní průvodkyně jim zodpověděly spoustu všetečných otázek. Na závěr prohlídky si děti prohlédly celý hřebčín z výšky – z místní rozhledny.
Mgr. Klára Kodytková
 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Naše škola se také letos zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Číst k nám chodili rodiče i prarodiče žáků, také vyučující našli volnou chvilku pro společné čtení a předčítání. Děti byly vždy napnuté, kdo další jim přijde číst a jakou knihu přinese. Bývalo to pro ně překvapení. Hodně se na čtení těšily.
V rámci Týdne čtení dětem přišla číst a besedovat o knihách i p. ředitelka a ostatní p. učitelky z 1. i z 2. stupně. Celý projekt jsme zakončili slavnostním Čtenářským slibem prvňáčků. S velkou vážností svým podpisem ztvrdili, že budou pilnými čtenáři a o knihy budou pečovat jako o své kamarády. Teď už vědí, co jim čtení knížek přináší. Máme radost, že žáci více čtou, děti se chlubí, kterou knihu už přečetli. Ti mladší pilně chodí knihy půjčovat do školní knihovny, dokonce někteří je mají už zamluvené na prázdniny. Příští školní rok se jistě znovu do projektu zapojíme.        
Mgr. Věra Štefková


PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ V ČESKÉ TŘEBOVÉ


V dubnu 2017 proběhlo ve 3. – 9. ročníku školní kolo přírodovědné soutěže Poznávání rostlin, živočichů a minerálů.
Žáci s nejlepšími výsledky ze školního kola byli vybráni, aby reprezentovali naši školu v květnu na Regionálním kole soutěže „Poznávání rostlin, živočichů a minerálů v České Třebové.
Soutěže se zúčastnili:
ze 4. ročníku Pavla Hlaváčková, Patrik Fajgl
z 5. ročníku Karolína Faiferová, Bohumila Matyášová
z 6. ročníku Roman Urban
ze 7. ročníku Petra Mrázková
z 8. ročníku Adéla Brůnová
z 9. ročníku Karolína Michaličková, Pavlína Bílková, Michaela Dušková
Nejlépe se umístily ve svých kategoriích Pavla Hlaváčková na 10. místě a Adéla Brůnová na 13. místě.
Mgr. Lenka Příkopová
 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ


11. 5. proběhlo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Z naší školy se soutěže zúčastnila 3 družstva:

mladší kategorie - Jakub Krejsa, Aleš Spančok, Nikola Křičenská, Pavla Hlaváčková

- František Keprta (vyhlášen jako 1. nejlepší ze všech chlapců ve své kategorii), Jan Šejnoha, Karolína Faiferová (vyhlášena jako 2. nejlepší ze všech děvčat ve své kategorii), Linda Hájková

Výsledková listina

starší kategorie - Richard Pecháček, Jan Šejnoha, Petra Mrázková, Nikola Urbanová


Výsledková listina

OCHUTNÁVKA - PROJEKT OVOCE DO ŠKOL


Ve čtvrtek 18. 5. 2017 proběhla na 1. stupni ZŠ ochutnávka ovoce a zeleniny v rámci projektu „Ovoce do škol“. Žáci podle vlastního výběru ochutnávali nabízené ovoce a zeleninu formou švédského stolu. U každého talířku si mohli přečíst název a stručný popis potraviny. Touto cestou mohou děti poznat chuti ovoce a zeleniny, které domů rodiče běžně nekupují. Mezi dětmi má tato akce vždy úspěch.OVOV Klášterec nad Orlicí

Dne 27. 4. se konala sportovní soutěž v Klášterci nad Orlicí. Naši žáci se zúčastnili soutěže jednotlivců, za 6.r. Tomáš Saksl, za 7.r. Tomáš Keprta a Petr Lukeš, za 8.r. Nikola Urbanová a Nela Kodytková, za 9.r. Erika Stašová, Pavlína Bílková, Karolína Michaličková.

Velmi příkladně bojoval Tomáš Saksl, který vyhrál hodnocení disciplíny kliky po dobu dvou minut. Výkon 50 kliků je na žáka 6.r. skutečně obdivuhodný. Dále stojí za zmínku výkon Pavlíny Bílkové, která přes švihadlo měla 205 přeskoků za 2min. Tomáš Keprta v hodu medicinbalem přes hlavu dokázal udělat výkon 12,5m.

