~
Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno pro žáky školy ve dnech

2. a 3. 5. 2019

~
DUBEN


*4.4. – ukázková hodina Tv – žáci 1. - 3. r.

*5.4. – návštěva předškoláků v 1. třídě

*5.4. – dopravní výchova  - žáci 4. a 5. r.

*10.4. – Zápis do 1. ročníku od 16 h.

*11.4. – Jeden svět na školách – festival filmů o lidských právech – žáci 4. – 7. r.

*12.4. – dopravní výchova  - žáci 4. a 5. r.

*12.4. – přijímací řízení na SŠ pro čtyřleté obory – 1. termín

*12.4. – Den Země – žáci 1. – 3. r.

*15.4. – Den Země – žáci 4. – 9. r.

*15.4. - přijímací řízení na SŠ pro čtyřleté obory – 2. termín

*16.4. - přijímací řízení na SŠ pro osmiletá gymnázia – 1. termín

*17.4. – přehazovaná v Žamberku – vybraní žáci 4. a 5. r.

*17.4. – školní parlament – od 13 hodin ve třídě 7. r.

*17.4. - přijímací řízení na SŠ pro osmiletá gymnázia – 2. termín

*18.-22.4. – Velikonoční prázdniny

*24.4. – Pedagogická rada – 3. čtvrtletí

*24.4. - třídní schůzky od 16:30 h. 


Dopravní soutěž – školní kolo
Poznávání přírodnin – školní kolo