Naše škola je zapojena v následujících projektech:

Škola pro demokracii

Celé Česko čte dětem     (1. 9. 2015)

Školní mléko     (1. 8. 2009) 

Ovoce a zelenina do škol     (21. 12. 2009)

Úplná venkovská škola směřující ke kvalitě výuky   (1. 6. 2011)

V Evropě jsme doma     (1. 7. 2015)

,,Porovnání českých a německých přísloví“  jako jazyk dorozumění  22. 3. 2016   
              •Česká a německá přísloví - brožurka