SETKÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ SE ŠKOLOU

V květnu a v červnu patřila tři odpoledne v 1. třídě předškolákům. Budoucí prvňáčci si přišli se svými rodiči hravými formami vyzkoušet, jaké to bude v té opravdové škole. Zvládnout připravené úkoly a činnosti jim pomáhaly jejich paní učitelky z MŠ vždy s p .uč. z 1.ročníku. Každé odpoledne bylo něčím jiné. Poprvé je přivítal ještě další spolužák - maňásek  Viktorek. Spolu se naučili základy správného chování ve třídě. Příště se ocitli v pohádce Hrnečku, vař! Poznali, že trpělivost se vyplatí a nedočkavost se zbrklostí k ničemu dobrému nevede. Naposledy je pohádka O veliké řepě naučila spolupracovat, zjistili, že i malá pomoc může být ta nejúčinnější. Kromě toho si procvičili své motorické schopnosti, sluchové vnímání a sluchovou paměť, rozvinuli rozumové schopnosti a slovní zásobu, procvičili zrakové vnímání a zrakovou paměť. Na konci každého odpoledne je čekala také malá odměna za dobrou práci. Těšíme se v září na shledání v opravdové 1. třídě!       

EXKURZE DO FIRMY PROBIO VE STARÉM MĚSTĚ A DO VOJENSKÉHO  MUZEA V KRÁLÍKÁCH

Ve čtvrtek 15. června se konala pro 4.- 8. ročník exkurze do Starého Města a do vojenského muzea v Králíkách. Jeli jsme objednaným autobusem.
Probio podnikem žáky provedly dvě zaměstnankyně a rozdělily si je do dvou skupin. Učitelky se také přidaly k jednotlivým skupinám. Do výrobny jsme směli pouze vstoupit do  prostorů  do tzv.  čisté zóny. Dozvěděli jsme se, že tu zpracovávají okolo 1600 druhů bio produktů. Některé jsou lepkové a některé  bezlepkové pro alergiky.
Bio produkty si žáci zakoupili v místní prodejně. Také nás zaujal obří  mlýn na zpracování mouky. Obilí ke mletí mouky podnik zakupuje z celého světa. Občas se prý i stane, že dodají nekvalitní obilí a musí se reklamovat zpět až v  Africe  anebo v  Jižní Americe, odkud bylo zakoupeno.
Po prohlídce jsme si dali svačinu a pak autobusem pokračovali do Králík. Ve vojenském muzeu se nám exponáty z války líbily. Bylo to autentické a uvědomili jsme  si tu  hrůzu a strach z daného období.
Zpět do Kunvaldu jsme dojeli okolo 14. hodiny. Exkurze se dětem velmi líbila. A vojenské muzeum zaujalo hlavně chlapce.

Vypracovala:  S. Vlaškovská 

SPORTOVNÍ DEN V KLÁŠTERCI NAD ORLICÍ

Ráno v 7 hodin jsme vyrazili na kolech do školy v Klášterci nad Orlicí. Tam již na nás čekali a hned byli žáci rozděleni do družstev. Poté začali závodit ve čtyřech jimi zvolených disciplínách.

Pěkného úspěchu dosáhl Jan Šejnoha, který v běhu na 1km doběhl hned za reprezentantem v raftingu z Letohradu. Děvčata bojovala a za zmínku stojí výkon Pavlíny Bílkové - 210 přeskoků přes švihadlo.
Poté následoval zdravý oběd ve školní jídelně. Dále se konala beseda o raftingu se čtyřmi studenty soukromého gymnázia v Letohradu a ukázka vybavení nutného pro tento sport. Pak další jídlo v podobě sekané a kuřete. Cesta zpět proběhla bez větších problémů.

Mgr.Jaroslav Buráň

 

POTŠTEJN

Na školní výlet se 6. a 8. ročník vydal ve čtvrtek 22. června. Sraz byl ráno v 7 hod. před školou. Autobusem jsme dojeli do Žamberka a pak z důvodů výluky vlaku opět autobusem do Potštejna. Na hradě jsme se myšlenkami na chvíli vrátili zpět do středověku. Výklad našeho průvodce nás všechny fascinoval, jelikož věděl i mnoho detailů o Potštejně a také o jeho ukrytém pokladu, který zatím nikdo nenašel. I pohled na rychnovskou krajinu byl obdivuhodný. Pěší turistikou jsme pokračovali podél řeky Divoké Orlice do Litic nad Orlicí. Cestou jsme posvačili a vydechli ve stínu u břehu šumějící řeky. V tento den bylo tropické horko, proto jsme litický hrad viděli jen z dálky. Do Kunvaldu jsme se vrátili autobusem v 14:46, unaveni horkem, ale plni zážitků a obohaceni historií a krásou našeho kraje.
vypracovala: Mgr. S. Vlaškovská


 

OCHUTNÁVKA - PROJEKT OVOCE DO ŠKOL


Ve čtvrtek 18. 5. 2017 proběhla na 1. stupni ZŠ ochutnávka ovoce a zeleniny v rámci projektu „Ovoce do škol“. Žáci podle vlastního výběru ochutnávali nabízené ovoce a zeleninu formou švédského stolu. U každého talířku si mohli přečíst název a stručný popis potraviny. Touto cestou mohou děti poznat chuti ovoce a zeleniny, které domů rodiče běžně nekupují. Mezi dětmi má tato akce vždy úspěch.ZEMĚPISNĚ TURISTICKÝ VÝLET ČESKÝ RÁJ – PRACHOVSKÉ SKÁLY


