ZÁŘÍ

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Jsme rádi, že jsme měli možnost zahájit školní rok tradičně setkáním v sokolovně a mohli jsme slavnostně přivítat prvňáčky.


 

Ti měli možnost absolvovat opožděně zápis do první třídy. Jen z důvodu nepříznivého počasí nemohli zasadit svůj keř na školní zahradě. Zvládli to ale během prvního týdne.

BŘEZEN

Poslední akce, které se žáci zúčastnili před uzavřením školy, byla besada s panem Josefem Zimovčákem, desetinásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole. Interaktivní beseda poskytla dětem nezapomenutelné zážitky. Barvité vyprávění o projektu "Na kole dětem" bylo doprovázené i praktickými ukázkami.

Odkaz na fotogalerii projektu "Na kole dětem"
 

Naše škola se také stala partnerem projektu "Na kole dětem". 9. etapa Cyklotour 2020 měla mít zastávku i v Kunvaldu. Bohužel v důsledku koronavirové pandemie došlo ke změně termínu i organizace. Více se můžete dočíst na stránkách nadace.

ÚNOR

EXKURZE
Hvězdárna a planetárium Hradec Králové a Archeopark Všestary

V pondělí  ráno  3.února  se téměř čtyřicet žáků naší  školy  i s pedagogickým doprovodem vydalo  do Hradce Králové.
Prvním cílem byla hvězdárna a planetárium. Pořadem v digitálním planetáriu nás provázeli dva lektoři. Žáci si měli možnost prohlédnout  zimní  hvězdnou oblohu, souhvězdí i planety, které jsou nyní možné pozorovat při jasné obloze.  Dále se blíže seznámili s vznikem a zánikem hvězd, s naší nejbližší hvězdou – Sluncem,  sluneční  soustavou, Měsícem a umělými  oběžnicemi  Země. Kvůli velké oblačnosti nebylo možno pozorovat Slunce dalekohledem, proto byl program doplněn promítaným filmem. Na závěr programu se šly děti na dalekohled do budovy hvězdárny alespoň podívat, a poté, kdo chtěl, mohl zakoupit drobné astronomické pomůcky a publikace.
Druhou zastávkou byl Archeopark  ve Všestarech.  Lektor  parku  poutavě našim žákům přiblížil svět pravěku, například vysvětlil rozdíl mezi paleontologem a archeologem, ukazoval pravěké zbraně a nástroje, vhodně své dynamické vyprávění  o dobových zvycích, řemeslech a obyčejích doplňoval krátkými filmovými ukázkami, svým osobitým přístupem udržel pozornost našich žáků téměř devadesát minut. Poté si  děti  ještě prohlédly  venkovní expozici „pravěká vesnice“ s ukázkami pravěkých staveb, jako je neolitický dům, eneolitický dům a expozice domácího zvířectva.
Věřím, že obě exkurze otevřely žákům nové obzory a třeba najdeme v Kunvaldě nového astronauta nebo archeologa.
Mgr. Václava Sklenářová

LEDEN

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH 20. – 24. 1. 2020

Naše škola uspořádala opět po dvou letech lyžařský výcvik pro žáky 6. a 7. ročníku.
Kurzu se zúčastnilo 14 žáků. Byli ubytováni v Penzionu Hruška. V pondělí ráno je rodiče dopravili do Bartošovic a po odložení zavazadel, vyložili i s lyžemi u lyžařského centra Nella.
Zde byli žáci rozděleni do dvou družstev, začátečníky vedl instruktor pan František Vrba a pokročilé Ing. Miroslav Sklenář. Veškerá výuka lyžování byla přizpůsobena schopnostem žáků. Výcvik byl zaměřen na rozvoj lyžařských dovedností, kde základem je rovnováha, přenášení váhy z jedné lyže na druhou, krátký, střední, dlouhý i carvingový oblouk. Za velký úspěch lze považovat, že i začátečníci již první den odpoledne jezdili na vleku a zvládli většinu uvedených prvků.
Ve středu se lyžovalo pouze dopoledne a odpoledne žáci navštívili Chráněné dílny Kopeček – sdružení Neratov v Bartošovicích. Zde si prohlédli keramickou, košíkářskou a tkalcovskou dílnu a poté, kdo měl zájem, nakoupil v řemeslném obchůdku.
Ve čtvrtek v odpoledních hodinách se konaly lyžařské závody, soutěžilo se ve slalomu. Trať byla postavena na celém svahu, stejná pro všechny účastníky, ale hodnocená podle kategorií. Přesná časomíra byla zajištěna vysílačkami.
Ne všichni žáci se vešli na stupně vítězů, ale perníkovou medaili, diplom a sladkou maličkost dostal každý. Tímto chci poděkovat panu Jaroslavu Kalousovi, který pomohl s organizací závodu, paní Lence Hybnerové za sladkosti pro děti a manželům Sotonovým za zapůjčení slalomových tyčí, vysílaček i stupňů vítězů.
Každý večer probíhal výchovný nebo zábavný program. V pondělí výuková videa k technice lyžování, v úterý soutěž v pantomimě, ve středu přednáška o létání a ve čtvrtek hodnocení lyžařského kurzu v komunikativním kruhu.
Hodnocení lyžařského kurzu bylo pozitivní jak od žáků, tak od vedení kurzu. Krásně to vyjádřila jedna žákyně, která v pátek při ukončení kurzu přišla za instruktorem Vrbou se slovy: „Děkuji Vám, že jste mě naučil lyžovat“. Nyní je na rodičích, aby dětem umožnili tento krásný sport rozvíjet.
Mgr. Václava Sklenářová

