TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Slunečné, jasné, bezmračné, téměř letní ráno slibovalo pěkný 29. květen. Pěkný tím spíše, že nás čekalo sportovní soupeření v přehazované, na které se sjelo sedm škol ústeckého okresu s šestnácti družstvy mladších a starších dívek. Na kolech jsme došlapaly k sokolovně v Žamberku, kde se soutěž konala.
Turnaj v sportovní den zorganizovala ZŠ Klášterec, na čtyřech kurtech se postupně odehrávaly zápasy a vše probíhalo hladce a plynule. Učitelky doprovázející hráčky se střídaly jako rozhodčí, mezi hrami se dívky z různých škol poznávaly a navazovaly nové kontakty a vzájemně se při setech povzbuzovaly. Po 14. hodině byly vyhlášeny výsledky utkání a vítězným dvěma družstvům (mladších a starších žákyň) z choceňské školy byly předány dorty. Dívky z kunvaldské školy dosáhly ke své spokojenosti čtvrtého místa, i přestože v jejich družstvu starších dívek hrály šesťačky a sedmačky. Hrály se zápalem, bojovně a s odhodláním podat ten nejlepší výkon.
Všechny jsme si sportovní den užily, neb víme, že ve zdravém těle sídlí zdravý duch.
Sportu zdar.
Mgr. Jana Frimlová 

TECHNOHRÁTKY SOUO KRÁLÍKY

Na tento den jsem se velmi těšil, byl to dalšíden, kdy jsme se nemuseli učit, ale vydali jsme se na technohrátky na SOU opravárenské Králíky. Vyjeli jsme od školy objednaným autobusem doprovázenípaníučitelkou Frimlovou. V Klášterci se k nám přidali další školácia už jsme si to všichni drandili do Králik. Za pár minut jsme dojeli na místo, kupodivu tam bylo více škol nejenom z ústeckého okresu, ale i z kraje olomouckého, a dokonce tam přijeli i žáci z polských škol. Byli jsme tak bohatou účastí celkem překvapeni. Shromáždili jsme se ve velké hale, kde nás seznámili s programem dne a kde nám přidělili dva studenty, kteřínás doprovázeli po celém  areálu odborného výcviku učňů. Po instruktáži jsme se vydali na prohlídku dílen pro praktickou výuku různých řemesel, kde jsme si takémohli vyzkoušet různédovednosti. Byli jsme zapojeni do jakési soutěže o dort, a asi proto většina dávala takovýpozor. Na závěr jsme se všichni opět sešli v hale s videoprojekcí, kde školy formou AZ kvízu soupeřily v oboru technických vědomostí, které jsme získali právě v jednotlivých dílnách během dne. My jsme sice dort nevyhráli, ale i bez něj se mi tento den velmi líbil, bylo to pro mě zajímavéa všechno jsem si užil. Takovékrásnépřekvapivévšak bylo, když jsme si mohli jít pro buřt, pitía zmrzlinu. Byla to takovápotěšujícítečka na konec. Učilišti patří náš dík za dobře zorganizované Technohrátky. 

Voloďa Makarov

STŘEDOVĚKÉ NÁSTROJE ZE SBÍRKY MANŽELŮ KOCŮRKOVÝCH

Rádi na naší škole vítáme cestovatele a hudebníka pana Kocůrka, který k nám již mnoho let (též prý rád) jezdí se zeměpisným či hudebním programem. I letos v dubnu k nám zavítal se svou manželkou - houslistkou, aby nám představili středověké hudební nástroje. Hudebník svůj program zahájil fanfárou na trubku a poté zazněla renesanční skladba na housle s reprodukovaným doprovodem cembala. Pak už následovaly ukázky středověkých nástrojů jako byla egyptská píšťala, z které zněla hudba z tamější  kultury. Byl nám představen i starodávný mexický nástroj Mayů, zazněla izraelská píseň a izraelská hudba z lidového kozlího rohu - sofaru. Hudební nástroj žaltář doprovázel duchovní žalmy. Vyslechli jsme si i jednu z nejstarších písní s českým textem Svatý Václave. Žáci se obdivovali vydlabanému nástroji pokrytého kůží - cink, který i zdatný hudebník, jako je pan Kocůrek, považuje za těžko laditelný, a tudíž i náročný pro hudební reprodukci. A to nebylo všechno, protože následovaly ukázky dalších historických hudebních nástrojových skvostů – platršpíl, šalmaje, mini mandolína a konečně i české dudy. Všechny nástroje hudebník ovládal a my všichni jsme bez dechu poslouchali jejich zvuky a hudební barvu. Po ukončení hudebního programu jsme si všichni mohli nástroje prohlédnout a zajímalo nás, jak je pan Kocůrek získává, od koho se učí je ovládat, kolik ho sbírka nástrojů stojí a jestli neuvažuje o založení muzea pro středověké nástroje a řada jiných dotazů. Takový komorní koncert s poučným a zážitkovým programem žáky i učitele zajímá a má smysl.
Děkujeme manželům Kocůrkovým za koncert a přejeme jim mnoho zdaru na cestách i doma. 
Mgr. Jana Frimlová 

TECHNOHRÁTKY  ŽAMBERK

Žáci 8. a 9. ročníku se 25. 4. 2018 zúčastnili akce Technohrátky. Po slavnostním zahájení v Divišově divadle byli žáci rozděleni do skupin podle jednotlivých škol. Praktické ukázky se konaly na SŠO řemesel a služeb Žamberk. Žáci prošli 6. stanovišť, kde jim byly představeny jednotlivé vyučující obory. Po skončení praktických ukázek, kde si mohli žáci i sami něco vyrobit, byla vědomostní soutěžní hra a závěrečné shrnutí výsledků opět v Divišově divadle. Žáci naší školy získali z praktických činností 1. Místo a domů jsme se vraceli spokojeni, plni krásných zážitků a s vítězným dortem.
 Mgr. Z. FrankováTECHNOHRÁTKY  ŽAMBERK
Žáci 8. a 9. ročníku se 25. 4. 2018 zúčastnili akce Technohrátky. Po slavnostním zahájení v Divišově divadle byli žáci rozděleni do skupin podle jednotlivých škol. Praktické ukázky se konaly na SŠO řemesel a služeb Žamberk. Žáci prošli 6. stanovišť, kde jim byly představeny jednotlivé vyučující obory. Po skončení praktických ukázek, kde si mohli žáci i sami něco vyrobit, byla vědomostní soutěžní hra a závěrečné shrnutí výsledků opět v Divišově divadle. Žáci naší školy získali z praktických činností 1. Místo a domů jsme se vraceli spokojeni, plni krásných zážitků a s vítězným dortem.
 
Mgr. Z. Franková

VELIKONOCE VE ŠKOLE

Čtvrtek 22. 3. 2018 byl v naší škole dnem otevřených dveří pro veřejnost a zároveň zde dopoledne probíhalo pět velikonočních dílen. Žáci si mohli několika způsoby ozdobit kraslice, zahrát si hru Kuřátko, nezlob se, vyřešit několik tajenek a kvízů, zaskákat si přes velikonoční švihadlo nebo si uplést pomlázku z vrbových proutků, či si zhotovit velikonoční přírodní dekoraci. A tak se během dopoledne při práci a zábavě vystřídaly naše děti a vše si mohli prohlédnout i pozvaní hosté (p. starosta J. Paďour, děti z naší mateřské školy, žáci ZŠ speciální Neratov se svými asistenty, děti z MŠ z Bartošovic) a další návštěvníci z řad rodičů, či prarodičů. Ti zhlédli také výzdobu velikonočních kraslic, které žáci základní školy vyrobili doma, a svým hlasem pak vybrali tu nejlepší. Pro nás, pedagogy, to byl velmi náročný den a slova chvály na celou výzdobu školy nás potěšila a povzbudila. Děti byly nadšeny z jiného způsobu výuky. Už nyní přemýšlíme nad zajímavou akcí pro příští školní rok. Bude to něco nového, netradičního, takže se můžete těšit.
Na konec bych chtěla poděkovat p. M. Vrbové, p. L. Křičenskému st., p. P. Tátošovi, p. M. Kopeckému a p. L. Hájkovi za pomoc při pletení pomlázek.

