EKOLOGICKÉ CENTRUM PALETA OUCMANICE

V pátek 18. 11. 2016 se žáci 1. stupně vydali do ekologického centra Paleta v Oucmanicích, kde na ně čekaly připravené programy. Prvňáci, druháci a třeťáci se zábavnou formou proškolili v třídění odpadů a poté si každý mohl vyrobit papír z odpadového materiálu. Prací byli všichni nadšeni, všichni si ruční výrobu papíru vyzkoušeli. Někteří dokonce dvakrát. Odměnou jim, kromě nezapomenutelných zážitků, byly i archy vlastnoručně vyrobeného papíru ozdobeného přírodninami.

Čtvrťáci a páťáci se naopak věnovali více mezilidským vztahům. Formou hry si vyzkoušeli náročnost života v africké vesnici i to, jak důležité je navzájem si pomáhat. Že bez vzájemné spolupráce s ostatními se mnohdy zkrátka neobejdeme.

Všem se programy moc líbily a jistě na ně budou rádi vzpomínat.

Za kolektiv učitelek 1. stupně Mgr. K. Kodytková

PLAVECKÝ VÝCVIK

 „Rovnýma nohama“ do nového školního roku a také do bazénu – tak bychom mohli charakterizovat začátek letošního školního roku.  Již 6. září odstartoval plavecký výcvik pro žáky třetího až pátého ročníku. Čekalo nás deset 90 minutových lekcí. Někteří přicházeli do Plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí s obavami, jiní se těšili. Po několika lekcích obavy zmizely a všichni si pobyt v bazénu užívali. Když plavecký výcvik v listopadu končil, bylo to všem líto. Těšíme se zase příště!

Mgr. L. Příkopová

CESTA ZA ZDRAVÍM

 

V úterý 25. 10. 2016 jsme v rámci „Cesty za zdravím“ podnikli pěší túru do malebné části Orlických hor. Cesty, jejímž hlavním cílem byla návštěva dělostřelecké pevnosti Hanička, se zúčastnili žáci 6. až 9. třídy místní základní školy.

Z Kunvaldu jsme se přepravili veřejnou autobusovou dopravou do Rokytnice v Orlických horách. Odtud jsme již pokračovali po svých směrem k horské osadě Panské Pole a dále k našemu cíli – pevnosti Hanička. Bohužel předpověď počasí slibující bezoblačnost se nenaplnila a kapky deště dopadaly na naše hlavy v podstatě po celou dobu poznávací cesty. Nejen déšť, ale i mlha nám bránily v kochání se jinak nádhernou přírodou. Nedali jsme se však zastrašit přírodními živly. Jsme přece děti z hor!

Bylo by chybou cíl našeho poznání podrobně neprozkoumat. Jako první přišla na řadu návštěva muzea s expozicí bojové výstroje a techniky. Dozvěděli jsme se, že pevnost Hanička náležela do systému předválečného hraničního opevnění, budovaného v letech 1935-1938 jakožto ochrana před nacistickým Německem. Z muzea jsme se přesunuli do samotných útrob pevnosti. Stovky a stovky metrů sálů a chodeb – takové je podzemí Haničky. Nechtěla bych zde delší dobu pobývat! Nevlídnost podzemí a chlad nám popoháněl k opuštění pevnosti. Venku však nebylo o moc lépe. Déšť stále bičoval...

Z Haničky jsme se lesními serpentinami dostali k nejbližší autobusové zastávce. Odtud jsme ujížděli před nepřízní počasí zpět, do tepla našich domovů. I přes řádění přírodních živlů se jednalo o velmi poučnou cestu, jež nám ukázala kus neblahé historie naší země, historie, z níž bychom si měli vzít všichni ponaučení...