Akce se uskutečnila ve dnech 21. 6. – 23. 6. 2017. Výletu se zúčastnili 4 žáci 7. ročníku a 11 žáků 9. ročníku s pedagogický dohledem p.uč. Frimlové a Frankové.
Přesuny se uskutečnily vlakem – busem - pěšky. Žáci byli ubytováni v kempu Jinolice v chatkách. S ubytováním a se stravou jsme byli celkem spokojeni.
První den po ubytování jsme se vydali do Prachovských skal. Žáci byli seznámeni s historií skal a odpolední vycházka ve skalách se všem líbila.
Druhý den jsme se vydali směr Turnov město a naším cílem byla rozhledna, hrad Valdštejn a zámek Hrubá Skála. Celodenní výlet byl skvělý a počasí nám přálo.
Třetí den jsme se rozloučili s kempem a Jinolicemi a náš cíl byly Trosky. Výlet s plnou zátěží byl vyčerpávající, ale výhled z Trosek za to určitě stál.
Domů jsme se vrátili všichni v pořádku, zdraví a obohaceni o spoustu krásných zážitků.
Mgr.  Zdena Franková


 

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ V ČESKÉ TŘEBOVÉ


V dubnu 2017 proběhlo ve 3. – 9. ročníku školní kolo přírodovědné soutěže Poznávání rostlin, živočichů a minerálů.
Žáci s nejlepšími výsledky ze školního kola byli vybráni, aby reprezentovali naši školu v květnu na Regionálním kole soutěže „Poznávání rostlin, živočichů a minerálů v České Třebové.
Soutěže se zúčastnili:
ze 4. ročníku Pavla Hlaváčková, Patrik Fajgl
z 5. ročníku Karolína Faiferová, Bohumila Matyášová
z 6. ročníku Roman Urban
ze 7. ročníku Petra Mrázková
z 8. ročníku Adéla Brůnová
z 9. ročníku Karolína Michaličková, Pavlína Bílková, Michaela Dušková
Nejlépe se umístily ve svých kategoriích Pavla Hlaváčková na 10. místě a Adéla Brůnová na 13. místě.
Mgr. Lenka Příkopová
 

ŠKOLNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD


Výlet žáků 1. stupně do národního hřebčína v Kladrubech nad Labem se konal v pátek 23. června. Autobus nás zavezl až na dvůr hřebčína, což bohužel nebylo úplně to pravé ořechové, takže nás čekala cesta kolem celého dvora ke vstupní bráně. Tam se děti rozdělily do dvou skupin a v doprovodu průvodkyň si postupně prohlédly místní zámek, muzeum, kočárovnu a stáje. Dozvěděly se hodně informací o chovu starokladrubských koní, vyzkoušely si překážky v kryté jízdárně, měly možnost vidět zahánění klisen i si je pohladit. Paní průvodkyně jim zodpověděly spoustu všetečných otázek. Na závěr prohlídky si děti prohlédly celý hřebčín z výšky – z místní rozhledny.
Mgr. Klára Kodytková
 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Naše škola se také letos zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Číst k nám chodili rodiče i prarodiče žáků, také vyučující našli volnou chvilku pro společné čtení a předčítání. Děti byly vždy napnuté, kdo další jim přijde číst a jakou knihu přinese. Bývalo to pro ně překvapení. Hodně se na čtení těšily.
V rámci Týdne čtení dětem přišla číst a besedovat o knihách i p. ředitelka a ostatní p. učitelky z 1. i z 2. stupně. Celý projekt jsme zakončili slavnostním Čtenářským slibem prvňáčků. S velkou vážností svým podpisem ztvrdili, že budou pilnými čtenáři a o knihy budou pečovat jako o své kamarády. Teď už vědí, co jim čtení knížek přináší. Máme radost, že žáci více čtou, děti se chlubí, kterou knihu už přečetli. Ti mladší pilně chodí knihy půjčovat do školní knihovny, dokonce někteří je mají už zamluvené na prázdniny. Příští školní rok se jistě znovu do projektu zapojíme.        
Mgr. Věra Štefková


 

CESTA ZA  ZDRAVÍM

Každoročně pořádáme v Základní škole v Kunvaldě během školního roku dvakrát projekt Cesta za zdravím. Většinou se pěšky vydáváme poznávat naše nejbližší okolí.  Poslední týden v červnu jsme se vydali do oblasti mezi kunvaldským a rokytnickým katastrálním územím.
První část pochodu šli žáci v pětičlenných skupinách přes Stežka do údolí Rokytenky a zaznamenávali trasu pochodu a odhadovali ušlapanou vzdálenost. V další části se přesunovali na stanoviště, kde skupiny plnily úkoly ze zdravovědy, přírodopisu, topografie a z fyzické zdatnosti. Všechny skupiny se sešly u hájovny na Suché a podle mapy se zorientovaly v terénu a určily další směr pochodu na vrchol Suché, kde podle pověsti stál hrad lapky Kuny. Všichni na vrchol dorazili a přečetli jsme si tam společně pověst O Kunovi a jeho dceři tak, jak ji ve skupinách žáci sepsali.
Opět jsme se podle mapy vydali po modré turistické značce k Rokytnici. Terén byl poměrně obtížný po těžbě v lese, ale bez bloudění jsme se brzy ocitli na příjemné pěšině v lukách a doputovali jsme na rozcestí se žlutou značkou, po které jsme se vraceli zas zpět ke Kunvaldu. Žáci během dne ušlapali asi 15 km a často svůj pochod kontrolovali podle mapy a turistických značek v terénu. Podle hodnotícího kvízu se dětem projekt Cesta za zdravím líbil a trasa byla pro ně přiměřené náročnosti.
Přálo nám pěkné počasí, někteří si odnášeli z lesa nejen velké hřiby, ale také snad i poznání a nové praktické vědomosti o orientaci v přírodě, ale hlavně fyzickou zdatnost.
Mgr. Frimlová Jana