PROSINEC

VÁNOČNÍ SOUTĚŽENÍ A DISKOHRÁTKY

Ve čtvrtek 19.12. neměl již nikdo z nás náladu sedět v lavici a dávat pozor, co nám říkán paní učitelka nebo pan učitel. Proto nás potěšilo, že jsme po velké přestávce mohli odejít do sokolovny, kde pro nás měli deváťáci připravené soutěže zakončené vánočním kvízem.

Po obědě jsme pokračovali s programem v sokolovně, tentokrát to byla vánoční diskotéka s dalšími veselými soutěžemi.
Děkujeme deváťákům a některým osmákům za čas, který přípravě vánočního programu pro celou školu věnovali. Povedlo se vám to.

PRIMÁRNÍ PREVENCE V KUNVALDSKÉ ŠKOLE

Rádi bychom Vás informovali o tom, jak naše škola řeší možné problémy současné mládeže a co děláme pro předcházení negativním jevům.
Primární prevenci vnímá naše škola jako jeden z nástrojů, jak pozitivně působit na zdravý vývoj a výchovu našich dětí.

Již druhý školní rok spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež OD5K10 z Rychnova nad Kněžnou.
V loňském roce proběhly besedy na 2. stupni na téma alkohol a kouření, prevence šikany a drogy.
V letošním  školním roce  se zatím uskutečnily besedy na téma prevence šikany, které se zúčastnili  žáci 4. až 6. r., drogy – pro žáky 7. a 8. r. a bezpečný sex pro žáky 9.r.
Spolupráci s tímto zařízením bychom rádi rozšířili směrem k zákonným zástupcům, popřípadě i k dalším, kteří se o tuto problematiku zajímají.

8. ledna 2020  v 15.30 hod. proběhne na naší škole přednáška  na téma "Jak zabránit šikaně mého dítěte". Všichni, kdo máte zájem se dozvědět zajímavé informace od Mgr. Martina Vlasáka, jste srdečně zváni.

Za  Masarykovu  základní školu Mgr. Václava Sklenářová, metodik prevence

LISTOPAD

SLAVNOST SLABIKÁŘE

V úterý 26.listopadu si prvňáčci s sebou do školy přivedli i své maminky, tatínky, dokonce i babičku s dědečkem. Proč? Chtěli jim ukázat, co už se v 1. třídě naučili. A tak společně s vodníčkem Ploutvičkou z Abecedky předvedli, jak znají první  písmenka a o každém přednesli hezkou básničku. Četli slabiky i slova, „lovili“ je v rybníčku. Skládali a psali slova na tabulky, soutěžili…Zkrátka, dokázali nám, že rádi budou pokračovat v poznávání mateřského jazyka už podle Slabikáře. Se slavnostní fanfárou si ho převzali od paní učitelky i se sladkou odměnou „od Ploutvičky“.
Přejeme, aby stejně úspěšně na konci roku složili Čtenářský slib.


