VELIKONOCE VE ŠKOLE

Čtvrtek 22. 3. 2018 byl v naší škole dnem otevřených dveří pro veřejnost a zároveň zde dopoledne probíhalo pět velikonočních dílen. Žáci si mohli několika způsoby ozdobit kraslice, zahrát si hru Kuřátko, nezlob se, vyřešit několik tajenek a kvízů, zaskákat si přes velikonoční švihadlo nebo si uplést pomlázku z vrbových proutků, či si zhotovit velikonoční přírodní dekoraci. A tak se během dopoledne při práci a zábavě vystřídaly naše děti a vše si mohli prohlédnout i pozvaní hosté (p. starosta J. Paďour, děti z naší mateřské školy, žáci ZŠ speciální Neratov se svými asistenty, děti z MŠ z Bartošovic) a další návštěvníci z řad rodičů, či prarodičů. Ti zhlédli také výzdobu velikonočních kraslic, které žáci základní školy vyrobili doma, a svým hlasem pak vybrali tu nejlepší. Pro nás, pedagogy, to byl velmi náročný den a slova chvály na celou výzdobu školy nás potěšila a povzbudila. Děti byly nadšeny z jiného způsobu výuky. Už nyní přemýšlíme nad zajímavou akcí pro příští školní rok. Bude to něco nového, netradičního, takže se můžete těšit.
Na konec bych chtěla poděkovat p. M. Vrbové, p. L. Křičenskému st., p. P. Tátošovi, p. M. Kopeckému a p. L. Hájkovi za pomoc při pletení pomlázek.

Krásné jaro přeje Irena Vagnerová, vychovatelka ŠD 


ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
 

Recitační soutěž byla uskutečněna v odpoledních hodinách  27.března. Tento den jsme si také připomínali 426. výročí narození Jana Amose Komenského, který má jako český bratr s naší obcí blízkou  souvislost.  Žákům byly v hodinách literatury nabídnuty texty poezie, někteří si našli texty sami.  Soutěž hodnotila pětičlenná porota, tři učitelé a dva žáci. Porota kladně hodnotila  osobitý přístup k přednesu, porozumění textu,  tempo a celkový  dojem vystupujícího.  Všichni  přítomní žáci se zúčastnili  školního kola. Jsou tací, kteří se nepřipravili zodpovědně  a jejich vystoupení bylo ostudné, ba až trapné, ale více bylo těch dobře připravených a těm, přestože nebyli oceněni diplomem, patří dík za pěkné poetické odpoledne. Nejlépe se přednesu poezie zhostili žáci  9. ročníku, kteří získali nejvyšší hodnocení nejen od poroty, ale nakonec museli o postupu pěti nejlepších recitátorů se shodnými body od poroty  rozhodnout ostatní recitující, coby posluchači. Ze soutěže si diplomy odnesli za 3. místo Jiří Mrázek,  za  2. místo Tadeáš Bém a  1. místo získala Nela Kodytková, jež za slovenský text obdržela plný, nejvyšší počet bodů a kromě diplomu byla oceněna i věcným darem, knihou poezie. Celkově byla recitační soutěž porotou ohodnocena  jako zdařilá  akce, které se podle svého přístupu a schopnosti zúčastnili žáci 2. stupně.                                             
                                                                    