V úterý 27. 6. 2017 se uskutečnila akce „Cesta za zdravím" pro žáky 1. stupně. Ráno jsme se dopravili autobusem do Rokytnice v Orlických horách. Odsud jsme pěšky vyrazili do Kunvaldu přes údolí říčky Hvězdné, Záhory a Homoli k penzionu Skalka. Z Kunačic jsme zamířili přes rybárnu a kolem „řadovek“ na hřiště.
Cestou jsme plnili různé úkoly. Orientovali jsme se v přírodě podle světových stran, pracovali jsme s mapou a četli z ní. Z několika vyhlídek jsme pozorovali okolní krajinu, například Žamberk, Rokytnici, Záhory, Žampach, Suchý vrch a Bukovou horu, Zakletý. Zkoušeli jsme odhadovat vzdálenosti a prakticky si vyzkoušeli krokování.
Nezapomněli jsme ani na úkoly týkající se bezpečnosti. Například přesunout se v určeném úseku v útvaru a v tichosti. Motivace – přesun v nebezpečném (nepřátelském) území. Bohužel musíme konstatovat, že tento úkol mnoho dětí nezvládlo, protože nedokázaly splnit zadané pokyny.
Využili jsme toho, že se pohybujeme v krásné přírodě přírodního parku Říčky a Hvězdné a poznávali jsme různé byliny a dřeviny.
Při poslední odpočinkové pauze jsme se věnovali táboření. Kde lze tábořit, jak zacházet s ohněm, jak uvést místo do původního stavu.
Na závěr jsme si na hřišti opekli párky. Děkujeme manželům Trejtnarovým, kteří nám umožnili využít zdejší ohniště a zázemí a panu školníkovi, který oheň připravil a udržoval.
I přes „velkou únavu“ si děti po obědě s chutí zahráli na hřišti různé hry. O půl druhé jsme se všichni spokojeně rozešli domů nebo do družiny.
Mgr. Lenka Příkopová a Mgr. Věra Štefková 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

V tomto školním roce jsme se opět přihlásili do Okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. V mladší kategorii si to mohli vyzkoušet i čtvrťáci: Krejsa Jakub, Spančok Aleš, Křičenská Nikola a Hlaváčková Pavla. Skončili na krásném čtvrtém místě ze šesti družstev. Druhým družstvem v této kategorii byli páťáci: Keprta František, Šejnoha Jan, Faiferová Karolína a Hájková Linda. Ti byli třetí a pouze o sedm trestných bodů jim uteklo druhé místo. František Keprta s pouhými dvaceti trestnými body byl oceněn jako nejlepší kluk ve své kategorii a Karolína Faiferová byla jen o jeden trestný bod druhá nejlepší holka.
Ve starší kategorii soutěžila naše zkušená parta: Pecháček Richard, Šejnoha Jan, Mrázková Petra a Urbanová Nikola. Zde rozhodl pouze jeden jediný trestný bod, který odsunul naše družstvo na čtvrté místo. Moc děkuji těmto žákům a žákyním za spoustu času, který věnovali přípravě na soutěž a zároveň velmi dobře reprezentovali naši kunvaldskou školu. Městských škol, které mají k dispozici dopravní hřiště a spoustu žáků, přesto v této soutěži ubývá a zůstávají pouze ty skalní. Velmi mě těší, že my k nim patříme, přestože máme třídy s tak nízkými počty žáků.

Irena Vagnerová


Výsledková listina - mladší kategorie


Výsledková listina
 - starší kategorie

OVOV Klášterec nad Orlicí

Dne 27. 4. se konala sportovní soutěž v Klášterci nad Orlicí. Naši žáci se zúčastnili soutěže jednotlivců, za 6.r. Tomáš Saksl, za 7.r. Tomáš Keprta a Petr Lukeš, za 8.r. Nikola Urbanová a Nela Kodytková, za 9.r. Erika Stašová, Pavlína Bílková, Karolína Michaličková.

Velmi příkladně bojoval Tomáš Saksl, který vyhrál hodnocení disciplíny kliky po dobu dvou minut. Výkon 50 kliků je na žáka 6.r. skutečně obdivuhodný. Dále stojí za zmínku výkon Pavlíny Bílkové, která přes švihadlo měla 205 přeskoků za 2min. Tomáš Keprta v hodu medicinbalem přes hlavu dokázal udělat výkon 12,5m.

Další závodníci získali cenné zkušenosti, za reprezentaci školy děkuji všem zúčastněným.  

Mgr. Jaroslav Buráň

VZPOMÍNKA NA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V MASARYKOVĚ ŠKOLE

V 8. ročníku jsme se v literatuře učili o baroku a v této souvislosti se naše učivo zaměřilo na jednu z nejvýznamnějších českých osobností, kterou byl Jan Amos Komenský. Od paní učitelky jsme dostali za úkol přečíst životopisnou knížku od Borise Uhera Vyprávění o Velkém učiteli. Moc se nám do četby nechtělo, ale nakonec musím uznat, že to za přečtení stálo. Dozvěděli jsme se více než stručné informace z encyklopedie. Získali jsme poznatky o jeho nelehkém životě, o jeho úspěších a nezdarech, o oddanosti k českobratrské církvi, o jeho filosofických a pedagogických myšlenkách, o jeho popularitě v celé Evropě, ale i o dějinných událostech na počátku 17. století.