 

Michaela Dušková

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

21.9. – 23.9. 2016

 

Pořadí ročníků:

1. místo - 8. ročník – 1402 kg/6 žáků

2. místo - 6. ročník – 1399 kg/6 žáků

3. místo - 4. ročník – 1228 kg/7 žáků

4. místo – 9. ročník – 1001 kg/10 žáků

5. místo – 3. ročník – 715 kg/10 žáků

6. místo – 2. ročník – 570 kg/7 žáků

7. místo – 5. ročník - 537 kg/9 žáků

8. místo – 1. ročník - 277 kg/3 žáci

9. místo – 7. ročník - 67 kg/4 žáci

10. místo – Tadeáš Machovič MŠ – 27 kg

Celkem nasbíráno 7 223 kg.

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

Třeťáci a čtvrťáci se vydali trénovat na dopravní hřiště v Žamberku. 

ŠKOLNÍ ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM A KULTUROU HRADCE KRÁLOVÉ

Ještě dětem ani neskončily prázdniny  a učitelé přemýšleli, jak žákům prakticky a poutavě  přiblížit nové poznatky, které získávají  v lavicích. Objednali jsme programy pro žáky od 5. po 9. ročník. Ve středu, v den před podzimní rovnodenností, jsme se brzy ráno vydali do Hradce Králové, aby 5. až 7. ročník byl již  po osmé hodině v Planetáriu. Cesta do krajského města nám uběhla poměrně rychle,  neboť  praktikanti CK Masaryčka ( osmáci ) nás formou svých  vypracovaných referátů   seznamovali nejen s  historickými budovami města, ale i významnými osobnostmi, které se stavbami souvisí. Přednášeli o hvězdárně, Bílé věži, Muzeu, Klicperově divadle , o Janu Kotěrovi a V. M. Klicperovi. 

Na Novém Hradci vystoupila první skupina , aby si to zamířili na program do Planetária. Tam jim byl promítnut film o vzniku sluneční soustavy a poté se přesunuli  do kopule na videoprojekci  s výkladem, kde pozorovali noční oblohu a pohyb Slunce na denní obloze. Žáci kunvaldské školy  překvapili svými vědomostmi z oblasti vesmírných těles a byli odborníky z Planetária pochváleni a to učitelky  mile potěšilo .

Starší, osmáky a deváťáky, autobus odvezl na Eliščino nábřeží na prohlídku Kotěrova Muzea s výkladem. Bylo to zajímavé architektonické poučení o spojení  secesního umění s funkcionalistickým významem stavby. Po hodinové prohlídce jsme přešli do historického centra města  a ke Klicperovu divadlu, kde nás čekala divadelní hra Oněgin. Představení v provedení hradeckého souboru bylo  nápadité, perfektně sehrané, scéna a hudební doprovod zajímavé, všichni jsme byli nadšeni a divadlo jsme opouštěli  plni úžasných dojmů.      

Mladší žactvo se zatím z Planetária přesunulo do Jiráskových sadů, k soutoku Orlice s Labem a čas jim dovolil navštívit i nově restaurovanou Bílou věž, kde mohli obdivovat skleněný model Bílé věže, vystoupat do nejvyššího patra věže a rozhlédnou se po městě a po Labské kotlině.

Kolem druhé hodiny jsme se opět všichni setkali vedle zimního stadionu, odkud nás autobus vezl zpět domů, do Kunvaldu . Zájezd za poznáním a kulturou se vydařil, všem se líbil a splnil požadavky školního vzdělávacího programu Masarykovy  základní školy.      

Mgr. Frimlová Jana

PERNŠTEJNI

V pátek 16. září se všichni žáci naší školy vydali do historie. Skupina historického šermu Pernštejni z Pardubic přijela s programem Přemyslovci na českém trůnu II. – ,,Přemyslovští králové“. Žáci se tak hravou formou seznámili s tímto historickým obdobím – vyzkoušeli si oblečení, zbroj a stali se na chvíli pobočníky krále. Všichni si program užili a snad si odnesli i trochu poznání. 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

 

Loňský školní rok byl pro naši školu velice úspěšný. Uspořádali jsme nejen tradiční akce, konající každý rok, ale přidali jsme i některé akce nové a zúčastnili jsme se několika soutěží, v nichž jsme obstáli se ctí.