Krásné jaro přeje Irena Vagnerová, vychovatelka ŠD 


ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
 

Recitační soutěž byla uskutečněna v odpoledních hodinách  27.března. Tento den jsme si také připomínali 426. výročí narození Jana Amose Komenského, který má jako český bratr s naší obcí blízkou  souvislost.  Žákům byly v hodinách literatury nabídnuty texty poezie, někteří si našli texty sami.  Soutěž hodnotila pětičlenná porota, tři učitelé a dva žáci. Porota kladně hodnotila  osobitý přístup k přednesu, porozumění textu,  tempo a celkový  dojem vystupujícího.  Všichni  přítomní žáci se zúčastnili  školního kola. Jsou tací, kteří se nepřipravili zodpovědně  a jejich vystoupení bylo ostudné, ba až trapné, ale více bylo těch dobře připravených a těm, přestože nebyli oceněni diplomem, patří dík za pěkné poetické odpoledne. Nejlépe se přednesu poezie zhostili žáci  9. ročníku, kteří získali nejvyšší hodnocení nejen od poroty, ale nakonec museli o postupu pěti nejlepších recitátorů se shodnými body od poroty  rozhodnout ostatní recitující, coby posluchači. Ze soutěže si diplomy odnesli za 3. místo Jiří Mrázek,  za  2. místo Tadeáš Bém a  1. místo získala Nela Kodytková, jež za slovenský text obdržela plný, nejvyšší počet bodů a kromě diplomu byla oceněna i věcným darem, knihou poezie. Celkově byla recitační soutěž porotou ohodnocena  jako zdařilá  akce, které se podle svého přístupu a schopnosti zúčastnili žáci 2. stupně.                                             
                                                                    
Mgr. Jana Frimlová


LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ

 
V týdnu od 22. 1. - 26. 1. byl naplánován pobytový kurz pro povinnou výuku sjezdového lyžování a snowboardingu. Kurzu ve SKI AREÁLU v Bartošovicích se zúčastnilo 14 žáků ze 6. a 7. ročníku. Azyl pro pobyt a výbornou stravu nám poskytli manželé Hruškovi v penzionu Hruška.
Celý týden jsme měli příznivé sněhové podmínky pro výcvik, dokonce jsme se vydali jeden den i na večerní lyžování. Mnozí žáci byli úplní začátečníci, učili se do lyžařské výzbroje obouvat, pohybovat se na ni, ale neméně potíží jim konalo postavit se z pádů a ze svahu neujet či vyjet na vleku vzhůru na kopec a nebýt vyvržen mimo stoupající zmrzlou stopu. Začátky byly pro někoho dost bolestivé, zoufalé a zprvu se snažení zdálo beznadějné. Lyžaři i snowborďáci se ale každým dnem zlepšovali, méně padali, lépe vstávali, plužili a do oblouků zatáčeli a užívali si radosti z pohybu na prkýnkách. V pátek již mohli instruktoři pro všechny borce zorganizovat dokonce závod v obřím slalomu v bartošovickém středisku Nella.
Žáci výcvik zvládli, naučili se základním lyžařským nebo snowboardovým dovednostem a bez zranění, plni nových zážitků, odjížděli se svými rodiči na víkend do svých domovů. Týdenní zimní sportovní škola se vydařila a všem líbila.
Zvláštní poděkování patří manželům Bémovým, kteří nám přispěli finančním darem na tuto akci, a tím vyšel rodiče žáků pobyt jejich dětí na kurzu výrazně levněji. 

Mgr. Frimlová Jana

PŘEDNÁŠKA O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ "TONDA OBAL NA CESTÁCH"

V pátek 12. 1. 2018 se konala na naší škole přednáška o třídění odpadů pod záštitou firmy EKO-KOM. Pro žáky 1. stupně byla přednáška zaměřena především na význam třídění odpadů. Po úvodní besedě, při které byly děti velmi aktivní, si také vyzkoušely formou hry, jak odpad třídit, zhlédly video o třídících linkách a recyklaci skla. Na závěr si také osahaly a prohlédly suroviny vzniklé recyklací plastů pro výrobu oblečení, spacích pytlů nebo surovinu na výrobu skla – sklářský písek. Přednáška se nám velmi líbila. Lektor děti pochválil za aktivitu a znalosti a předal jim drobné dárky.

Také pro druhý stupeň se uskutečnila přednáška na téma co s odpady, význam recyklace.  Žáci se v besedě zamýšleli nad problematikou skládek a nad dalšími způsoby likvidace odpadů. Lektor je seznámil s postupy recyklace různých druhů odpadů. Z celé besedy vyplynul závěr, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne a pokud jej likvidovat musíme, tak ve spalovnách a ne na skládkách. Pochvalu zaslouží žáci 6. ročníku, kteří se aktivně zapojili do besedy.

Mgr. Lenka Příkopová

V současné době některé internetové prohlížeče neumožňují zabezpečené připojení do aplikace Bakaláři. Pro přihlášení proto doporučujeme použít jiný prohlížeč, např. Explorer.


Přihlašovací údaje do systému Bakaláři (elektronická žákovská) si mohou rodiče vyzvednout u p. uč. Kodytkové (po - čt od 13 do 15 hodin). 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

 
Ve čtvrtek odpoledne 7.prosince 2017 se na naší škole konala Mikulášská besídka, kterou pořádali žáci 8.a  9. ročníku pod vedením p. uč. Frankové a Vlaškovské. Přípravy trvaly dlouhé týdny, ale vyplatilo se. Naši nejstarší žáci rozradostnili děti z 1.-7. ročníku natolik, že nechtěly z besídky ani odejít.
Žákyně 9. ročníku Sára Jedličková a Daniela Kosková provázely děti celou odpolední  akcí jako moderátorky. Mluvily s nimi o Mikulášské nadílce a o Vánocích.
Soutěžních stanovišť bylo celkem sedm. Děti si zaskákaly v pytli, házely míčkem do papírového čerta, nosily míček na lžíci, přednášely básničky i písničky, přetahovaly se s lanem, hádaly názvy pohádek a malovaly vánoční přání.
Hudba hrála k poslechu po celou dobu besídky. Žáci z jednotlivých stanovišť získávali žetony, za které si vyzvedávali sladkosti. Nechyběl ani Čert, Anděl a Mikuláš, ti  se pohybovali mezi dětmi během celé akce.
Na závěr si žáci zahráli hru “ Koulovaná”. Soutěžili ve dvou družstvech. Vítěznému družstvu se hra tak zalíbila, že si vynutilo další dvě kola.
Myslím, že akce byla velmi úspěšná. Děti se pobavily, měly radost ze všech aktivit, které si 8. a 9.ročník pro ně připravil. I paní učitelky rozhýbal pohyb na píseň “Makaréna”.
Určitě se budeme těšit  na další  akci v příštím roce.
                                                                                       Simona Vlaškovská


TRADIČNÍ PODZIMNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Již čtvrtým rokem jsme na škole uspořádali k připomínce 17. listopadu  turnaj v přehazované se žáky druhého stupně. Turnaje se mohli zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti a učitelů. Kromě  26 žáků se do souboje postavily dvě učitelky a jedna žákyně opustivši školu v červnu. Pět týmu (ANO, SPD, TOP 09, PIRÁTI a NaCl ) sehrálo celkem  23 zápasů,  abychom poznali vítěze turnaje. Bylo  jím družstvo  ANO, jež reprezentovali hráči Sára, Martin, Bohunka, Ruda, Andrea a jejich kapitán Voloďa. Týmy byly dost vyrovnané, celý turnaj se hrál v duchu bojovnosti, nechybělo povzbuzování a napětí ve výsledkovém skóre, hráči dávali do hry vše, na co jim síly stačily a dobře spolupracovali ostřílení hráči z nejstarších ročníků s nováčky. Někteří si vyzkoušeli i roli rozhodčího a zapisovatele výsledků jednotlivých her. Na hřišti vládla zdravá sportovní atmosféra, ne, že by nebyl důležitý vítěz, ale vyhráli všichni, kteří se postavili pod síť, podpořili v sobě sportovního ducha a předvedli své míčové dovednosti a smysl pro týmovou spolupráci při hře. Bylo to pěkné odpoledne.       
                                                                                    Jana Frimlová