28. 3., v den 425. narozenin Komenského, jsme se vydali s paní učitelkou Frimlovou k jeho pomníku, abychom zde uctili jeho památku. Donesli jsme tam květiny, zapálili svíčku a připomněli jsme si jeho životní osudy, jeho díla, ale především jeho význam pro vzdělání národů a pro mír. Navštívili jsme také Domek Na Sboru, bývalou školu českých bratrů, dnes expozici Jednoty bratrské, která nám však nepřišla příliš zajímavá. Ale víme, že čeští bratři přeložili do češtiny Bibli kralickou a že církev je rozšířená po celém světě a Kunvald byl její kolébkou. Po prohlídce jsme se vydali Modlivým dolem k Jordánu. Nešli jsme sice hlubokými lesy, ale byla to pěkná procházka po stopách českých bratrů.

Zbytek dopoledního vyučování nám rychle utekl a již jsme se chystali na recitační soutěž, kterou každoročně připravujeme jako dárek pro učitele. Každý žák nebo i skupina žáků si připravili k přednesu poezii či prózu. Čtyřčlenná porota hodnotila recitační výkony. Nejlépe byli letos připraveni osmáci a odnášeli si nejvíce diplomů. Těmi nejlepšími byli Voloďa Makarov, Tadeáš Bém, Dája Kosková, Nela Kodytková a Pavlína Bílková. Mezi učitele zavítal také pan starosta, poděkoval učitelům a dal jim růži. Tento den se nám na škole velmi líbil.

Daniela Kosková, Nela Kodytková - 8. ročník 

VELIKONOČNÍ TURNAJ

Dne 11. 4. 2017 proběhl velikonoční turnaj žáků 1. stupně ve vybíjené proti všem, který jsme doplnili zábavnými soutěžemi družstev.

Ke sportování byly vyhrazeny dvě vyučovací hodiny.  Žáci se rozdělili do pěti smíšených družstev a v této sestavě absolvovali vybíjenou i soutěže.

V průběhu soutěží členové družstev výborně spolupracovali a všichni se snažili o co nejlepší výkon. Nejúspěšnější bylo družstvo ve složení: Faiferová Karolína - 5. roč., Vágnerová Eliška - 3. roč., Beňadik Dino - 2. roč., Vagnerová Tereza - 2. roč., Štěpán Adam - 1. roč.

Turnaj ve vybíjené jsme hráli systémem “každý s každým“. Nejlépe si se soupeři poradilo družstvo ve složení: Fajgl Patrik - 4. roč., Křičenská Nikola - 4. roč., Trnčák Nikolaj - 3. roč., Hlaváčková Jana - 2. roč., Haken Dan - 1. roč.

Všichni žáci si určitě zaslouží pochvalu za bojovnost a spolupráci.

Mgr. L. Příkopová

TECHNICKÁ VÝCHOVA V BÜHLERU

Když jsme v listopadu 2016 začali jezdit do strojařského závodu Bühleru v Žamberku, který se zaměřuje na výrobu potravinářských strojů a komplexů, byl jsem docela překvapený, co práce to dá manuálně vyrobit takovou obyčejnou nerezovou klíčenku. S výrobkem a pracovním postupem jsme se zpočátku všichni docela prali.

Nejenže jsme museli pilovat, strhávat ostré hrany, brousit smirkovým papírem a vše důkladně vyleštit, ale ještě k tomu jsme si procvičili geometrii. Mohu říci za sebe, a asi i za další “zručné jedince“, že rýsovat do nerezové oceli není sranda.

Další náš výrobek, stojánek na telefon, nám už šel lépe od ruky. Když byl i ten řádně vyleštěn, nastala prohlídka objektu, který byl “nečekaně“ silně cítit olejem. 

Závěrem chci říct, že celá tato sedmidílná technická výchova byla záživná, poučná a určitě se těším, až tam příští rok budeme jezdit zase.

Tadeáš Bém

ŠKOLNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE

...proběhlo ve čtvrtek 30. 3. 2017. Zúčastnili se ho žáci 4. - 9. ročníku. Počasí nám příliš nepřálo, ale všichni soutěž v rámci svých možností zvládli.

 

PLAVECKÝ VÝCVIK

 „Rovnýma nohama“ do nového školního roku a také do bazénu – tak bychom mohli charakterizovat začátek letošního školního roku.  Již 6. září odstartoval plavecký výcvik pro žáky třetího až pátého ročníku. Čekalo nás deset 90 minutových lekcí. Někteří přicházeli do Plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí s obavami, jiní se těšili. Po několika lekcích obavy zmizely a všichni si pobyt v bazénu užívali. Když plavecký výcvik v listopadu končil, bylo to všem líto. Těšíme se zase příště!

Mgr. L. Příkopová

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

Třeťáci a čtvrťáci se vydali trénovat na dopravní hřiště v Žamberku. 

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

Po roce opět nastal čas adventu. I na základní škole v Kunvaldu se žáci připravili na tradiční vánoční akci, která by nemohla vzniknout, nebýt našich šikovných kunvaldských dětí, ale  také pedagogů plných nápadů.

