TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Slunečné, jasné, bezmračné, téměř letní ráno slibovalo pěkný 29. květen. Pěkný tím spíše, že nás čekalo sportovní soupeření v přehazované, na které se sjelo sedm škol ústeckého okresu s šestnácti družstvy mladších a starších dívek. Na kolech jsme došlapaly k sokolovně v Žamberku, kde se soutěž konala.
Turnaj v sportovní den zorganizovala ZŠ Klášterec, na čtyřech kurtech se postupně odehrávaly zápasy a vše probíhalo hladce a plynule. Učitelky doprovázející hráčky se střídaly jako rozhodčí, mezi hrami se dívky z různých škol poznávaly a navazovaly nové kontakty a vzájemně se při setech povzbuzovaly. Po 14. hodině byly vyhlášeny výsledky utkání a vítězným dvěma družstvům (mladších a starších žákyň) z choceňské školy byly předány dorty. Dívky z kunvaldské školy dosáhly ke své spokojenosti čtvrtého místa, i přestože v jejich družstvu starších dívek hrály šesťačky a sedmačky. Hrály se zápalem, bojovně a s odhodláním podat ten nejlepší výkon.
Všechny jsme si sportovní den užily, neb víme, že ve zdravém těle sídlí zdravý duch.
Sportu zdar.
Mgr. Jana Frimlová 

TECHNOHRÁTKY SOUO KRÁLÍKY

Na tento den jsem se velmi těšil, byl to dalšíden, kdy jsme se nemuseli učit, ale vydali jsme se na technohrátky na SOU opravárenské Králíky. Vyjeli jsme od školy objednaným autobusem doprovázenípaníučitelkou Frimlovou. V Klášterci se k nám přidali další školácia už jsme si to všichni drandili do Králik. Za pár minut jsme dojeli na místo, kupodivu tam bylo více škol nejenom z ústeckého okresu, ale i z kraje olomouckého, a dokonce tam přijeli i žáci z polských škol. Byli jsme tak bohatou účastí celkem překvapeni. Shromáždili jsme se ve velké hale, kde nás seznámili s programem dne a kde nám přidělili dva studenty, kteřínás doprovázeli po celém  areálu odborného výcviku učňů. Po instruktáži jsme se vydali na prohlídku dílen pro praktickou výuku různých řemesel, kde jsme si takémohli vyzkoušet různédovednosti. Byli jsme zapojeni do jakési soutěže o dort, a asi proto většina dávala takovýpozor. Na závěr jsme se všichni opět sešli v hale s videoprojekcí, kde školy formou AZ kvízu soupeřily v oboru technických vědomostí, které jsme získali právě v jednotlivých dílnách během dne. My jsme sice dort nevyhráli, ale i bez něj se mi tento den velmi líbil, bylo to pro mě zajímavéa všechno jsem si užil. Takovékrásnépřekvapivévšak bylo, když jsme si mohli jít pro buřt, pitía zmrzlinu. Byla to takovápotěšujícítečka na konec. Učilišti patří náš dík za dobře zorganizované Technohrátky. 

Voloďa Makarov

STŘEDOVĚKÉ NÁSTROJE ZE SBÍRKY MANŽELŮ KOCŮRKOVÝCH

Rádi na naší škole vítáme cestovatele a hudebníka pana Kocůrka, který k nám již mnoho let (též prý rád) jezdí se zeměpisným či hudebním programem. I letos v dubnu k nám zavítal se svou manželkou - houslistkou, aby nám představili středověké hudební nástroje. Hudebník svůj program zahájil fanfárou na trubku a poté zazněla renesanční skladba na housle s reprodukovaným doprovodem cembala. Pak už následovaly ukázky středověkých nástrojů jako byla egyptská píšťala, z které zněla hudba z tamější  kultury. Byl nám představen i starodávný mexický nástroj Mayů, zazněla izraelská píseň a izraelská hudba z lidového kozlího rohu - sofaru. Hudební nástroj žaltář doprovázel duchovní žalmy. Vyslechli jsme si i jednu z nejstarších písní s českým textem Svatý Václave. Žáci se obdivovali vydlabanému nástroji pokrytého kůží - cink, který i zdatný hudebník, jako je pan Kocůrek, považuje za těžko laditelný, a tudíž i náročný pro hudební reprodukci. A to nebylo všechno, protože následovaly ukázky dalších historických hudebních nástrojových skvostů – platršpíl, šalmaje, mini mandolína a konečně i české dudy. Všechny nástroje hudebník ovládal a my všichni jsme bez dechu poslouchali jejich zvuky a hudební barvu. Po ukončení hudebního programu jsme si všichni mohli nástroje prohlédnout a zajímalo nás, jak je pan Kocůrek získává, od koho se učí je ovládat, kolik ho sbírka nástrojů stojí a jestli neuvažuje o založení muzea pro středověké nástroje a řada jiných dotazů. Takový komorní koncert s poučným a zážitkovým programem žáky i učitele zajímá a má smysl.
Děkujeme manželům Kocůrkovým za koncert a přejeme jim mnoho zdaru na cestách i doma. 
Mgr. Jana Frimlová 