ZPRÁVA O ADAPTAČNÍM KURZU

 Ve školním roce 2017-18 jsme se rozhodli uspořádat adaptační kurz pro 6. a 7. ročník. Tuto skupinu žáků jsme vybrali proto, že se spolu budou často potkávat ve vyučovacím procesu a je žádoucí, aby mezi nimi panovaly přátelské vztahy. Během celého kurzu byli žáci bráni jako jedna skupina vrstevníků, do pokojů a herních aktivit zde nebyli děleni podle ročníku. Třídenní kurz probíhal v nedaleké chatě Čihák, vzdálené od Kunvaldu 8 km, kam jsme mohli dojít tam i zpět pěšky.
Cílem kurzu bylo vzájemné poznávání, získávání nových informací o spolužácích, uvědomování si své role ve skupině vrstevníků, pozorování a pochopení druhých v nejrůznějších herních aktivitách, rozvíjet u žáků schopnost empatie, učit je respektu k odlišnému názoru a dodržování domluvených pravidel, umět vyslechnout druhého či sdělit a obhájit svůj názor.
Do programu kurzu byly naplánovány aktivity probíhající v budově, ale i pohybové aktivity v terénu.  Během kurzu byly zařazovány hry, které měly posilovat týmovou spolupráci a při kterých si děti uvědomovaly svou roli v menší či větší skupině a svůj podíl na úspěšném zvládnutí úkolu. Během dne se střídaly hry snadnější a více zábavné s hrami strategickými, kde bylo zapotřebí se vzájemně řídit, domlouvat, organizovat a promýšlet postup, aby hra byla zvládnutá s úspěchem a přinášela radost z týmové spolupráce. Takové hry však nepatřily k oblíbeným, neboť se žáci nedokázali respektovat při rozdělování rolí a neuměli si připravit strategii postupu. Zpětnou reflexí dokázali pojmenovat chyby, ale o opětovný pokus chyby napravit zájem neměli. Taková nezdařená hra však byla do programu zařazena později, aby poznali, že je třeba občas více pokusů, než zdolají překážky, které stojí v cestě za úspěchem. Bylo znát, že v této skupině měli silné slovo dominantní chlapci ze sedmé třídy, kteří často ovlivnili názor ostatních a neradi přijímali odlišný názor šesťáka, třebaže chápali jeho logiku a  možnou cestu za zdárným zdoláním překážky. Své názorové skupinové přesily se odmítali vzdát a tady bylo cítit věkovou nadřazenost.
Často jsme o prožitých aktivitách vedli diskuze, kde žáci odpovídali na otázky a sdíleli své pocity, které prožívali, a hodnotili své zapojení a svou roli ve skupině. Žáci byli vedeni k tomu, aby se uměli vyslechnout, přijmout názor druhého bez odmítnutí, ale s uvedením svého, byť odlišného názoru s odůvodněním.
Během celého kurzu si žáci do Deníku zaznamenávali nejen průběh dne, ale i hodnocení hry, vlastní pocity a postřehy tak, aby mohli rodičům podrobně popsat průběh a význam adaptačního kurzu. Večer jsme si předčítali Podorlické pověsti.
Adaptační kurz probíhal bez problémů, na chatě bylo o nás dobře postaráno, počasí nám přálo a děti se vracely domů jako sehraná parta, třebaže se chlapci ze sedmého ročníku chtěli z Končin do Kunvaldu vydat kratší cestou. Jejich volba byla respektována a oni se s učitelem od dívek oddělili. Nakonec však ke škole dorazili o půl hodiny později než dívky, které na ně s učitelkou čekaly, aby se všichni společným pozdravem „ Hubabula papula ódr Mikula“ (pokřik ze čtené pověsti) rozloučili.
 
Vypracovala Jana Frimlová

Sběr starého papíru
4. 10. – 6. 10. 2017

 
Pořadí ročníků:
1. místo - 7. ročník – 2553,5 kg/6 žáků
2. místo - 9. ročník – 1200,5 kg/8 žáků
3. místo - 5. ročník – 1193 kg/7 žáků
4. místo – 4. ročník – 816 kg/9 žáků
5. místo – 6. ročník – 625 kg/9 žáků
6. místo – 3. ročník – 496 kg/7 žáků
7. místo – 1. ročník - 271 kg/5 žáků
8. místo – 2. ročník – 198,5 kg/3 žáci
9. místo – 8. ročník – 153,5 kg/3 žáci
Ostatní  - 1223 kg
Celkem nasbíráno 8 730 kg.
Umístění jednotlivců:
1.           místo – Rudolf Toman 1911 kg
2. místo – Jakub Krejsa 481 kg
3. místo – Patrik Fajgl 302 kg
4. místo – Daniela Kosková 289 kg
5. místo – Nikola Urbanová 264 kg
5. místo – Romana Urban 264 kg
6. místo – Sára Jedličková 251 kg 
 
 
Všem, kteří se zúčastnili, moc děkujeme.
Z 64 žáků školy nepřineslo 7 žáků ani gram papíru.
 
 
Vyhodnocení sběru starého papíru bude ve čtvrtek 19. 10. 2017 o velké přestávce na chodbě 1. stupně. 

VLAŠTOVKIÁDA

Vlaštovkiáda se konala v naší škole u příležitosti uctění památky letce Fr.Trejtnara v Kunvaldu v sobotu 16.9.2017. 
Měla 2 etapy:
1.       etapa – Žáci si vyrobili papírovou vlaštovku.
2.       etapa – Vlaštovčí klání (let vlaštovek).
 
Hodnocení vlaštovčího klání

1., 2., 3. ročník                                                                       Pilot(ka) Vlaštovka                 Dolet v cm
                               1. místo  LUCKA PŘÍHODOVÁ                            ELSA č. 34                          640
                               2. místo  TONIČKA ZÁŘECKÁ                            MOULINKA č. 38                  620

                               3. místo  DINO BEŇADIK                                  ZLOBIDLO č. 43                   570
 
4., 5. ročník
                               1. místo  VIKTORIE BORKOVÁ                          LETUŠKA                              850
                               2. místo JAKUB KREJSA                                   LETADLO 2513                      680

                               3. místo  DAN HYNŠT                                      B6                                        620
 
6., 7., 8., 9. ročník
                               1. místo  PETR LUKEŠ                                      APOLLO 69                           840
                               2. místo KRYŠTOF HÁJEK                                 JOLANDA                              830

                               3. místo  NIKČA URBANOVÁ                             FÉNIX                                  750
 
Hodnocení kreativity vlaštovek

1., 2., 3. ročník   
                               1. místo  KLÁRKA KŘIVÁNKOVÁ, 3. r                 č. 41                                    53 b
                               2. místo  HONZÍK KŘIVOHLÁVEK, 1. r               č. 29                                    30 b

                               3. místo  TEREZKA VAGNEROVÁ, 3. r                č. 39                                    15 b
 4., 5. ročník
                               1. místo  PÉŤA VLAŠKOVSKÝ                             č. 51                                   51 b
                               2. místo LUCKA GREGUŠOVÁ                            č. 48                                    38 b

                               3. místo  PATRIK FAJGL                                    č. 49                                    34 b
 
6., 7., 8., 9. ročník
                               1. místo  VOLOĎA MAKAROV                            č. 21                                    116 b
                               2. místo  LINDA HÁJKOVÁ                                č. 10                                    108 b

                               3. místo  SÁRA JEDLIČKOVÁ                             č. 24                                     92 b
 
Školní akce, kde nám spolu bylo dobře.
Všichni žáci se zapojili.
Všichni se vzájemně poznali a spolupracovali.
Všichni se vzájemně povzbuzovali a oceňovali.
Všichni se na sebe usmívali.
Všichni byli měřeni stejným metrem.
Všichni nevyhráli, ale to nikomu nevadilo.
Vlaštovkiáda byla moc fajn.
 
Mgr. Franková Zdeňka
organizátorka vlaštovkiády
 
P. S.: Děkuji všem kolegyním a kolegovi za spolupráci.  

PLÁN AKCÍ - ČERVEN

*5.6. – Cesta za zdravím Bartošovice v O. h. – všichni žáci školy

*5.6. – spaní ve škole – přihlášení žáci

*13.6. – Technohrátky v Letohradě – 8. ročník

*19.6. – dopravní hřiště – 4. a 5. ročník

*21.6. – školní výlet do Opočna – 1. stupeň

*21.6. – sportovní den v Klášterci n. O. – 2. stupeň

*22.6. – 3D kino – všichni žáci školy

*25.6. – pedagogická rada

*26.6. – vracení učebnic

*27.6. - školní výlet – 2. stupeň

*27.6. – sportovní den – 1. stupeň

*28.6. – sportovní den – 2. stupeň – fotbalový zápas se ZŠ Klášterec n. O.

