Školní poradenské pracoviště

ředitelka školy: Mgr. Klára Kodytková

výchovný a kariérový poradce: Mgr. Klára Kodytková

metodik prevence: Mgr. Vanda Hlaváčková

 

Informace o oborech a školách

Přijímací řízení na střední školu 2020/21

Burzy škol 
* Pardubický kraj
* Královéhradecký kraj
* Přehlídka škol 2019