Mgr. Jana Frimlová


LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ

 
V týdnu od 22. 1. - 26. 1. byl naplánován pobytový kurz pro povinnou výuku sjezdového lyžování a snowboardingu. Kurzu ve SKI AREÁLU v Bartošovicích se zúčastnilo 14 žáků ze 6. a 7. ročníku. Azyl pro pobyt a výbornou stravu nám poskytli manželé Hruškovi v penzionu Hruška.
Celý týden jsme měli příznivé sněhové podmínky pro výcvik, dokonce jsme se vydali jeden den i na večerní lyžování. Mnozí žáci byli úplní začátečníci, učili se do lyžařské výzbroje obouvat, pohybovat se na ni, ale neméně potíží jim konalo postavit se z pádů a ze svahu neujet či vyjet na vleku vzhůru na kopec a nebýt vyvržen mimo stoupající zmrzlou stopu. Začátky byly pro někoho dost bolestivé, zoufalé a zprvu se snažení zdálo beznadějné. Lyžaři i snowborďáci se ale každým dnem zlepšovali, méně padali, lépe vstávali, plužili a do oblouků zatáčeli a užívali si radosti z pohybu na prkýnkách. V pátek již mohli instruktoři pro všechny borce zorganizovat dokonce závod v obřím slalomu v bartošovickém středisku Nella.
Žáci výcvik zvládli, naučili se základním lyžařským nebo snowboardovým dovednostem a bez zranění, plni nových zážitků, odjížděli se svými rodiči na víkend do svých domovů. Týdenní zimní sportovní škola se vydařila a všem líbila.
Zvláštní poděkování patří manželům Bémovým, kteří nám přispěli finančním darem na tuto akci, a tím vyšel rodiče žáků pobyt jejich dětí na kurzu výrazně levněji. 

Mgr. Frimlová Jana

PŘEDNÁŠKA O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ "TONDA OBAL NA CESTÁCH"

V pátek 12. 1. 2018 se konala na naší škole přednáška o třídění odpadů pod záštitou firmy EKO-KOM. Pro žáky 1. stupně byla přednáška zaměřena především na význam třídění odpadů. Po úvodní besedě, při které byly děti velmi aktivní, si také vyzkoušely formou hry, jak odpad třídit, zhlédly video o třídících linkách a recyklaci skla. Na závěr si také osahaly a prohlédly suroviny vzniklé recyklací plastů pro výrobu oblečení, spacích pytlů nebo surovinu na výrobu skla – sklářský písek. Přednáška se nám velmi líbila. Lektor děti pochválil za aktivitu a znalosti a předal jim drobné dárky.

Také pro druhý stupeň se uskutečnila přednáška na téma co s odpady, význam recyklace.  Žáci se v besedě zamýšleli nad problematikou skládek a nad dalšími způsoby likvidace odpadů. Lektor je seznámil s postupy recyklace různých druhů odpadů. Z celé besedy vyplynul závěr, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne a pokud jej likvidovat musíme, tak ve spalovnách a ne na skládkách. Pochvalu zaslouží žáci 6. ročníku, kteří se aktivně zapojili do besedy.

Mgr. Lenka Příkopová

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

 
Ve čtvrtek odpoledne 7.prosince 2017 se na naší škole konala Mikulášská besídka, kterou pořádali žáci 8.a  9. ročníku pod vedením p. uč. Frankové a Vlaškovské. Přípravy trvaly dlouhé týdny, ale vyplatilo se. Naši nejstarší žáci rozradostnili děti z 1.-7. ročníku natolik, že nechtěly z besídky ani odejít.
Žákyně 9. ročníku Sára Jedličková a Daniela Kosková provázely děti celou odpolední  akcí jako moderátorky. Mluvily s nimi o Mikulášské nadílce a o Vánocích.
Soutěžních stanovišť bylo celkem sedm. Děti si zaskákaly v pytli, házely míčkem do papírového čerta, nosily míček na lžíci, přednášely básničky i písničky, přetahovaly se s lanem, hádaly názvy pohádek a malovaly vánoční přání.
Hudba hrála k poslechu po celou dobu besídky. Žáci z jednotlivých stanovišť získávali žetony, za které si vyzvedávali sladkosti. Nechyběl ani Čert, Anděl a Mikuláš, ti  se pohybovali mezi dětmi během celé akce.
Na závěr si žáci zahráli hru “ Koulovaná”. Soutěžili ve dvou družstvech. Vítěznému družstvu se hra tak zalíbila, že si vynutilo další dvě kola.
Myslím, že akce byla velmi úspěšná. Děti se pobavily, měly radost ze všech aktivit, které si 8. a 9.ročník pro ně připravil. I paní učitelky rozhýbal pohyb na píseň “Makaréna”.
Určitě se budeme těšit  na další  akci v příštím roce.
                                                                                       Simona Vlaškovská


