ZÁŘÍ

*2.9. – slavnostní zahájení školního roku
*3.9. – plavání 2. a 3. ročníku
*6.9. – přednáška o Africe – žáci ZŠ
*10.9. – plavání 2. a 3. ročníku
*11.9. – třídní schůzky – od 16:30 h.
*12.9. – divadelní představení – Obrazy z války třicetileté – žáci ZŠ
*17.9. – plavání 2. a 3. ročníku
*23.9. – Včelařská výstava – žáci školy
*23.9. – 25.9. – adaptační kurz – žáci 6. a 7. ročníku
*24.9. - plavání 2. a 3. ročníku
*26.9. – přednáška Prehistorické malby – žáci 6. – 9. ročníku