*29.6. – slavnostní zakončení školního roku v sokolovně

*29.6. - předávání vysvědčení ve třídách


*všichni přihlášení žáci mají zajištěný oběd ve školní jídelně


********************************************************************************************************************************
*2.7. - 4.7. – školní družina – přihlášení žáci
*9.7. – 13.7. - školní družina – přihlášení žáci 
 

SETKÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ SE ŠKOLOU

V květnu a v červnu patřila tři odpoledne v 1. třídě předškolákům. Budoucí prvňáčci si přišli se svými rodiči hravými formami vyzkoušet, jaké to bude v té opravdové škole. Zvládnout připravené úkoly a činnosti jim pomáhaly jejich paní učitelky z MŠ vždy s p .uč. z 1.ročníku. Každé odpoledne bylo něčím jiné. Poprvé je přivítal ještě další spolužák - maňásek  Viktorek. Spolu se naučili základy správného chování ve třídě. Příště se ocitli v pohádce Hrnečku, vař! Poznali, že trpělivost se vyplatí a nedočkavost se zbrklostí k ničemu dobrému nevede. Naposledy je pohádka O veliké řepě naučila spolupracovat, zjistili, že i malá pomoc může být ta nejúčinnější. Kromě toho si procvičili své motorické schopnosti, sluchové vnímání a sluchovou paměť, rozvinuli rozumové schopnosti a slovní zásobu, procvičili zrakové vnímání a zrakovou paměť. Na konci každého odpoledne je čekala také malá odměna za dobrou práci. Těšíme se v září na shledání v opravdové 1. třídě!       

EXKURZE DO FIRMY PROBIO VE STARÉM MĚSTĚ A DO VOJENSKÉHO  MUZEA V KRÁLÍKÁCH

Ve čtvrtek 15. června se konala pro 4.- 8. ročník exkurze do Starého Města a do vojenského muzea v Králíkách. Jeli jsme objednaným autobusem.
Probio podnikem žáky provedly dvě zaměstnankyně a rozdělily si je do dvou skupin. Učitelky se také přidaly k jednotlivým skupinám. Do výrobny jsme směli pouze vstoupit do  prostorů  do tzv.  čisté zóny. Dozvěděli jsme se, že tu zpracovávají okolo 1600 druhů bio produktů. Některé jsou lepkové a některé  bezlepkové pro alergiky.
Bio produkty si žáci zakoupili v místní prodejně. Také nás zaujal obří  mlýn na zpracování mouky. Obilí ke mletí mouky podnik zakupuje z celého světa. Občas se prý i stane, že dodají nekvalitní obilí a musí se reklamovat zpět až v  Africe  anebo v  Jižní Americe, odkud bylo zakoupeno.
Po prohlídce jsme si dali svačinu a pak autobusem pokračovali do Králík. Ve vojenském muzeu se nám exponáty z války líbily. Bylo to autentické a uvědomili jsme  si tu  hrůzu a strach z daného období.
Zpět do Kunvaldu jsme dojeli okolo 14. hodiny. Exkurze se dětem velmi líbila. A vojenské muzeum zaujalo hlavně chlapce.

Vypracovala:  S. Vlaškovská 

SPORTOVNÍ DEN V KLÁŠTERCI NAD ORLICÍ

Ráno v 7 hodin jsme vyrazili na kolech do školy v Klášterci nad Orlicí. Tam již na nás čekali a hned byli žáci rozděleni do družstev. Poté začali závodit ve čtyřech jimi zvolených disciplínách.

Pěkného úspěchu dosáhl Jan Šejnoha, který v běhu na 1km doběhl hned za reprezentantem v raftingu z Letohradu. Děvčata bojovala a za zmínku stojí výkon Pavlíny Bílkové - 210 přeskoků přes švihadlo.
Poté následoval zdravý oběd ve školní jídelně. Dále se konala beseda o raftingu se čtyřmi studenty soukromého gymnázia v Letohradu a ukázka vybavení nutného pro tento sport. Pak další jídlo v podobě sekané a kuřete. Cesta zpět proběhla bez větších problémů.

Mgr.Jaroslav Buráň

 

POTŠTEJN

Na školní výlet se 6. a 8. ročník vydal ve čtvrtek 22. června. Sraz byl ráno v 7 hod. před školou. Autobusem jsme dojeli do Žamberka a pak z důvodů výluky vlaku opět autobusem do Potštejna. Na hradě jsme se myšlenkami na chvíli vrátili zpět do středověku. Výklad našeho průvodce nás všechny fascinoval, jelikož věděl i mnoho detailů o Potštejně a také o jeho ukrytém pokladu, který zatím nikdo nenašel. I pohled na rychnovskou krajinu byl obdivuhodný. Pěší turistikou jsme pokračovali podél řeky Divoké Orlice do Litic nad Orlicí. Cestou jsme posvačili a vydechli ve stínu u břehu šumějící řeky. V tento den bylo tropické horko, proto jsme litický hrad viděli jen z dálky. Do Kunvaldu jsme se vrátili autobusem v 14:46, unaveni horkem, ale plni zážitků a obohaceni historií a krásou našeho kraje.
vypracovala: Mgr. S. Vlaškovská


 

OCHUTNÁVKA - PROJEKT OVOCE DO ŠKOL


Ve čtvrtek 18. 5. 2017 proběhla na 1. stupni ZŠ ochutnávka ovoce a zeleniny v rámci projektu „Ovoce do škol“. Žáci podle vlastního výběru ochutnávali nabízené ovoce a zeleninu formou švédského stolu. U každého talířku si mohli přečíst název a stručný popis potraviny. Touto cestou mohou děti poznat chuti ovoce a zeleniny, které domů rodiče běžně nekupují. Mezi dětmi má tato akce vždy úspěch.ZEMĚPISNĚ TURISTICKÝ VÝLET ČESKÝ RÁJ – PRACHOVSKÉ SKÁLY


Akce se uskutečnila ve dnech 21. 6. – 23. 6. 2017. Výletu se zúčastnili 4 žáci 7. ročníku a 11 žáků 9. ročníku s pedagogický dohledem p.uč. Frimlové a Frankové.
Přesuny se uskutečnily vlakem – busem - pěšky. Žáci byli ubytováni v kempu Jinolice v chatkách. S ubytováním a se stravou jsme byli celkem spokojeni.
První den po ubytování jsme se vydali do Prachovských skal. Žáci byli seznámeni s historií skal a odpolední vycházka ve skalách se všem líbila.
Druhý den jsme se vydali směr Turnov město a naším cílem byla rozhledna, hrad Valdštejn a zámek Hrubá Skála. Celodenní výlet byl skvělý a počasí nám přálo.
Třetí den jsme se rozloučili s kempem a Jinolicemi a náš cíl byly Trosky. Výlet s plnou zátěží byl vyčerpávající, ale výhled z Trosek za to určitě stál.
Domů jsme se vrátili všichni v pořádku, zdraví a obohaceni o spoustu krásných zážitků.
Mgr.  Zdena Franková


 

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ V ČESKÉ TŘEBOVÉ


V dubnu 2017 proběhlo ve 3. – 9. ročníku školní kolo přírodovědné soutěže Poznávání rostlin, živočichů a minerálů.
Žáci s nejlepšími výsledky ze školního kola byli vybráni, aby reprezentovali naši školu v květnu na Regionálním kole soutěže „Poznávání rostlin, živočichů a minerálů v České Třebové.
Soutěže se zúčastnili:
ze 4. ročníku Pavla Hlaváčková, Patrik Fajgl
z 5. ročníku Karolína Faiferová, Bohumila Matyášová
z 6. ročníku Roman Urban
ze 7. ročníku Petra Mrázková
z 8. ročníku Adéla Brůnová
z 9. ročníku Karolína Michaličková, Pavlína Bílková, Michaela Dušková
Nejlépe se umístily ve svých kategoriích Pavla Hlaváčková na 10. místě a Adéla Brůnová na 13. místě.
Mgr. Lenka Příkopová
 

ŠKOLNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD


Výlet žáků 1. stupně do národního hřebčína v Kladrubech nad Labem se konal v pátek 23. června. Autobus nás zavezl až na dvůr hřebčína, což bohužel nebylo úplně to pravé ořechové, takže nás čekala cesta kolem celého dvora ke vstupní bráně. Tam se děti rozdělily do dvou skupin a v doprovodu průvodkyň si postupně prohlédly místní zámek, muzeum, kočárovnu a stáje. Dozvěděly se hodně informací o chovu starokladrubských koní, vyzkoušely si překážky v kryté jízdárně, měly možnost vidět zahánění klisen i si je pohladit. Paní průvodkyně jim zodpověděly spoustu všetečných otázek. Na závěr prohlídky si děti prohlédly celý hřebčín z výšky – z místní rozhledny.
Mgr. Klára Kodytková
 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Naše škola se také letos zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Číst k nám chodili rodiče i prarodiče žáků, také vyučující našli volnou chvilku pro společné čtení a předčítání. Děti byly vždy napnuté, kdo další jim přijde číst a jakou knihu přinese. Bývalo to pro ně překvapení. Hodně se na čtení těšily.
V rámci Týdne čtení dětem přišla číst a besedovat o knihách i p. ředitelka a ostatní p. učitelky z 1. i z 2. stupně. Celý projekt jsme zakončili slavnostním Čtenářským slibem prvňáčků. S velkou vážností svým podpisem ztvrdili, že budou pilnými čtenáři a o knihy budou pečovat jako o své kamarády. Teď už vědí, co jim čtení knížek přináší. Máme radost, že žáci více čtou, děti se chlubí, kterou knihu už přečetli. Ti mladší pilně chodí knihy půjčovat do školní knihovny, dokonce někteří je mají už zamluvené na prázdniny. Příští školní rok se jistě znovu do projektu zapojíme.        
Mgr. Věra Štefková