Letošní besídka se konala pro veřejnost v kunvaldské sokolovně. Touto cestou bychom rádi poděkovali členům Sokola za uvolnění sálu na večerní představení a na nácviky.

Na vánoční besídce vystoupili všichni žáci školy. Programem nás provázely dvě žákyně 9. ročníku Michaela Dušková a Kamila Urbanová. Představení bylo zaměřeno na zvyky a tradice dřívějších i současných vánoc. Píseň, tanec a mnoho pranostik o svatém Martinovi a Kateřině nám připravili druháci a třeťáci. Zvyky o svaté Barboře předvedli prvňáci. O původu svatého Mikuláše jsme se dozvěděli od osmáků. Scénku o přísném zákazu spřádat len a drát peří o svaté Lucii zahráli žáci ze čtvrté a páté třídy. A na závěr betlémský příběh o zrození Ježíše hráli žáci šestého, sedmého a devátého ročníku.

Na konci vystoupení tleskali všichni v sále. Ale nebyl to úplný závěr, protože se devátý ročník začal připravovat na svou necenzurovanou humornou  hudebně –taneční scénku. Bylo to velké překvapení pro hosty v sále, ale i pro učitelský sbor. A tím si již po druhé žáci naši školy vysloužili velký závěrečný aplaus.

Věříme, že jsme Vás vánočně naladili a budeme se těšit na další rok.

Mgr. Simona Vlaškovská

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Již třetí rok se žáci kunvaldské školy zapojují do celonárodní dobročinné akce Tříkrálová sbírka. Organizaci této sbírky má na starost paní Gregušová, ale bez pomoci školy by těžko zorganizovala skupiny pro obchůzku po obci. Skupinky tvoří školní děti, které dává dohromady paní učitelka Frimlová, a dospělá osoba. Děti mají o toto koledování zájem, ale obtížnější je ke skupinkám zajistit dospělý doprovod. Letos Kunvald obcházelo celkem 9 skupin a to bylo dost, aby obešly rozlehlou obec i s okolními osadami. První lednový týden nás přivítala pravá zima, bylo sice mrazivo, ale koledníkům to příliš nevadilo, na cestu jim svítilo sluníčko, křupal jim čerstvý sníh pod nohama a trasy nebyly tak dlouhé. Občané v obci byli rádi, že je koledníci navštívili a jejich štědrost byla veliká, v Kunvaldu se vybrala vysoká částka přes 20 000 Kč. Všem koledníkům bylo poděkováno ve školním rozhlase.

PRAHA

6. prosince se žáci 4. - 9. ročníku zúčastnili exkurze do Prahy.  

4. - 5. ročník

Odjezd byl sice už v 5 hodin ráno, ale dětem to nevadilo. Cesta trvala přes 3 hodiny, ale děti byli spokojeny. Velký zážitek je čekal při vstupu na Pražský hrad, kde musely projít kontrolou a zároveň viděly střídání stráží. Žáci si prohlédli s paní průvodkyní značnou část Pražského hradu a dozvěděli se spoustu zajímavostí. Žákům se prohlídka moc líbila. Chválíme žáky za vzorné chování a velké znalosti z historie ČR.

Domů jsme se vrátili všichni spokojeni a plni nových zážitků.

Mgr. Zdeňka Franková

6. - 7. ročník

V programu exkurze byla zařazena prohlídka Národního divadla s výkladem, návštěva výstavy Neviditelní a procházka části královské cesty Prahy.

Na Národní třídu jsme dojeli metrem. V budově Národního divadla se nás ujal průvodce, který nás zavedl do podzemí, kde jsou uloženy základní kameny, seznámil žáky nejen s historií budování divadla, ale prohlédli jsme si i makety původního návrhu stavby a skutečné stavby z roku 1883.

Byli jsme zavedeni, a usazeni i do hlediště, jehož velikost a krásu výzdoby jsme obdivovali. Jen Hynaisovu oponu jsme vidět nemohli. Líbily se nám i nástěnné obrazy-lunety, které zdobily stěny a strop v hlavním foyeru. S průvodcem jsme vystoupali až na terasu Národního divadla, kde nás okouzlily obrovské sochy koňských spřežení, ale i pohled na Prahu. Návštěva Národního divadla byla pro zvídavé a vnímavé žáky poučením. 

            Po prohlídce Zlaté kapličky jsme se vydali na Karlovo náměstí a chvilku jsme městem pátrali po objektu s poutačem výstavy Neviditelní. Našli jsme ji ve Vodičkově ulici. Na této výstavě jsme si mohli prožít život ve tmě, jak to mají nevidomí lidé. Hodinu jsme strávili v prostorách černého bytu, v černé přírodě, byli jsme i v černé galerii sochařského umění a nakonec jsme se občerstvili i v černém baru. Poznali jsme, jak velkým darem jsou naše zdravé oči a o co složitější život mají ti, jimž nebylo dopřáno vidět svět v barvách. Ale i nevidomí s tímto handikepem umí, podle jejich slov, žít plnohodnotný život, mít rodiny, pracovat a bavit se. Průvodci výstavou nám takoví lidé právě byli.

            Pak žáci své učitele vedli podle mapky z infocentra přes Staroměstské náměstí, Karlův most a Malostranské náměstí pod Hradčany, odkud nás autobus v 15 hodin odvážel domů. Exkurze se vydařila a byla přínosem k novým poznatkům a zážitkům.     

Mgr. Jana Frimlová

8. - 9. ročník

Žáci 8. a 9. ročníku navštívili Střední školu potravinářských technologií. Na doporučení paní Petry Zářecké, jejíž syn zde studoval, jsme si objednali prohlídku nejen samotné školy, ale i jednotlivých dílen.