Další závodníci získali cenné zkušenosti, za reprezentaci školy děkuji všem zúčastněným.  

Mgr. Jaroslav Buráň

VELIKONOČNÍ TURNAJ

Dne 11. 4. 2017 proběhl velikonoční turnaj žáků 1. stupně ve vybíjené proti všem, který jsme doplnili zábavnými soutěžemi družstev.

Ke sportování byly vyhrazeny dvě vyučovací hodiny.  Žáci se rozdělili do pěti smíšených družstev a v této sestavě absolvovali vybíjenou i soutěže.

V průběhu soutěží členové družstev výborně spolupracovali a všichni se snažili o co nejlepší výkon. Nejúspěšnější bylo družstvo ve složení: Faiferová Karolína - 5. roč., Vágnerová Eliška - 3. roč., Beňadik Dino - 2. roč., Vagnerová Tereza - 2. roč., Štěpán Adam - 1. roč.

Turnaj ve vybíjené jsme hráli systémem “každý s každým“. Nejlépe si se soupeři poradilo družstvo ve složení: Fajgl Patrik - 4. roč., Křičenská Nikola - 4. roč., Trnčák Nikolaj - 3. roč., Hlaváčková Jana - 2. roč., Haken Dan - 1. roč.

Všichni žáci si určitě zaslouží pochvalu za bojovnost a spolupráci.

Mgr. L. Příkopová

ŠKOLNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE

...proběhlo ve čtvrtek 30. 3. 2017. Zúčastnili se ho žáci 4. - 9. ročníku. Počasí nám příliš nepřálo, ale všichni soutěž v rámci svých možností zvládli.

 

VZPOMÍNKA NA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V MASARYKOVĚ ŠKOLE

V 8. ročníku jsme se v literatuře učili o baroku a v této souvislosti se naše učivo zaměřilo na jednu z nejvýznamnějších českých osobností, kterou byl Jan Amos Komenský. Od paní učitelky jsme dostali za úkol přečíst životopisnou knížku od Borise Uhera Vyprávění o Velkém učiteli. Moc se nám do četby nechtělo, ale nakonec musím uznat, že to za přečtení stálo. Dozvěděli jsme se více než stručné informace z encyklopedie. Získali jsme poznatky o jeho nelehkém životě, o jeho úspěších a nezdarech, o oddanosti k českobratrské církvi, o jeho filosofických a pedagogických myšlenkách, o jeho popularitě v celé Evropě, ale i o dějinných událostech na počátku 17. století.

28. 3., v den 425. narozenin Komenského, jsme se vydali s paní učitelkou Frimlovou k jeho pomníku, abychom zde uctili jeho památku. Donesli jsme tam květiny, zapálili svíčku a připomněli jsme si jeho životní osudy, jeho díla, ale především jeho význam pro vzdělání národů a pro mír. Navštívili jsme také Domek Na Sboru, bývalou školu českých bratrů, dnes expozici Jednoty bratrské, která nám však nepřišla příliš zajímavá. Ale víme, že čeští bratři přeložili do češtiny Bibli kralickou a že církev je rozšířená po celém světě a Kunvald byl její kolébkou. Po prohlídce jsme se vydali Modlivým dolem k Jordánu. Nešli jsme sice hlubokými lesy, ale byla to pěkná procházka po stopách českých bratrů.

Zbytek dopoledního vyučování nám rychle utekl a již jsme se chystali na recitační soutěž, kterou každoročně připravujeme jako dárek pro učitele. Každý žák nebo i skupina žáků si připravili k přednesu poezii či prózu. Čtyřčlenná porota hodnotila recitační výkony. Nejlépe byli letos připraveni osmáci a odnášeli si nejvíce diplomů. Těmi nejlepšími byli Voloďa Makarov, Tadeáš Bém, Dája Kosková, Nela Kodytková a Pavlína Bílková. Mezi učitele zavítal také pan starosta, poděkoval učitelům a dal jim růži. Tento den se nám na škole velmi líbil.

Daniela Kosková, Nela Kodytková - 8. ročník