 

CESTA ZA  ZDRAVÍM

Každoročně pořádáme v Základní škole v Kunvaldě během školního roku dvakrát projekt Cesta za zdravím. Většinou se pěšky vydáváme poznávat naše nejbližší okolí.  Poslední týden v červnu jsme se vydali do oblasti mezi kunvaldským a rokytnickým katastrálním územím.
První část pochodu šli žáci v pětičlenných skupinách přes Stežka do údolí Rokytenky a zaznamenávali trasu pochodu a odhadovali ušlapanou vzdálenost. V další části se přesunovali na stanoviště, kde skupiny plnily úkoly ze zdravovědy, přírodopisu, topografie a z fyzické zdatnosti. Všechny skupiny se sešly u hájovny na Suché a podle mapy se zorientovaly v terénu a určily další směr pochodu na vrchol Suché, kde podle pověsti stál hrad lapky Kuny. Všichni na vrchol dorazili a přečetli jsme si tam společně pověst O Kunovi a jeho dceři tak, jak ji ve skupinách žáci sepsali.
Opět jsme se podle mapy vydali po modré turistické značce k Rokytnici. Terén byl poměrně obtížný po těžbě v lese, ale bez bloudění jsme se brzy ocitli na příjemné pěšině v lukách a doputovali jsme na rozcestí se žlutou značkou, po které jsme se vraceli zas zpět ke Kunvaldu. Žáci během dne ušlapali asi 15 km a často svůj pochod kontrolovali podle mapy a turistických značek v terénu. Podle hodnotícího kvízu se dětem projekt Cesta za zdravím líbil a trasa byla pro ně přiměřené náročnosti.
Přálo nám pěkné počasí, někteří si odnášeli z lesa nejen velké hřiby, ale také snad i poznání a nové praktické vědomosti o orientaci v přírodě, ale hlavně fyzickou zdatnost.
Mgr. Frimlová Jana


V úterý 27. 6. 2017 se uskutečnila akce „Cesta za zdravím" pro žáky 1. stupně. Ráno jsme se dopravili autobusem do Rokytnice v Orlických horách. Odsud jsme pěšky vyrazili do Kunvaldu přes údolí říčky Hvězdné, Záhory a Homoli k penzionu Skalka. Z Kunačic jsme zamířili přes rybárnu a kolem „řadovek“ na hřiště.
Cestou jsme plnili různé úkoly. Orientovali jsme se v přírodě podle světových stran, pracovali jsme s mapou a četli z ní. Z několika vyhlídek jsme pozorovali okolní krajinu, například Žamberk, Rokytnici, Záhory, Žampach, Suchý vrch a Bukovou horu, Zakletý. Zkoušeli jsme odhadovat vzdálenosti a prakticky si vyzkoušeli krokování.
Nezapomněli jsme ani na úkoly týkající se bezpečnosti. Například přesunout se v určeném úseku v útvaru a v tichosti. Motivace – přesun v nebezpečném (nepřátelském) území. Bohužel musíme konstatovat, že tento úkol mnoho dětí nezvládlo, protože nedokázaly splnit zadané pokyny.
Využili jsme toho, že se pohybujeme v krásné přírodě přírodního parku Říčky a Hvězdné a poznávali jsme různé byliny a dřeviny.
Při poslední odpočinkové pauze jsme se věnovali táboření. Kde lze tábořit, jak zacházet s ohněm, jak uvést místo do původního stavu.
Na závěr jsme si na hřišti opekli párky. Děkujeme manželům Trejtnarovým, kteří nám umožnili využít zdejší ohniště a zázemí a panu školníkovi, který oheň připravil a udržoval.
I přes „velkou únavu“ si děti po obědě s chutí zahráli na hřišti různé hry. O půl druhé jsme se všichni spokojeně rozešli domů nebo do družiny.
Mgr. Lenka Příkopová a Mgr. Věra Štefková 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

V tomto školním roce jsme se opět přihlásili do Okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. V mladší kategorii si to mohli vyzkoušet i čtvrťáci: Krejsa Jakub, Spančok Aleš, Křičenská Nikola a Hlaváčková Pavla. Skončili na krásném čtvrtém místě ze šesti družstev. Druhým družstvem v této kategorii byli páťáci: Keprta František, Šejnoha Jan, Faiferová Karolína a Hájková Linda. Ti byli třetí a pouze o sedm trestných bodů jim uteklo druhé místo. František Keprta s pouhými dvaceti trestnými body byl oceněn jako nejlepší kluk ve své kategorii a Karolína Faiferová byla jen o jeden trestný bod druhá nejlepší holka.
Ve starší kategorii soutěžila naše zkušená parta: Pecháček Richard, Šejnoha Jan, Mrázková Petra a Urbanová Nikola. Zde rozhodl pouze jeden jediný trestný bod, který odsunul naše družstvo na čtvrté místo. Moc děkuji těmto žákům a žákyním za spoustu času, který věnovali přípravě na soutěž a zároveň velmi dobře reprezentovali naši kunvaldskou školu. Městských škol, které mají k dispozici dopravní hřiště a spoustu žáků, přesto v této soutěži ubývá a zůstávají pouze ty skalní. Velmi mě těší, že my k nim patříme, přestože máme třídy s tak nízkými počty žáků.

Irena Vagnerová


Výsledková listina - mladší kategorie


Výsledková listina
 - starší kategorie

OVOV Klášterec nad Orlicí

Dne 27. 4. se konala sportovní soutěž v Klášterci nad Orlicí. Naši žáci se zúčastnili soutěže jednotlivců, za 6.r. Tomáš Saksl, za 7.r. Tomáš Keprta a Petr Lukeš, za 8.r. Nikola Urbanová a Nela Kodytková, za 9.r. Erika Stašová, Pavlína Bílková, Karolína Michaličková.

Velmi příkladně bojoval Tomáš Saksl, který vyhrál hodnocení disciplíny kliky po dobu dvou minut. Výkon 50 kliků je na žáka 6.r. skutečně obdivuhodný. Dále stojí za zmínku výkon Pavlíny Bílkové, která přes švihadlo měla 205 přeskoků za 2min. Tomáš Keprta v hodu medicinbalem přes hlavu dokázal udělat výkon 12,5m.

Další závodníci získali cenné zkušenosti, za reprezentaci školy děkuji všem zúčastněným.  

Mgr. Jaroslav Buráň

VZPOMÍNKA NA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V MASARYKOVĚ ŠKOLE

V 8. ročníku jsme se v literatuře učili o baroku a v této souvislosti se naše učivo zaměřilo na jednu z nejvýznamnějších českých osobností, kterou byl Jan Amos Komenský. Od paní učitelky jsme dostali za úkol přečíst životopisnou knížku od Borise Uhera Vyprávění o Velkém učiteli. Moc se nám do četby nechtělo, ale nakonec musím uznat, že to za přečtení stálo. Dozvěděli jsme se více než stručné informace z encyklopedie. Získali jsme poznatky o jeho nelehkém životě, o jeho úspěších a nezdarech, o oddanosti k českobratrské církvi, o jeho filosofických a pedagogických myšlenkách, o jeho popularitě v celé Evropě, ale i o dějinných událostech na počátku 17. století.

28. 3., v den 425. narozenin Komenského, jsme se vydali s paní učitelkou Frimlovou k jeho pomníku, abychom zde uctili jeho památku. Donesli jsme tam květiny, zapálili svíčku a připomněli jsme si jeho životní osudy, jeho díla, ale především jeho význam pro vzdělání národů a pro mír. Navštívili jsme také Domek Na Sboru, bývalou školu českých bratrů, dnes expozici Jednoty bratrské, která nám však nepřišla příliš zajímavá. Ale víme, že čeští bratři přeložili do češtiny Bibli kralickou a že církev je rozšířená po celém světě a Kunvald byl její kolébkou. Po prohlídce jsme se vydali Modlivým dolem k Jordánu. Nešli jsme sice hlubokými lesy, ale byla to pěkná procházka po stopách českých bratrů.