Protože byl čas adventu, předvedl nám pan mistr v pekařské dílně, jak se plete vánočka ze šesti pramenů najednou. Dozvěděli jsme se, že tuto dovednost si musí budoucí pekaři osvojit k maturitní zkoušce. Předvedl nám i strojovou výrobu rohlíků. Všichni jsme tuto techniku výroby viděli poprvé. V dílně to v čase předvánočním vonělo i cukrovím.

Z pekařské dílny jsme se přemístili do minipivovárku. Jednalo se vlastně o menší místnost, ve které stála varna na pivo. Ochutnat jsme samozřejmě nemohli, ale dozvěděli jsme se, že absolventi školy přihlásili školní pivo do soutěže pivovarů o nejlepší produkt. Jednalo se o soutěž pořádanou pro pivovary, proto zde nebyla žádná jiná škola vzdělávající v oboru pivovarnictví zastoupena. Mezi zúčastněnými profesionály obsadila Střední škola potravinářských technologií první místo.

Poslední dílnou bylo řeznictví a uzenářství. Je to jediná dílna, která se zabývá výdělečnou činností. Připravuje především uzeniny vysoké kvality. Své výrobky dodává na Hrad. Do této dílny jsme se dostali až v odpoledních hodinách, proto jsme měli možnost prohlédnout si jen vybavení, nikoli samotný výrobní postup.

Před odjezdem jsme ještě navštívili vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Spokojeni a plni dojmů a příjemných zážitků jsme se vypravili zpátky k domovu.

PERNŠTEJNI

V pátek 16. září se všichni žáci naší školy vydali do historie. Skupina historického šermu Pernštejni z Pardubic přijela s programem Přemyslovci na českém trůnu II. – ,,Přemyslovští králové“. Žáci se tak hravou formou seznámili s tímto historickým obdobím – vyzkoušeli si oblečení, zbroj a stali se na chvíli pobočníky krále. Všichni si program užili a snad si odnesli i trochu poznání. 

EKOLOGICKÉ CENTRUM PALETA OUCMANICE

V pátek 18. 11. 2016 se žáci 1. stupně vydali do ekologického centra Paleta v Oucmanicích, kde na ně čekaly připravené programy. Prvňáci, druháci a třeťáci se zábavnou formou proškolili v třídění odpadů a poté si každý mohl vyrobit papír z odpadového materiálu. Prací byli všichni nadšeni, všichni si ruční výrobu papíru vyzkoušeli. Někteří dokonce dvakrát. Odměnou jim, kromě nezapomenutelných zážitků, byly i archy vlastnoručně vyrobeného papíru ozdobeného přírodninami.

Čtvrťáci a páťáci se naopak věnovali více mezilidským vztahům. Formou hry si vyzkoušeli náročnost života v africké vesnici i to, jak důležité je navzájem si pomáhat. Že bez vzájemné spolupráce s ostatními se mnohdy zkrátka neobejdeme.

Všem se programy moc líbily a jistě na ně budou rádi vzpomínat.

Za kolektiv učitelek 1. stupně Mgr. K. Kodytková

ŠKOLNÍ ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM A KULTUROU HRADCE KRÁLOVÉ

Ještě dětem ani neskončily prázdniny  a učitelé přemýšleli, jak žákům prakticky a poutavě  přiblížit nové poznatky, které získávají  v lavicích. Objednali jsme programy pro žáky od 5. po 9. ročník. Ve středu, v den před podzimní rovnodenností, jsme se brzy ráno vydali do Hradce Králové, aby 5. až 7. ročník byl již  po osmé hodině v Planetáriu. Cesta do krajského města nám uběhla poměrně rychle,  neboť  praktikanti CK Masaryčka ( osmáci ) nás formou svých  vypracovaných referátů   seznamovali nejen s  historickými budovami města, ale i významnými osobnostmi, které se stavbami souvisí. Přednášeli o hvězdárně, Bílé věži, Muzeu, Klicperově divadle , o Janu Kotěrovi a V. M. Klicperovi. 

Na Novém Hradci vystoupila první skupina , aby si to zamířili na program do Planetária. Tam jim byl promítnut film o vzniku sluneční soustavy a poté se přesunuli  do kopule na videoprojekci  s výkladem, kde pozorovali noční oblohu a pohyb Slunce na denní obloze. Žáci kunvaldské školy  překvapili svými vědomostmi z oblasti vesmírných těles a byli odborníky z Planetária pochváleni a to učitelky  mile potěšilo .

Starší, osmáky a deváťáky, autobus odvezl na Eliščino nábřeží na prohlídku Kotěrova Muzea s výkladem. Bylo to zajímavé architektonické poučení o spojení  secesního umění s funkcionalistickým významem stavby. Po hodinové prohlídce jsme přešli do historického centra města  a ke Klicperovu divadlu, kde nás čekala divadelní hra Oněgin. Představení v provedení hradeckého souboru bylo  nápadité, perfektně sehrané, scéna a hudební doprovod zajímavé, všichni jsme byli nadšeni a divadlo jsme opouštěli  plni úžasných dojmů.      

Mladší žactvo se zatím z Planetária přesunulo do Jiráskových sadů, k soutoku Orlice s Labem a čas jim dovolil navštívit i nově restaurovanou Bílou věž, kde mohli obdivovat skleněný model Bílé věže, vystoupat do nejvyššího patra věže a rozhlédnou se po městě a po Labské kotlině.

