ČÁSTEČNÉ OTEVŘENÍ ŠKOLY

Od 11. 5. 2020 bude škola přístupná pro žáky 9. ročníku, od 25. 5. 2020 pro žáky 1. - 5. ročníku.
Zájem o docházku dítěte do školy (1. stupeň) vyjádřete prostřednictvím ankety v Bakalářích.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení ke stažení zde, které je možné podepsat před vstupem do školy.
Další pravidla si přečtěte zde
Informace ke stravování najdete v sekci Školní jídelna.