Zbytek dopoledního vyučování nám rychle utekl a již jsme se chystali na recitační soutěž, kterou každoročně připravujeme jako dárek pro učitele. Každý žák nebo i skupina žáků si připravili k přednesu poezii či prózu. Čtyřčlenná porota hodnotila recitační výkony. Nejlépe byli letos připraveni osmáci a odnášeli si nejvíce diplomů. Těmi nejlepšími byli Voloďa Makarov, Tadeáš Bém, Dája Kosková, Nela Kodytková a Pavlína Bílková. Mezi učitele zavítal také pan starosta, poděkoval učitelům a dal jim růži. Tento den se nám na škole velmi líbil.

Daniela Kosková, Nela Kodytková - 8. ročník 

VELIKONOČNÍ TURNAJ

Dne 11. 4. 2017 proběhl velikonoční turnaj žáků 1. stupně ve vybíjené proti všem, který jsme doplnili zábavnými soutěžemi družstev.

Ke sportování byly vyhrazeny dvě vyučovací hodiny.  Žáci se rozdělili do pěti smíšených družstev a v této sestavě absolvovali vybíjenou i soutěže.

V průběhu soutěží členové družstev výborně spolupracovali a všichni se snažili o co nejlepší výkon. Nejúspěšnější bylo družstvo ve složení: Faiferová Karolína - 5. roč., Vágnerová Eliška - 3. roč., Beňadik Dino - 2. roč., Vagnerová Tereza - 2. roč., Štěpán Adam - 1. roč.

Turnaj ve vybíjené jsme hráli systémem “každý s každým“. Nejlépe si se soupeři poradilo družstvo ve složení: Fajgl Patrik - 4. roč., Křičenská Nikola - 4. roč., Trnčák Nikolaj - 3. roč., Hlaváčková Jana - 2. roč., Haken Dan - 1. roč.

Všichni žáci si určitě zaslouží pochvalu za bojovnost a spolupráci.

Mgr. L. Příkopová

TECHNICKÁ VÝCHOVA V BÜHLERU

Když jsme v listopadu 2016 začali jezdit do strojařského závodu Bühleru v Žamberku, který se zaměřuje na výrobu potravinářských strojů a komplexů, byl jsem docela překvapený, co práce to dá manuálně vyrobit takovou obyčejnou nerezovou klíčenku. S výrobkem a pracovním postupem jsme se zpočátku všichni docela prali.

Nejenže jsme museli pilovat, strhávat ostré hrany, brousit smirkovým papírem a vše důkladně vyleštit, ale ještě k tomu jsme si procvičili geometrii. Mohu říci za sebe, a asi i za další “zručné jedince“, že rýsovat do nerezové oceli není sranda.

Další náš výrobek, stojánek na telefon, nám už šel lépe od ruky. Když byl i ten řádně vyleštěn, nastala prohlídka objektu, který byl “nečekaně“ silně cítit olejem. 

Závěrem chci říct, že celá tato sedmidílná technická výchova byla záživná, poučná a určitě se těším, až tam příští rok budeme jezdit zase.

Tadeáš Bém

ŠKOLNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE

...proběhlo ve čtvrtek 30. 3. 2017. Zúčastnili se ho žáci 4. - 9. ročníku. Počasí nám příliš nepřálo, ale všichni soutěž v rámci svých možností zvládli.

 

PLAVECKÝ VÝCVIK

 „Rovnýma nohama“ do nového školního roku a také do bazénu – tak bychom mohli charakterizovat začátek letošního školního roku.  Již 6. září odstartoval plavecký výcvik pro žáky třetího až pátého ročníku. Čekalo nás deset 90 minutových lekcí. Někteří přicházeli do Plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí s obavami, jiní se těšili. Po několika lekcích obavy zmizely a všichni si pobyt v bazénu užívali. Když plavecký výcvik v listopadu končil, bylo to všem líto. Těšíme se zase příště!

Mgr. L. Příkopová

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

Třeťáci a čtvrťáci se vydali trénovat na dopravní hřiště v Žamberku. 

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

Po roce opět nastal čas adventu. I na základní škole v Kunvaldu se žáci připravili na tradiční vánoční akci, která by nemohla vzniknout, nebýt našich šikovných kunvaldských dětí, ale  také pedagogů plných nápadů.

Letošní besídka se konala pro veřejnost v kunvaldské sokolovně. Touto cestou bychom rádi poděkovali členům Sokola za uvolnění sálu na večerní představení a na nácviky.

Na vánoční besídce vystoupili všichni žáci školy. Programem nás provázely dvě žákyně 9. ročníku Michaela Dušková a Kamila Urbanová. Představení bylo zaměřeno na zvyky a tradice dřívějších i současných vánoc. Píseň, tanec a mnoho pranostik o svatém Martinovi a Kateřině nám připravili druháci a třeťáci. Zvyky o svaté Barboře předvedli prvňáci. O původu svatého Mikuláše jsme se dozvěděli od osmáků. Scénku o přísném zákazu spřádat len a drát peří o svaté Lucii zahráli žáci ze čtvrté a páté třídy. A na závěr betlémský příběh o zrození Ježíše hráli žáci šestého, sedmého a devátého ročníku.

Na konci vystoupení tleskali všichni v sále. Ale nebyl to úplný závěr, protože se devátý ročník začal připravovat na svou necenzurovanou humornou  hudebně –taneční scénku. Bylo to velké překvapení pro hosty v sále, ale i pro učitelský sbor. A tím si již po druhé žáci naši školy vysloužili velký závěrečný aplaus.

Věříme, že jsme Vás vánočně naladili a budeme se těšit na další rok.

Mgr. Simona Vlaškovská

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Již třetí rok se žáci kunvaldské školy zapojují do celonárodní dobročinné akce Tříkrálová sbírka. Organizaci této sbírky má na starost paní Gregušová, ale bez pomoci školy by těžko zorganizovala skupiny pro obchůzku po obci. Skupinky tvoří školní děti, které dává dohromady paní učitelka Frimlová, a dospělá osoba. Děti mají o toto koledování zájem, ale obtížnější je ke skupinkám zajistit dospělý doprovod. Letos Kunvald obcházelo celkem 9 skupin a to bylo dost, aby obešly rozlehlou obec i s okolními osadami. První lednový týden nás přivítala pravá zima, bylo sice mrazivo, ale koledníkům to příliš nevadilo, na cestu jim svítilo sluníčko, křupal jim čerstvý sníh pod nohama a trasy nebyly tak dlouhé. Občané v obci byli rádi, že je koledníci navštívili a jejich štědrost byla veliká, v Kunvaldu se vybrala vysoká částka přes 20 000 Kč. Všem koledníkům bylo poděkováno ve školním rozhlase.

PRAHA

6. prosince se žáci 4. - 9. ročníku zúčastnili exkurze do Prahy.  

4. - 5. ročník

Odjezd byl sice už v 5 hodin ráno, ale dětem to nevadilo. Cesta trvala přes 3 hodiny, ale děti byli spokojeny. Velký zážitek je čekal při vstupu na Pražský hrad, kde musely projít kontrolou a zároveň viděly střídání stráží. Žáci si prohlédli s paní průvodkyní značnou část Pražského hradu a dozvěděli se spoustu zajímavostí. Žákům se prohlídka moc líbila. Chválíme žáky za vzorné chování a velké znalosti z historie ČR.

Domů jsme se vrátili všichni spokojeni a plni nových zážitků.

Mgr. Zdeňka Franková

6. - 7. ročník

V programu exkurze byla zařazena prohlídka Národního divadla s výkladem, návštěva výstavy Neviditelní a procházka části královské cesty Prahy.

Na Národní třídu jsme dojeli metrem. V budově Národního divadla se nás ujal průvodce, který nás zavedl do podzemí, kde jsou uloženy základní kameny, seznámil žáky nejen s historií budování divadla, ale prohlédli jsme si i makety původního návrhu stavby a skutečné stavby z roku 1883.

Byli jsme zavedeni, a usazeni i do hlediště, jehož velikost a krásu výzdoby jsme obdivovali. Jen Hynaisovu oponu jsme vidět nemohli. Líbily se nám i nástěnné obrazy-lunety, které zdobily stěny a strop v hlavním foyeru. S průvodcem jsme vystoupali až na terasu Národního divadla, kde nás okouzlily obrovské sochy koňských spřežení, ale i pohled na Prahu. Návštěva Národního divadla byla pro zvídavé a vnímavé žáky poučením. 

