ČERVEN

*4.6. – 6.6. – školní výlet žáků 1. stupně – Zruč nad Sázavou
*4.6. – Abeceda peněz – beseda pro žáky 2. stupně
*5.6. – preventivní program pro žáky 2. stupně – kouření, alkohol, drogy
*11.6. – dopravní hřiště v Žamberku – žáci 4. a 5. ročníku
*12.6. – Technohrátky Letohrad – žáci 8. ročníku
*20.6. – preventivní program – žáci 1. – 4. ročníku
*24.6. – pedagogická rada
*28.6. – vydávání vysvědčení  (v tento den není v provozu ŠD)

*1.7. – 30.8. letní prázdniny