TECHNOHRÁTKY

Dne 20.11. 2019 navštívil 8. a 9. ročník naší školy  technohrátky, které pořádalo SOU Žamberk.  Autobus nás přivezl k divadlu v Žamberku, kde se akce zahajovala i ukončovala. V SOU, kam jsme se po slavnostním uvítání přemístili, bylo pro nás nachystáno sedm oborů se zajímavými úkoly: prodavač, cukrář, kuchař, řemeslník, obráběč kovů a instalatér. U oboru prodavač jsme hádali název zboží v kelímcích. U oboru cukrář jsme modelovali marcipánové dýně a zdobili perníčky. V gastronomii jsme si mohli namíchat vlastní drink, naučit se skládat ubrousky nebo připravit jednohubky. V oboru řemeslník vyráběli dva z nás dřevěné lodičky. U obráběče kovů jsme si všichni vyrobili držáček na propisovací tužku. V oboru instalatér jsme si mohli vyzkoušet smontovat odtokovou trubku. Když účastníci obešli všechna stanoviště, přesunuli se zpět do divadla. Zde pro nás byla nachystaná vědomostní část, kde jsme mohli nasbírat další body. Ve vědomostní části jsme se umístili na 7. místě, zato v praktické části jsme obsadili 2. místo. 
Karolína Faiferová, žákyně 8. ročníkuANGLIČTINA JINAK

Dne 18. 11. 2019 navštívil naši školu pan Kocurek, který předvedl pro žáky 1. – 9. ročníku vystoupení v anglickém jazyce. Jeho ukázková hodina (tematicky zaměřená na jeho pobyt v USA) proběhla celkem třikrát, a to podle jazykové úrovně posluchačů.
Jako první se ukázkové hodiny angličtiny zúčastnili žáci 1. – 3. ročníku. Pan Kocurek obratně zařazoval do poutavé prezentace o USA nejznámější anglická slovíčka a děti si je pak nenásilnou formou osvojovaly.
Druhá hodina, pro žáky 4. – 6. ročníku, již probíhala zčásti v angličtině s překladem do češtiny. Žáci již některá slovíčka znali, takže reagovali a doplňovali jeho vystoupení.
Třetí prezentace pro nejstarší tři ročníky již proběhla celá v angličtině.
Vystoupení bylo zajímavé a žáci si odnesli další novou zkušenost.
Mgr. Eva Skalická


PLAVÁNÍ 2019

I v letošním školním roce se povinného plaveckého výcviku zúčastnili žáci 2. a 3. ročníku. Výcvik probíhal v plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí každé úterý od 3. září do 12 listopadu.
Děti se učily skákat i potápět, lovit puky, zdokonalovaly se v plaveckých stylech. Prošly také výcvikem základních prvků záchrany a sebezáchrany.  Na konci každé lekce měly děti dostatek času na volnou zábavu, kterou si vždycky náležitě užily.
Během 10 lekcí se s vodou skamarádili i ti nejzarputilejší odpůrci vody. A druháci se už teď těší na příští rok, kdy povinnou výuku plavání zakončí. Jako odměnu za své snažení dostali všichni účastníci volnou vstupenku do plaveckého bazénu. Určitě ji s chutí využijí. 
Mgr. Klára Kodytková 

ŘÍJEN

PLAVÁNÍ

V 5. lekci si všichni vyzkoušeli základy záchrany a sebezáchrany.


SPANÍ VE ŠKOLE

Noc ze čtvrtka na pátek před prvním říjnovým víkendem jsme strávili ve školních třídách.
Večer jsme začali shlédnutím části seriálu Bylo nás pět, abychom se navnadili na následující den, kdy nás čekala cesta po Rychnově nad Kněžnou po stopách pěti známých hrdinů z knihy Karla Poláčka.
Před usnutím nás deváťáci ještě vytáhli ven na stezku odvahy v okolí školy a hřbitova. Potom jsme již zalezli do spacáků a snažili jsme se hezky vyspat. Ne každému se to na tvrdé podlaze podařilo, ale noc strávenou ve škole jsme si (jako již tradičně) užili všichni.  

CESTA ZA ZDRAVÍM

Již tradičně na počátku října proběhl v naší kunvaldské škole neobvyklý učební den. Po ne moc dlouhé noci strávené ve škole, které předcházela Stezka odvahy, po snídani, sbalení svého spacího pelíšku a vyfasování obědového balíčku žáci čtvrtého až devátého ročníku odjeli linkovým autobusem do Rychnova nad Kněžnou. Mladší školáčci za námi dorazili o hodinu později.  Zde nás čekal naučný okruh Rychnovské šlápoty s jedenácti zastaveními věnovanými Karlu Poláčkovi, autoru knihy Bylo nás pět. Trasu žáci prošli ve skupinách s doprovodem učitele, každá skupina měla plán a otázky. Odpovědi, které psali do křížovky, hledali na naučných tabulích. Cestou jsme navštívili synagogu, kde nám paní průvodkyně poskytla základní informace ohledně historie a využívání objektu, je zde umístěna expozice Židovství v Podorlicku a památník Karla Poláčka . Dále jsme prošli Starým náměstím, viděli  zámek, ulici V Chaloupkách, zvonici, Židovský hřbitov a kolem hotelu Panorama došli k letovisku Studánka, kde na nás čekal autobus a  naši mladší spolužáci, kteří absolvovali naučný  okruh v okolí. Za vyluštěnou křížovku dostaly děti malou pozornost od MIC Rychnov nad Kněžnou. MIC zároveň poskytlo plánky trasy. Moc děkujeme za velmi vstřícnou spolupráci.  V podobných akcích, které by rozšiřovaly obzor našich žáků, by škola i nadále ráda pokračovala.
Mgr. Václava Sklenářová