            Po prohlídce Zlaté kapličky jsme se vydali na Karlovo náměstí a chvilku jsme městem pátrali po objektu s poutačem výstavy Neviditelní. Našli jsme ji ve Vodičkově ulici. Na této výstavě jsme si mohli prožít život ve tmě, jak to mají nevidomí lidé. Hodinu jsme strávili v prostorách černého bytu, v černé přírodě, byli jsme i v černé galerii sochařského umění a nakonec jsme se občerstvili i v černém baru. Poznali jsme, jak velkým darem jsou naše zdravé oči a o co složitější život mají ti, jimž nebylo dopřáno vidět svět v barvách. Ale i nevidomí s tímto handikepem umí, podle jejich slov, žít plnohodnotný život, mít rodiny, pracovat a bavit se. Průvodci výstavou nám takoví lidé právě byli.

            Pak žáci své učitele vedli podle mapky z infocentra přes Staroměstské náměstí, Karlův most a Malostranské náměstí pod Hradčany, odkud nás autobus v 15 hodin odvážel domů. Exkurze se vydařila a byla přínosem k novým poznatkům a zážitkům.     

Mgr. Jana Frimlová

8. - 9. ročník

Žáci 8. a 9. ročníku navštívili Střední školu potravinářských technologií. Na doporučení paní Petry Zářecké, jejíž syn zde studoval, jsme si objednali prohlídku nejen samotné školy, ale i jednotlivých dílen.

Protože byl čas adventu, předvedl nám pan mistr v pekařské dílně, jak se plete vánočka ze šesti pramenů najednou. Dozvěděli jsme se, že tuto dovednost si musí budoucí pekaři osvojit k maturitní zkoušce. Předvedl nám i strojovou výrobu rohlíků. Všichni jsme tuto techniku výroby viděli poprvé. V dílně to v čase předvánočním vonělo i cukrovím.

Z pekařské dílny jsme se přemístili do minipivovárku. Jednalo se vlastně o menší místnost, ve které stála varna na pivo. Ochutnat jsme samozřejmě nemohli, ale dozvěděli jsme se, že absolventi školy přihlásili školní pivo do soutěže pivovarů o nejlepší produkt. Jednalo se o soutěž pořádanou pro pivovary, proto zde nebyla žádná jiná škola vzdělávající v oboru pivovarnictví zastoupena. Mezi zúčastněnými profesionály obsadila Střední škola potravinářských technologií první místo.

Poslední dílnou bylo řeznictví a uzenářství. Je to jediná dílna, která se zabývá výdělečnou činností. Připravuje především uzeniny vysoké kvality. Své výrobky dodává na Hrad. Do této dílny jsme se dostali až v odpoledních hodinách, proto jsme měli možnost prohlédnout si jen vybavení, nikoli samotný výrobní postup.

Před odjezdem jsme ještě navštívili vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Spokojeni a plni dojmů a příjemných zážitků jsme se vypravili zpátky k domovu.

PERNŠTEJNI

V pátek 16. září se všichni žáci naší školy vydali do historie. Skupina historického šermu Pernštejni z Pardubic přijela s programem Přemyslovci na českém trůnu II. – ,,Přemyslovští králové“. Žáci se tak hravou formou seznámili s tímto historickým obdobím – vyzkoušeli si oblečení, zbroj a stali se na chvíli pobočníky krále. Všichni si program užili a snad si odnesli i trochu poznání. 

EKOLOGICKÉ CENTRUM PALETA OUCMANICE

V pátek 18. 11. 2016 se žáci 1. stupně vydali do ekologického centra Paleta v Oucmanicích, kde na ně čekaly připravené programy. Prvňáci, druháci a třeťáci se zábavnou formou proškolili v třídění odpadů a poté si každý mohl vyrobit papír z odpadového materiálu. Prací byli všichni nadšeni, všichni si ruční výrobu papíru vyzkoušeli. Někteří dokonce dvakrát. Odměnou jim, kromě nezapomenutelných zážitků, byly i archy vlastnoručně vyrobeného papíru ozdobeného přírodninami.

Čtvrťáci a páťáci se naopak věnovali více mezilidským vztahům. Formou hry si vyzkoušeli náročnost života v africké vesnici i to, jak důležité je navzájem si pomáhat. Že bez vzájemné spolupráce s ostatními se mnohdy zkrátka neobejdeme.

Všem se programy moc líbily a jistě na ně budou rádi vzpomínat.

Za kolektiv učitelek 1. stupně Mgr. K. Kodytková

ŠKOLNÍ ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM A KULTUROU HRADCE KRÁLOVÉ

Ještě dětem ani neskončily prázdniny  a učitelé přemýšleli, jak žákům prakticky a poutavě  přiblížit nové poznatky, které získávají  v lavicích. Objednali jsme programy pro žáky od 5. po 9. ročník. Ve středu, v den před podzimní rovnodenností, jsme se brzy ráno vydali do Hradce Králové, aby 5. až 7. ročník byl již  po osmé hodině v Planetáriu. Cesta do krajského města nám uběhla poměrně rychle,  neboť  praktikanti CK Masaryčka ( osmáci ) nás formou svých  vypracovaných referátů   seznamovali nejen s  historickými budovami města, ale i významnými osobnostmi, které se stavbami souvisí. Přednášeli o hvězdárně, Bílé věži, Muzeu, Klicperově divadle , o Janu Kotěrovi a V. M. Klicperovi. 

Na Novém Hradci vystoupila první skupina , aby si to zamířili na program do Planetária. Tam jim byl promítnut film o vzniku sluneční soustavy a poté se přesunuli  do kopule na videoprojekci  s výkladem, kde pozorovali noční oblohu a pohyb Slunce na denní obloze. Žáci kunvaldské školy  překvapili svými vědomostmi z oblasti vesmírných těles a byli odborníky z Planetária pochváleni a to učitelky  mile potěšilo .

Starší, osmáky a deváťáky, autobus odvezl na Eliščino nábřeží na prohlídku Kotěrova Muzea s výkladem. Bylo to zajímavé architektonické poučení o spojení  secesního umění s funkcionalistickým významem stavby. Po hodinové prohlídce jsme přešli do historického centra města  a ke Klicperovu divadlu, kde nás čekala divadelní hra Oněgin. Představení v provedení hradeckého souboru bylo  nápadité, perfektně sehrané, scéna a hudební doprovod zajímavé, všichni jsme byli nadšeni a divadlo jsme opouštěli  plni úžasných dojmů.      

Mladší žactvo se zatím z Planetária přesunulo do Jiráskových sadů, k soutoku Orlice s Labem a čas jim dovolil navštívit i nově restaurovanou Bílou věž, kde mohli obdivovat skleněný model Bílé věže, vystoupat do nejvyššího patra věže a rozhlédnou se po městě a po Labské kotlině.

Kolem druhé hodiny jsme se opět všichni setkali vedle zimního stadionu, odkud nás autobus vezl zpět domů, do Kunvaldu . Zájezd za poznáním a kulturou se vydařil, všem se líbil a splnil požadavky školního vzdělávacího programu Masarykovy  základní školy.      

Mgr. Frimlová Jana

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

 

Loňský školní rok byl pro naši školu velice úspěšný. Uspořádali jsme nejen tradiční akce, konající každý rok, ale přidali jsme i některé akce nové a zúčastnili jsme se několika soutěží, v nichž jsme obstáli se ctí.

     Nejlépe jsme si vedli v okresním kole soutěže v anglickém jazyce, kde Tadeáš Bém obsadil 1. místo. Do krajského kola postoupit nemohl, protože v této kategorii se nepostupuje. Věříme však, že se mu letos povede i v krajském kole.

     Velmi úspěšní jsme byli také ve sportovních soutěžích. V Sazka olympijském víceboji jsme v tomto školním roce obsadili 2. místo škol do 100 žáků v Pardubickém kraji a obdrželi finanční odměnu 30 000 Kč na nákup sportovních potřeb (rok předtím to bylo 10 000 Kč za první místo v této kategorii). V Hejtmanově poháru jsme rovněž obsadili 2. Místo, které bylo spojeno s finanční odměnou ve výši 4 000 Kč na sportovní potřeby.

     V regionálním kole přírodovědné soutěže, kategorie Živočichové, minerály obsadil Patrik Fajgl 5. místo. Adéla Brůnová postoupila do celorepublikového kola.

     V okresním kole dopravní soutěže obsadili starší žáci ve složení Richard Pecháček, David Šlesingr, Petra Mrázková a Nikola Urbanová 3. místo. Mladší žáci ve složení František Keprta, Jan Šejnoha, Anna Malíková a Karolína Faiferová 4. místo.

     V literární soutěži na téma „Zvedám svůj hlas…“… ne proto abych křičela, ale abych mluvila za ty, které nemají žádný hlas získala Michaela Dušková za esej Mladá bojovnice ocenění.

        Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme a děkujeme všem vyučujícím, které se podíleli na přípravě žáků pro soutěže.