TECHNOHRÁTKY  ŽAMBERK

Žáci 8. a 9. ročníku se 25. 4. 2018 zúčastnili akce Technohrátky. Po slavnostním zahájení v Divišově divadle byli žáci rozděleni do skupin podle jednotlivých škol. Praktické ukázky se konaly na SŠO řemesel a služeb Žamberk. Žáci prošli 6. stanovišť, kde jim byly představeny jednotlivé vyučující obory. Po skončení praktických ukázek, kde si mohli žáci i sami něco vyrobit, byla vědomostní soutěžní hra a závěrečné shrnutí výsledků opět v Divišově divadle. Žáci naší školy získali z praktických činností 1. Místo a domů jsme se vraceli spokojeni, plni krásných zážitků a s vítězným dortem.
 Mgr. Z. FrankováTECHNOHRÁTKY  ŽAMBERK
Žáci 8. a 9. ročníku se 25. 4. 2018 zúčastnili akce Technohrátky. Po slavnostním zahájení v Divišově divadle byli žáci rozděleni do skupin podle jednotlivých škol. Praktické ukázky se konaly na SŠO řemesel a služeb Žamberk. Žáci prošli 6. stanovišť, kde jim byly představeny jednotlivé vyučující obory. Po skončení praktických ukázek, kde si mohli žáci i sami něco vyrobit, byla vědomostní soutěžní hra a závěrečné shrnutí výsledků opět v Divišově divadle. Žáci naší školy získali z praktických činností 1. Místo a domů jsme se vraceli spokojeni, plni krásných zážitků a s vítězným dortem.
 
Mgr. Z. Franková

VELIKONOCE VE ŠKOLE

Čtvrtek 22. 3. 2018 byl v naší škole dnem otevřených dveří pro veřejnost a zároveň zde dopoledne probíhalo pět velikonočních dílen. Žáci si mohli několika způsoby ozdobit kraslice, zahrát si hru Kuřátko, nezlob se, vyřešit několik tajenek a kvízů, zaskákat si přes velikonoční švihadlo nebo si uplést pomlázku z vrbových proutků, či si zhotovit velikonoční přírodní dekoraci. A tak se během dopoledne při práci a zábavě vystřídaly naše děti a vše si mohli prohlédnout i pozvaní hosté (p. starosta J. Paďour, děti z naší mateřské školy, žáci ZŠ speciální Neratov se svými asistenty, děti z MŠ z Bartošovic) a další návštěvníci z řad rodičů, či prarodičů. Ti zhlédli také výzdobu velikonočních kraslic, které žáci základní školy vyrobili doma, a svým hlasem pak vybrali tu nejlepší. Pro nás, pedagogy, to byl velmi náročný den a slova chvály na celou výzdobu školy nás potěšila a povzbudila. Děti byly nadšeny z jiného způsobu výuky. Už nyní přemýšlíme nad zajímavou akcí pro příští školní rok. Bude to něco nového, netradičního, takže se můžete těšit.
Na konec bych chtěla poděkovat p. M. Vrbové, p. L. Křičenskému st., p. P. Tátošovi, p. M. Kopeckému a p. L. Hájkovi za pomoc při pletení pomlázek.