Kolem druhé hodiny jsme se opět všichni setkali vedle zimního stadionu, odkud nás autobus vezl zpět domů, do Kunvaldu . Zájezd za poznáním a kulturou se vydařil, všem se líbil a splnil požadavky školního vzdělávacího programu Masarykovy  základní školy.      

Mgr. Frimlová Jana

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

 

Loňský školní rok byl pro naši školu velice úspěšný. Uspořádali jsme nejen tradiční akce, konající každý rok, ale přidali jsme i některé akce nové a zúčastnili jsme se několika soutěží, v nichž jsme obstáli se ctí.

     Nejlépe jsme si vedli v okresním kole soutěže v anglickém jazyce, kde Tadeáš Bém obsadil 1. místo. Do krajského kola postoupit nemohl, protože v této kategorii se nepostupuje. Věříme však, že se mu letos povede i v krajském kole.

     Velmi úspěšní jsme byli také ve sportovních soutěžích. V Sazka olympijském víceboji jsme v tomto školním roce obsadili 2. místo škol do 100 žáků v Pardubickém kraji a obdrželi finanční odměnu 30 000 Kč na nákup sportovních potřeb (rok předtím to bylo 10 000 Kč za první místo v této kategorii). V Hejtmanově poháru jsme rovněž obsadili 2. Místo, které bylo spojeno s finanční odměnou ve výši 4 000 Kč na sportovní potřeby.

     V regionálním kole přírodovědné soutěže, kategorie Živočichové, minerály obsadil Patrik Fajgl 5. místo. Adéla Brůnová postoupila do celorepublikového kola.

     V okresním kole dopravní soutěže obsadili starší žáci ve složení Richard Pecháček, David Šlesingr, Petra Mrázková a Nikola Urbanová 3. místo. Mladší žáci ve složení František Keprta, Jan Šejnoha, Anna Malíková a Karolína Faiferová 4. místo.

     V literární soutěži na téma „Zvedám svůj hlas…“… ne proto abych křičela, ale abych mluvila za ty, které nemají žádný hlas získala Michaela Dušková za esej Mladá bojovnice ocenění.

        Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme a děkujeme všem vyučujícím, které se podíleli na přípravě žáků pro soutěže.

     V soutěži Vánoční hrneček pořádané Muzeem Žamberk obsadila v kategorii školáci Adéla Jedličková 1. místo a Marie Flekrová 2. místo. Cenu návštěvníků si pak odnesla Adéla Jedličková za 1. místo a Johana Ulrychová za 2. místo.

    Kromě soutěží jsme pořádali také projekty. Tradičně na podzim a na jaře to byla Cesta za zdravím. Podzimní část tvořilo pěší putování s plněním úkolů, jarní část patřil cyklovýletu po našem regionu. Zapojili jsme se do projektu pořádaném Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a se žáky ZŠ a MŠ Važec ze Slovenské republiky jsme si vyměnili vlastnoručně vyrobené záložky. Naši žáci vyrobili i Anděly pro klienty hospicu v Červeném Kostelci. Dřevěné modely dodal pan Hejkrlík ze Žamberka a žáci je v hodinách výtvarné výchovy nápaditě ozdobili.

     Rozvíjeli jsme i spolupráci s rodiči. Uspořádali jsme Vánoční turnaj v přehazované, kde nešlo ani tak o vítězství, ale užít si předvánoční čas většinou plný shonu. Uspořádali jsme tradiční Ples rodičů a přátel školy. V čase velikonočním nám při velikonočních dílnách pomáhali tatínkové, dědečkové a další příbuzní s pletením pomlázek.

     Pokračovali jsme v úspěšně navázané spolupráci se Základní školou speciální Neratov se sídlem v Bartošovicích a s německou školou se sídlem v Neuendettelsau v Bavorsku. Navštívili jsme naše kamarády z Německa a společně jsme vypracovali brožurku českých a německých přísloví. Uspořádali jsme i zájezd do Londýna, na který jsme čerpali peníze z Evropských fondů, celkem 200 000 Kč.

     Navázali jsme spolupráci se Základní školou v Klášterci nad Orlicí. Společně jsme uspořádali především sportovní akce pro žáky našich škol. Zahájili jsme i metodickou spolupráci mezi vyučujícími.

     Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat za odvedenou práci nejen pedagogickým pracovníkům, ale i našim paním kuchařkám, panu školníkovi a paní uklízečce. Bez jejich péče, s jakou se starají o naše zázemí, bychom se neobešli.

     Myslím, že uplynulý školní rok byl opravdu vydařený a věřím, že se nám dobře povede i letos.                                                        

Mgr. Kateřina Xaverová, ředitelka školy Kunvald

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA

Žáci 9. ročníku s třídní učitelkou  naplánovali a připravili diskotéku  k 1.prosinci. Johana vytvořila nápadité plakáty, jimiž byly na diskotéku pozvány všechny děti.  Radek vybral hudbu a zajistil aparaturu pro její kvalitní produkci, Míša s Kamilou promýšlely doprovodný program, soutěže, aby zábavou nebylo jen pohupování těla s rukama nad hlavou. Děti rády mezi sebou soutěží, zvlášť oblíbená je židličková a plouživý tanec s míčkem mezi dvěma čely. Sladkost byla vždy odměnou za vítězství. Na programu bylo i stužkování deváťáků a nechyběla ani návštěva Mikuláše s andělem a s čerty. Někteří tanečníci jim i přednesli básničky nebo Mikuláši zazpívali. Diskotéka byla pěkná, všichni se skvěle bavili a tančili a to vše díky dobré organizaci zajištěné společnými silami děvčat a chlapců z devítky a jejich třídní učitelky.  