     Nejlépe jsme si vedli v okresním kole soutěže v anglickém jazyce, kde Tadeáš Bém obsadil 1. místo. Do krajského kola postoupit nemohl, protože v této kategorii se nepostupuje. Věříme však, že se mu letos povede i v krajském kole.

     Velmi úspěšní jsme byli také ve sportovních soutěžích. V Sazka olympijském víceboji jsme v tomto školním roce obsadili 2. místo škol do 100 žáků v Pardubickém kraji a obdrželi finanční odměnu 30 000 Kč na nákup sportovních potřeb (rok předtím to bylo 10 000 Kč za první místo v této kategorii). V Hejtmanově poháru jsme rovněž obsadili 2. Místo, které bylo spojeno s finanční odměnou ve výši 4 000 Kč na sportovní potřeby.

     V regionálním kole přírodovědné soutěže, kategorie Živočichové, minerály obsadil Patrik Fajgl 5. místo. Adéla Brůnová postoupila do celorepublikového kola.

     V okresním kole dopravní soutěže obsadili starší žáci ve složení Richard Pecháček, David Šlesingr, Petra Mrázková a Nikola Urbanová 3. místo. Mladší žáci ve složení František Keprta, Jan Šejnoha, Anna Malíková a Karolína Faiferová 4. místo.

     V literární soutěži na téma „Zvedám svůj hlas…“… ne proto abych křičela, ale abych mluvila za ty, které nemají žádný hlas získala Michaela Dušková za esej Mladá bojovnice ocenění.

        Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme a děkujeme všem vyučujícím, které se podíleli na přípravě žáků pro soutěže.

     V soutěži Vánoční hrneček pořádané Muzeem Žamberk obsadila v kategorii školáci Adéla Jedličková 1. místo a Marie Flekrová 2. místo. Cenu návštěvníků si pak odnesla Adéla Jedličková za 1. místo a Johana Ulrychová za 2. místo.

    Kromě soutěží jsme pořádali také projekty. Tradičně na podzim a na jaře to byla Cesta za zdravím. Podzimní část tvořilo pěší putování s plněním úkolů, jarní část patřil cyklovýletu po našem regionu. Zapojili jsme se do projektu pořádaném Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a se žáky ZŠ a MŠ Važec ze Slovenské republiky jsme si vyměnili vlastnoručně vyrobené záložky. Naši žáci vyrobili i Anděly pro klienty hospicu v Červeném Kostelci. Dřevěné modely dodal pan Hejkrlík ze Žamberka a žáci je v hodinách výtvarné výchovy nápaditě ozdobili.

     Rozvíjeli jsme i spolupráci s rodiči. Uspořádali jsme Vánoční turnaj v přehazované, kde nešlo ani tak o vítězství, ale užít si předvánoční čas většinou plný shonu. Uspořádali jsme tradiční Ples rodičů a přátel školy. V čase velikonočním nám při velikonočních dílnách pomáhali tatínkové, dědečkové a další příbuzní s pletením pomlázek.

     Pokračovali jsme v úspěšně navázané spolupráci se Základní školou speciální Neratov se sídlem v Bartošovicích a s německou školou se sídlem v Neuendettelsau v Bavorsku. Navštívili jsme naše kamarády z Německa a společně jsme vypracovali brožurku českých a německých přísloví. Uspořádali jsme i zájezd do Londýna, na který jsme čerpali peníze z Evropských fondů, celkem 200 000 Kč.

     Navázali jsme spolupráci se Základní školou v Klášterci nad Orlicí. Společně jsme uspořádali především sportovní akce pro žáky našich škol. Zahájili jsme i metodickou spolupráci mezi vyučujícími.

     Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat za odvedenou práci nejen pedagogickým pracovníkům, ale i našim paním kuchařkám, panu školníkovi a paní uklízečce. Bez jejich péče, s jakou se starají o naše zázemí, bychom se neobešli.

     Myslím, že uplynulý školní rok byl opravdu vydařený a věřím, že se nám dobře povede i letos.                                                        

Mgr. Kateřina Xaverová, ředitelka školy Kunvald