Krásné jaro přeje Irena Vagnerová, vychovatelka ŠD 


ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
 

Recitační soutěž byla uskutečněna v odpoledních hodinách  27.března. Tento den jsme si také připomínali 426. výročí narození Jana Amose Komenského, který má jako český bratr s naší obcí blízkou  souvislost.  Žákům byly v hodinách literatury nabídnuty texty poezie, někteří si našli texty sami.  Soutěž hodnotila pětičlenná porota, tři učitelé a dva žáci. Porota kladně hodnotila  osobitý přístup k přednesu, porozumění textu,  tempo a celkový  dojem vystupujícího.  Všichni  přítomní žáci se zúčastnili  školního kola. Jsou tací, kteří se nepřipravili zodpovědně  a jejich vystoupení bylo ostudné, ba až trapné, ale více bylo těch dobře připravených a těm, přestože nebyli oceněni diplomem, patří dík za pěkné poetické odpoledne. Nejlépe se přednesu poezie zhostili žáci  9. ročníku, kteří získali nejvyšší hodnocení nejen od poroty, ale nakonec museli o postupu pěti nejlepších recitátorů se shodnými body od poroty  rozhodnout ostatní recitující, coby posluchači. Ze soutěže si diplomy odnesli za 3. místo Jiří Mrázek,  za  2. místo Tadeáš Bém a  1. místo získala Nela Kodytková, jež za slovenský text obdržela plný, nejvyšší počet bodů a kromě diplomu byla oceněna i věcným darem, knihou poezie. Celkově byla recitační soutěž porotou ohodnocena  jako zdařilá  akce, které se podle svého přístupu a schopnosti zúčastnili žáci 2. stupně.                                             
                                                                    
Mgr. Jana Frimlová


LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ

 
V týdnu od 22. 1. - 26. 1. byl naplánován pobytový kurz pro povinnou výuku sjezdového lyžování a snowboardingu. Kurzu ve SKI AREÁLU v Bartošovicích se zúčastnilo 14 žáků ze 6. a 7. ročníku. Azyl pro pobyt a výbornou stravu nám poskytli manželé Hruškovi v penzionu Hruška.
Celý týden jsme měli příznivé sněhové podmínky pro výcvik, dokonce jsme se vydali jeden den i na večerní lyžování. Mnozí žáci byli úplní začátečníci, učili se do lyžařské výzbroje obouvat, pohybovat se na ni, ale neméně potíží jim konalo postavit se z pádů a ze svahu neujet či vyjet na vleku vzhůru na kopec a nebýt vyvržen mimo stoupající zmrzlou stopu. Začátky byly pro někoho dost bolestivé, zoufalé a zprvu se snažení zdálo beznadějné. Lyžaři i snowborďáci se ale každým dnem zlepšovali, méně padali, lépe vstávali, plužili a do oblouků zatáčeli a užívali si radosti z pohybu na prkýnkách. V pátek již mohli instruktoři pro všechny borce zorganizovat dokonce závod v obřím slalomu v bartošovickém středisku Nella.
Žáci výcvik zvládli, naučili se základním lyžařským nebo snowboardovým dovednostem a bez zranění, plni nových zážitků, odjížděli se svými rodiči na víkend do svých domovů. Týdenní zimní sportovní škola se vydařila a všem líbila.
Zvláštní poděkování patří manželům Bémovým, kteří nám přispěli finančním darem na tuto akci, a tím vyšel rodiče žáků pobyt jejich dětí na kurzu výrazně levněji. 

Mgr. Frimlová Jana

PŘEDNÁŠKA O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ "TONDA OBAL NA CESTÁCH"

V pátek 12. 1. 2018 se konala na naší škole přednáška o třídění odpadů pod záštitou firmy EKO-KOM. Pro žáky 1. stupně byla přednáška zaměřena především na význam třídění odpadů. Po úvodní besedě, při které byly děti velmi aktivní, si také vyzkoušely formou hry, jak odpad třídit, zhlédly video o třídících linkách a recyklaci skla. Na závěr si také osahaly a prohlédly suroviny vzniklé recyklací plastů pro výrobu oblečení, spacích pytlů nebo surovinu na výrobu skla – sklářský písek. Přednáška se nám velmi líbila. Lektor děti pochválil za aktivitu a znalosti a předal jim drobné dárky.

Také pro druhý stupeň se uskutečnila přednáška na téma co s odpady, význam recyklace.  Žáci se v besedě zamýšleli nad problematikou skládek a nad dalšími způsoby likvidace odpadů. Lektor je seznámil s postupy recyklace různých druhů odpadů. Z celé besedy vyplynul závěr, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne a pokud jej likvidovat musíme, tak ve spalovnách a ne na skládkách. Pochvalu zaslouží žáci 6. ročníku, kteří se aktivně zapojili do besedy.