 
 

VIDA CENTRUM BRNO

V pátek 18. 11. 2016 se pro žáky druhého stupně zdejší základní školy nekonal běžný vyučovací den. Všichni, tedy s výjimkou marodů, které nečekaně zachvátila nepříjemná střevní chřipka, jsme vyrazili objednaným autobusem do Brna. A jelikož se tato exkurze konala den po státním svátku, tak jsme si cestou formou referátů připravených deváťáky připomněli hlavní události roku 1939 a 1989. Sedmáci se šesťáky si vyžádali do zadní části autobusu paní učitelku Frimlovou, aby jim pomohla se zpěvy. Ani jsme se nenadáli a po třech hodinách cesty jsme spočinuli před budovou VIDA CENTRA, cíle naší „poutě“.

Pro neznalé - VIDA CENTRUM je zábavný vědecký park v Brně určený pro popularizaci a podporu vědy se stálou interaktivní expozicí, která představuje desítky vědeckých fenoménů ve čtyřech základních oblastech – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Expozice je umístěna v jedné obrovské hale, po níž jsme měli možnost po dobu několika hodin volně se pohybovat a ohmatat si vědecké fenomény, např. naslepo určit předměty podle hmatu, vyzkoušet si naší stabilitu na potápějící se palubě Titanicu, umět rozvířit krepový papír uvnitř skleněné koule, atd. Prostě pro milovníky přírodních věd hotový ráj.

Říká se, že nejprve práce, poté zábava. U nás tomu bylo naopak. Nejprve jsme se pobavili u expozic a poté se pustili do zadané týmové práce. Rozděleni do několika skupin jsme měli za úkol ověřit si v praxi při konstrukci staveb z různých materiálů působení Newtonových zákonů. Podařilo se nám vytvořit zajímavé dráhy, kterými kulička vhozená na startu kličkovala v tunelech, uháněla po nakloněných rovinách, bořila překážky, aby bez opuštění dráhy dospěla do svého cíle. Bavilo nás to.

Závěr brněnské návštěvy byl věnován opět zábavě – v 3D kině jsme zhlédli přírodovědný pořad „Život chipmunků“. Paní učitelka Frimlová nás od tohoto filmu trochu odrazovala a musím jí dát za pravdu. Nic moc. Kolem třetí hodiny jsme nasedli do přistaveného „kočáru“ a vyrazili směr Kunvald. Domů jsme se vrátili za tmy v šest, unaveni z cesty, ale plni „technických“ zážitků. Exkurzi jsme si pěkně užili.

Míša Dušková, 9. ročník + uč. češtiny

 

CESTA ZA ZDRAVÍM

 

V úterý 25. 10. 2016 jsme v rámci „Cesty za zdravím“ podnikli pěší túru do malebné části Orlických hor. Cesty, jejímž hlavním cílem byla návštěva dělostřelecké pevnosti Hanička, se zúčastnili žáci 6. až 9. třídy místní základní školy.

Z Kunvaldu jsme se přepravili veřejnou autobusovou dopravou do Rokytnice v Orlických horách. Odtud jsme již pokračovali po svých směrem k horské osadě Panské Pole a dále k našemu cíli – pevnosti Hanička. Bohužel předpověď počasí slibující bezoblačnost se nenaplnila a kapky deště dopadaly na naše hlavy v podstatě po celou dobu poznávací cesty. Nejen déšť, ale i mlha nám bránily v kochání se jinak nádhernou přírodou. Nedali jsme se však zastrašit přírodními živly. Jsme přece děti z hor!

Bylo by chybou cíl našeho poznání podrobně neprozkoumat. Jako první přišla na řadu návštěva muzea s expozicí bojové výstroje a techniky. Dozvěděli jsme se, že pevnost Hanička náležela do systému předválečného hraničního opevnění, budovaného v letech 1935-1938 jakožto ochrana před nacistickým Německem. Z muzea jsme se přesunuli do samotných útrob pevnosti. Stovky a stovky metrů sálů a chodeb – takové je podzemí Haničky. Nechtěla bych zde delší dobu pobývat! Nevlídnost podzemí a chlad nám popoháněl k opuštění pevnosti. Venku však nebylo o moc lépe. Déšť stále bičoval...

Z Haničky jsme se lesními serpentinami dostali k nejbližší autobusové zastávce. Odtud jsme ujížděli před nepřízní počasí zpět, do tepla našich domovů. I přes řádění přírodních živlů se jednalo o velmi poučnou cestu, jež nám ukázala kus neblahé historie naší země, historie, z níž bychom si měli vzít všichni ponaučení...

 

Michaela Dušková

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

21.9. – 23.9. 2016

 

Pořadí ročníků:

1. místo - 8. ročník – 1402 kg/6 žáků

2. místo - 6. ročník – 1399 kg/6 žáků

3. místo - 4. ročník – 1228 kg/7 žáků

4. místo – 9. ročník – 1001 kg/10 žáků

5. místo – 3. ročník – 715 kg/10 žáků

6. místo – 2. ročník – 570 kg/7 žáků

7. místo – 5. ročník - 537 kg/9 žáků

8. místo – 1. ročník - 277 kg/3 žáci

9. místo – 7. ročník - 67 kg/4 žáci

10. místo – Tadeáš Machovič MŠ – 27 kg

Celkem nasbíráno 7 223 kg.