     V soutěži Vánoční hrneček pořádané Muzeem Žamberk obsadila v kategorii školáci Adéla Jedličková 1. místo a Marie Flekrová 2. místo. Cenu návštěvníků si pak odnesla Adéla Jedličková za 1. místo a Johana Ulrychová za 2. místo.

    Kromě soutěží jsme pořádali také projekty. Tradičně na podzim a na jaře to byla Cesta za zdravím. Podzimní část tvořilo pěší putování s plněním úkolů, jarní část patřil cyklovýletu po našem regionu. Zapojili jsme se do projektu pořádaném Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a se žáky ZŠ a MŠ Važec ze Slovenské republiky jsme si vyměnili vlastnoručně vyrobené záložky. Naši žáci vyrobili i Anděly pro klienty hospicu v Červeném Kostelci. Dřevěné modely dodal pan Hejkrlík ze Žamberka a žáci je v hodinách výtvarné výchovy nápaditě ozdobili.

     Rozvíjeli jsme i spolupráci s rodiči. Uspořádali jsme Vánoční turnaj v přehazované, kde nešlo ani tak o vítězství, ale užít si předvánoční čas většinou plný shonu. Uspořádali jsme tradiční Ples rodičů a přátel školy. V čase velikonočním nám při velikonočních dílnách pomáhali tatínkové, dědečkové a další příbuzní s pletením pomlázek.

     Pokračovali jsme v úspěšně navázané spolupráci se Základní školou speciální Neratov se sídlem v Bartošovicích a s německou školou se sídlem v Neuendettelsau v Bavorsku. Navštívili jsme naše kamarády z Německa a společně jsme vypracovali brožurku českých a německých přísloví. Uspořádali jsme i zájezd do Londýna, na který jsme čerpali peníze z Evropských fondů, celkem 200 000 Kč.

     Navázali jsme spolupráci se Základní školou v Klášterci nad Orlicí. Společně jsme uspořádali především sportovní akce pro žáky našich škol. Zahájili jsme i metodickou spolupráci mezi vyučujícími.

     Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat za odvedenou práci nejen pedagogickým pracovníkům, ale i našim paním kuchařkám, panu školníkovi a paní uklízečce. Bez jejich péče, s jakou se starají o naše zázemí, bychom se neobešli.

     Myslím, že uplynulý školní rok byl opravdu vydařený a věřím, že se nám dobře povede i letos.                                                        

Mgr. Kateřina Xaverová, ředitelka školy Kunvald

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA

Žáci 9. ročníku s třídní učitelkou  naplánovali a připravili diskotéku  k 1.prosinci. Johana vytvořila nápadité plakáty, jimiž byly na diskotéku pozvány všechny děti.  Radek vybral hudbu a zajistil aparaturu pro její kvalitní produkci, Míša s Kamilou promýšlely doprovodný program, soutěže, aby zábavou nebylo jen pohupování těla s rukama nad hlavou. Děti rády mezi sebou soutěží, zvlášť oblíbená je židličková a plouživý tanec s míčkem mezi dvěma čely. Sladkost byla vždy odměnou za vítězství. Na programu bylo i stužkování deváťáků a nechyběla ani návštěva Mikuláše s andělem a s čerty. Někteří tanečníci jim i přednesli básničky nebo Mikuláši zazpívali. Diskotéka byla pěkná, všichni se skvěle bavili a tančili a to vše díky dobré organizaci zajištěné společnými silami děvčat a chlapců z devítky a jejich třídní učitelky.  

 
 

VIDA CENTRUM BRNO

V pátek 18. 11. 2016 se pro žáky druhého stupně zdejší základní školy nekonal běžný vyučovací den. Všichni, tedy s výjimkou marodů, které nečekaně zachvátila nepříjemná střevní chřipka, jsme vyrazili objednaným autobusem do Brna. A jelikož se tato exkurze konala den po státním svátku, tak jsme si cestou formou referátů připravených deváťáky připomněli hlavní události roku 1939 a 1989. Sedmáci se šesťáky si vyžádali do zadní části autobusu paní učitelku Frimlovou, aby jim pomohla se zpěvy. Ani jsme se nenadáli a po třech hodinách cesty jsme spočinuli před budovou VIDA CENTRA, cíle naší „poutě“.

Pro neznalé - VIDA CENTRUM je zábavný vědecký park v Brně určený pro popularizaci a podporu vědy se stálou interaktivní expozicí, která představuje desítky vědeckých fenoménů ve čtyřech základních oblastech – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Expozice je umístěna v jedné obrovské hale, po níž jsme měli možnost po dobu několika hodin volně se pohybovat a ohmatat si vědecké fenomény, např. naslepo určit předměty podle hmatu, vyzkoušet si naší stabilitu na potápějící se palubě Titanicu, umět rozvířit krepový papír uvnitř skleněné koule, atd. Prostě pro milovníky přírodních věd hotový ráj.

Říká se, že nejprve práce, poté zábava. U nás tomu bylo naopak. Nejprve jsme se pobavili u expozic a poté se pustili do zadané týmové práce. Rozděleni do několika skupin jsme měli za úkol ověřit si v praxi při konstrukci staveb z různých materiálů působení Newtonových zákonů. Podařilo se nám vytvořit zajímavé dráhy, kterými kulička vhozená na startu kličkovala v tunelech, uháněla po nakloněných rovinách, bořila překážky, aby bez opuštění dráhy dospěla do svého cíle. Bavilo nás to.

Závěr brněnské návštěvy byl věnován opět zábavě – v 3D kině jsme zhlédli přírodovědný pořad „Život chipmunků“. Paní učitelka Frimlová nás od tohoto filmu trochu odrazovala a musím jí dát za pravdu. Nic moc. Kolem třetí hodiny jsme nasedli do přistaveného „kočáru“ a vyrazili směr Kunvald. Domů jsme se vrátili za tmy v šest, unaveni z cesty, ale plni „technických“ zážitků. Exkurzi jsme si pěkně užili.

Míša Dušková, 9. ročník + uč. češtiny

 

CESTA ZA ZDRAVÍM

 

V úterý 25. 10. 2016 jsme v rámci „Cesty za zdravím“ podnikli pěší túru do malebné části Orlických hor. Cesty, jejímž hlavním cílem byla návštěva dělostřelecké pevnosti Hanička, se zúčastnili žáci 6. až 9. třídy místní základní školy.

Z Kunvaldu jsme se přepravili veřejnou autobusovou dopravou do Rokytnice v Orlických horách. Odtud jsme již pokračovali po svých směrem k horské osadě Panské Pole a dále k našemu cíli – pevnosti Hanička. Bohužel předpověď počasí slibující bezoblačnost se nenaplnila a kapky deště dopadaly na naše hlavy v podstatě po celou dobu poznávací cesty. Nejen déšť, ale i mlha nám bránily v kochání se jinak nádhernou přírodou. Nedali jsme se však zastrašit přírodními živly. Jsme přece děti z hor!

Bylo by chybou cíl našeho poznání podrobně neprozkoumat. Jako první přišla na řadu návštěva muzea s expozicí bojové výstroje a techniky. Dozvěděli jsme se, že pevnost Hanička náležela do systému předválečného hraničního opevnění, budovaného v letech 1935-1938 jakožto ochrana před nacistickým Německem. Z muzea jsme se přesunuli do samotných útrob pevnosti. Stovky a stovky metrů sálů a chodeb – takové je podzemí Haničky. Nechtěla bych zde delší dobu pobývat! Nevlídnost podzemí a chlad nám popoháněl k opuštění pevnosti. Venku však nebylo o moc lépe. Déšť stále bičoval...

Z Haničky jsme se lesními serpentinami dostali k nejbližší autobusové zastávce. Odtud jsme ujížděli před nepřízní počasí zpět, do tepla našich domovů. I přes řádění přírodních živlů se jednalo o velmi poučnou cestu, jež nám ukázala kus neblahé historie naší země, historie, z níž bychom si měli vzít všichni ponaučení...

 

Michaela Dušková

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

21.9. – 23.9. 2016

 

Pořadí ročníků:

1. místo - 8. ročník – 1402 kg/6 žáků

2. místo - 6. ročník – 1399 kg/6 žáků

3. místo - 4. ročník – 1228 kg/7 žáků

4. místo – 9. ročník – 1001 kg/10 žáků

5. místo – 3. ročník – 715 kg/10 žáků

6. místo – 2. ročník – 570 kg/7 žáků

7. místo – 5. ročník - 537 kg/9 žáků

8. místo – 1. ročník - 277 kg/3 žáci

9. místo – 7. ročník - 67 kg/4 žáci

10. místo – Tadeáš Machovič MŠ – 27 kg

Celkem nasbíráno 7 223 kg.