Mgr. Lenka Příkopová

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

 
Ve čtvrtek odpoledne 7.prosince 2017 se na naší škole konala Mikulášská besídka, kterou pořádali žáci 8.a  9. ročníku pod vedením p. uč. Frankové a Vlaškovské. Přípravy trvaly dlouhé týdny, ale vyplatilo se. Naši nejstarší žáci rozradostnili děti z 1.-7. ročníku natolik, že nechtěly z besídky ani odejít.
Žákyně 9. ročníku Sára Jedličková a Daniela Kosková provázely děti celou odpolední  akcí jako moderátorky. Mluvily s nimi o Mikulášské nadílce a o Vánocích.
Soutěžních stanovišť bylo celkem sedm. Děti si zaskákaly v pytli, házely míčkem do papírového čerta, nosily míček na lžíci, přednášely básničky i písničky, přetahovaly se s lanem, hádaly názvy pohádek a malovaly vánoční přání.
Hudba hrála k poslechu po celou dobu besídky. Žáci z jednotlivých stanovišť získávali žetony, za které si vyzvedávali sladkosti. Nechyběl ani Čert, Anděl a Mikuláš, ti  se pohybovali mezi dětmi během celé akce.
Na závěr si žáci zahráli hru “ Koulovaná”. Soutěžili ve dvou družstvech. Vítěznému družstvu se hra tak zalíbila, že si vynutilo další dvě kola.
Myslím, že akce byla velmi úspěšná. Děti se pobavily, měly radost ze všech aktivit, které si 8. a 9.ročník pro ně připravil. I paní učitelky rozhýbal pohyb na píseň “Makaréna”.
Určitě se budeme těšit  na další  akci v příštím roce.
                                                                                       Simona Vlaškovská


TRADIČNÍ PODZIMNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Již čtvrtým rokem jsme na škole uspořádali k připomínce 17. listopadu  turnaj v přehazované se žáky druhého stupně. Turnaje se mohli zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti a učitelů. Kromě  26 žáků se do souboje postavily dvě učitelky a jedna žákyně opustivši školu v červnu. Pět týmu (ANO, SPD, TOP 09, PIRÁTI a NaCl ) sehrálo celkem  23 zápasů,  abychom poznali vítěze turnaje. Bylo  jím družstvo  ANO, jež reprezentovali hráči Sára, Martin, Bohunka, Ruda, Andrea a jejich kapitán Voloďa. Týmy byly dost vyrovnané, celý turnaj se hrál v duchu bojovnosti, nechybělo povzbuzování a napětí ve výsledkovém skóre, hráči dávali do hry vše, na co jim síly stačily a dobře spolupracovali ostřílení hráči z nejstarších ročníků s nováčky. Někteří si vyzkoušeli i roli rozhodčího a zapisovatele výsledků jednotlivých her. Na hřišti vládla zdravá sportovní atmosféra, ne, že by nebyl důležitý vítěz, ale vyhráli všichni, kteří se postavili pod síť, podpořili v sobě sportovního ducha a předvedli své míčové dovednosti a smysl pro týmovou spolupráci při hře. Bylo to pěkné odpoledne.       
                                                                                    Jana Frimlová

Sběr starého papíru
4. 10. – 6. 10. 2017

 
Pořadí ročníků:
1. místo - 7. ročník – 2553,5 kg/6 žáků
2. místo - 9. ročník – 1200,5 kg/8 žáků
3. místo - 5. ročník – 1193 kg/7 žáků
4. místo – 4. ročník – 816 kg/9 žáků
5. místo – 6. ročník – 625 kg/9 žáků
6. místo – 3. ročník – 496 kg/7 žáků
7. místo – 1. ročník - 271 kg/5 žáků
8. místo – 2. ročník – 198,5 kg/3 žáci
9. místo – 8. ročník – 153,5 kg/3 žáci
Ostatní  - 1223 kg
Celkem nasbíráno 8 730 kg.
Umístění jednotlivců:
1.           místo – Rudolf Toman 1911 kg
2. místo – Jakub Krejsa 481 kg
3. místo – Patrik Fajgl 302 kg
4. místo – Daniela Kosková 289 kg
5. místo – Nikola Urbanová 264 kg
5. místo – Romana Urban 264 kg
6. místo – Sára Jedličková 251 kg 
 
 
Všem, kteří se zúčastnili, moc děkujeme.
Z 64 žáků školy nepřineslo 7 žáků ani gram papíru.
 
 
Vyhodnocení sběru starého papíru bude ve čtvrtek 19. 10. 2017 o velké přestávce na chodbě 1. stupně.