  • líbila se mi procházka lesem…
  • hráli jsme hry…
  • nelíbilo se mi, když jsme měli určit pravou a levou stranu řeky…
 To jsou některé reakce dětí druhé a třetí třídy z Cesty za zdravím. Cestou z Rychnova k hotelu Studánka jsme na naučné stezce získali spoustu informací o přírodě, pověstech, místních zajímavostech. Nevšední bylo i setkání s vodníkem Kristiánkem u Ivanského jezera.
Mgr. Klára Kodytková


SBĚR STARÉHO PAPÍRU


 

PLAVÁNÍ

Na 8. lekci už musel každý ukázat, co se naučil; nakolik zvládne plavecké styly, skoky do vody, lovení puků,...

 
 

ZÁŘÍ

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


AFRICKÁ MOZAIKA

Dne 6.9.2019 se v naší škole konala beseda se známým cestovatelem Tomášem Kubešem.
Zúčastnily se jí nejprve první dvě vyučovací hodiny děti z prvního stupně a po svačině pak žáci druhého stupně ZŠ. Beseda byla na téma „Africká mozaika“. Toto téma bylo vybráno proto, že zejména žákům sedmého a osmého ročníku připomněla, doplnila i rozšířila poznatky získané v uplynulém školním roce v hodinách zeměpisu.
V besedě dětem cestovatel ukázal záběry z různých zajímavých koutů Afriky, seznámil je s celou řadou odlišností, neobvyklých zvyků a pro nás nepochopitelných situací. Vyprávění bylo rozvrženo do několika oddílů, jako: Afričané, jak se cestuje, oběd v Africe, supermarkety, škola, víra v Africe, masky a kouzelníci a také, pochopitelně, příroda Afriky.
Beseda byla plná vlastních cestovatelských zážitků a cestovatelských zkušeností pane Kubeše. Jeho poutavé vyprávění děti rozhodně zaujalo, na závěr pak odpovídal na dotazy dětí.

 


 

PERNŠTEJNI

Dne 12.9. 2019 k nám do školy přijeli Pernštejni, aby nám přiblížili formou interaktivního divadelního představení, co se dělo během třicetileté války a něco nám o ní pověděli.
Po svačině se celá škola vydala do sokolovny, aby se mohla podívat na představení, které velmi vtipně začalo a také tak pokračovalo. Pernštejni nám ztvárnili různé scénky ze třicetileté války. Někteří velmi odvážní žáci si v představení zahráli vojáky, jezdce na koních a další… Představení trvalo asi jednu hodinu, a i když to byl krátký čas, mnoho jsme se toho dozvěděli a myslím si, že jsme se hodně nasmáli a pobavili.
Kateřina Kavková, Bc. Václav Kodytek


 

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY VČELAŘŮ

V pondělí 23. září navštívili žáci naší školy výstavu uspořádanou ke 100.výročí založení včelařského spolku v Kunvaldu.
Děti si zde prohlédly exponáty související se včelami ze starých časů i z moderního včelařství. Velmi se jim líbily starodávné vyřezávané kláty, expozice s živými včelami, pomůcky ke stavbě úlů a k odchytu roje. Viděly tu i jak se využíval med a další suroviny od včel. Zvědavě nahlédly i do moderního medometu a seznámily se s postupem výroby medu. Také si zahrály na včelky. Při hře se tak seznámily se životem včel, s rozdělením rolí ve včelstvu, byly dělnicemi, stavitelkami ,krmičkami, strážkyněmi úlu a pod. Po celou dobu prohlídky se dětem obětavě věnovaly p. Jindrová s p. Bémovou, trpělivě popisovaly a  vysvětlovaly vše, co žáci na výstavě vidí.
Výstava se dětem moc líbila, některé dokonce prohlásily, že z nich budou také včelaři.
Mgr. Věra Štefková

 


 

