LISTOPAD

*5.11. – plavání 2. a 3. ročníku
*6.11. – třídnická hodina 6. – 9. r.
*7.11. – projektové dopoledne 4. – 9. r.
*12.11. – plavání 2. a 3. ročníku (poslední)
*13.11. – školní parlament – sraz ve 13 h. ve třídě 8. ročníku
*18.11. – projektové dopoledne v AJ pro žáky základní školy
*20.11. – Technohrátky Žamberk 8. a 9. r.
*20.11. – pedagogická rada 1.čtvrtletí
*20.11. – volby zástupců rodičů do školské rady a třídní schůzky od 16:30 h.
*26.11. – Slavnost Slabikáře od 7:50 h. 
ve třídě 1. ročníku