ZPRÁVA Z ADAPŤÁKU

Dne 23. – 25. září jsme byli na adaptačním kurzu.
Šli jsme pěšky do Českých Petrovic, kde jsme byli ubytovaní v penzionu Na Rozcestí. Cesta byla moc dlouhá a všechny nás moc boleli nohy.
Na adapťáku se nám moc líbilo. Když jsme přijeli, hráli jsme hry jako např.: vybíjenou, potom jsme si šli kreslit. Hned po té jsme se šli navečeřet. Naservírovali nám svíčkovou s knedlíkem. Po večeři jsme šli na pokoj, kde jsme se koukali na „Simsonovi“ a po nich jsme šli spát.
Následující den jsme vstali a šli se nasnídat. Ke snídani jsme měli samé dobroty. Po snídani jsme se vzmátořili a vyrazili jsme do Pastvin na bobovou dráhu. Cestou jsme se stavili u mamky jedné ze spolužaček, kde jsme si dali svačinu. Po příchodu na bobovou dráhu jsme si odložili batohy a několikrát jsme se svezli na bobové dráze. Koupili jsme si nanuky, které jsme s chutí snědli, a vyrazili jsme zpět do penzionu. Cestou se k nám připojil pes, kterému jsme dali jméno Aleš, a doprovodil nás až k penzionu. Když jsme došli, opět jsme se nasvačili a odpočívali jsme. Trochu jsme si ještě zahráli a dali jsme si večeři. Po dlouhém a náročném dni jsme usnuli.
Další den už nám moc nepřálo počasí, ale i tak jsme si sbalili kufry a netrpělivě jsme čekali na autobus, který nás odvezl do Žamberka, dali jsme si nějaké dobroty v cukrárně a autobusem jsme odjeli zpět domů.
Dagmar Pírková 6.ročník

 


 

PREHISTORICKÉ MALBY

Dne 26. 9. 2019 proběhla v Masarykově základní škole Kunvald přednáška ředitele Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Mgr. Tomáš Zelenky, s názvem Prehistorické malby. Přednáška byla svým obsahem určena pro 2. stupeň školy.
Přednáška byla věnována francouzské oblasti nazývané Périgord. Pan Zelenka ji navštívil dvakrát v roce 2018. Tento kraj zosobňuje ten typický poklidný francouzský venkov, ale zároveň je velmi bohatý na památky a historii. Díky svým četným prehistorickým i historickým památkám je vyhlášenou turistickou oblastí. Krom úžasných pravěkých jeskyní je zde údajně okolo tisíce hradů a zámků. Pro tuhle oblast jsou prý například typické střechy z nasucho skládaných kamenů. Pan Zelenka vyprávěl o nejznámějších městech Périguieux a Sarlat.
Ovšem nejvíce tuto oblast proslavilo období starší doby kamenné, konkrétně mladšího paleolitu, s bohatými nálezy štípaných kamenných nástrojů, ale především úžasnými jeskynními malbami. Právě v Périuordu se nalézá pravděpodobně neslavnější jeskyně vyzdobená těmito malbami, jeskyně Lascaux, která je spolu se španělskou Altamirou špičkou mladopaleolitického umění.
Dozvěděli jsme se, že jeskyně Lascaux se nachází poblíž městečka Montignac, a byla objevena zcela náhodně 12. září 1940 čtyřmi dětmi, které zde hledaly svého psa po pádu do skalní pukliny. Při jeho vyprošťování děti spatřily výzdobu jeskyně. Objev okamžitě obletěl svět a doslova během pár dní byly zahájeny první archeologické výzkumy lokality. Z jeskyně se stala senzace.
Od té doby sem prý začaly proudit obrovské zástupy návštěvníků - až 1200 lidí denně. A to se poměrně rychle ukázalo jako problém – oxid uhličitý vydechovaný návštěvníky, spolu s teplem z jejich těl, začal rapidně měnit mikroklima jeskyně, což se začalo neblaze projevovat na malbách. Proto byla jeskyně už v roce 1963 veřejnosti uzavřena. Malby byly následně restaurovány a jsou pod stálým dohledem - jeskyně je uzavřená i dnes a jsou do ní pouštěni pouze ti nejlepší světoví badatelé a i ti pouze na několik málo minut.
Dále pan Zelenka zdůraznil, že zájem o jeskyni neutuchal, proto byla vybudována replika, tzv. Lascaux II, která byla otevřena v roce 1983. Tato již tak podařená replika byla časem nahrazena novou prakticky dokonalou replikou Lascaux IV, která je návštěvníkům přístupná.
Pavla Skalická


 

PLAVÁNÍ

Hned 3. září zahájili žáci 2. a 3. ročníku povinný plavecký výcvik.
Na 4. lekci už ledacos zvládli.