TRADIČNÍ PODZIMNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Již čtvrtým rokem jsme na škole uspořádali k připomínce 17. listopadu  turnaj v přehazované se žáky druhého stupně. Turnaje se mohli zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti a učitelů. Kromě  26 žáků se do souboje postavily dvě učitelky a jedna žákyně opustivši školu v červnu. Pět týmu (ANO, SPD, TOP 09, PIRÁTI a NaCl ) sehrálo celkem  23 zápasů,  abychom poznali vítěze turnaje. Bylo  jím družstvo  ANO, jež reprezentovali hráči Sára, Martin, Bohunka, Ruda, Andrea a jejich kapitán Voloďa. Týmy byly dost vyrovnané, celý turnaj se hrál v duchu bojovnosti, nechybělo povzbuzování a napětí ve výsledkovém skóre, hráči dávali do hry vše, na co jim síly stačily a dobře spolupracovali ostřílení hráči z nejstarších ročníků s nováčky. Někteří si vyzkoušeli i roli rozhodčího a zapisovatele výsledků jednotlivých her. Na hřišti vládla zdravá sportovní atmosféra, ne, že by nebyl důležitý vítěz, ale vyhráli všichni, kteří se postavili pod síť, podpořili v sobě sportovního ducha a předvedli své míčové dovednosti a smysl pro týmovou spolupráci při hře. Bylo to pěkné odpoledne.       
                                                                                    Jana Frimlová

Sběr starého papíru
4. 10. – 6. 10. 2017

 
Pořadí ročníků:
1. místo - 7. ročník – 2553,5 kg/6 žáků
2. místo - 9. ročník – 1200,5 kg/8 žáků
3. místo - 5. ročník – 1193 kg/7 žáků
4. místo – 4. ročník – 816 kg/9 žáků
5. místo – 6. ročník – 625 kg/9 žáků
6. místo – 3. ročník – 496 kg/7 žáků
7. místo – 1. ročník - 271 kg/5 žáků
8. místo – 2. ročník – 198,5 kg/3 žáci
9. místo – 8. ročník – 153,5 kg/3 žáci
Ostatní  - 1223 kg
Celkem nasbíráno 8 730 kg.
Umístění jednotlivců:
1.           místo – Rudolf Toman 1911 kg
2. místo – Jakub Krejsa 481 kg
3. místo – Patrik Fajgl 302 kg
4. místo – Daniela Kosková 289 kg
5. místo – Nikola Urbanová 264 kg
5. místo – Romana Urban 264 kg
6. místo – Sára Jedličková 251 kg 
 
 
Všem, kteří se zúčastnili, moc děkujeme.
Z 64 žáků školy nepřineslo 7 žáků ani gram papíru.
 
 
Vyhodnocení sběru starého papíru bude ve čtvrtek 19. 10. 2017 o velké přestávce na chodbě 1. stupně. 

ZPRÁVA O ADAPTAČNÍM KURZU

 Ve školním roce 2017-18 jsme se rozhodli uspořádat adaptační kurz pro 6. a 7. ročník. Tuto skupinu žáků jsme vybrali proto, že se spolu budou často potkávat ve vyučovacím procesu a je žádoucí, aby mezi nimi panovaly přátelské vztahy. Během celého kurzu byli žáci bráni jako jedna skupina vrstevníků, do pokojů a herních aktivit zde nebyli děleni podle ročníku. Třídenní kurz probíhal v nedaleké chatě Čihák, vzdálené od Kunvaldu 8 km, kam jsme mohli dojít tam i zpět pěšky.
Cílem kurzu bylo vzájemné poznávání, získávání nových informací o spolužácích, uvědomování si své role ve skupině vrstevníků, pozorování a pochopení druhých v nejrůznějších herních aktivitách, rozvíjet u žáků schopnost empatie, učit je respektu k odlišnému názoru a dodržování domluvených pravidel, umět vyslechnout druhého či sdělit a obhájit svůj názor.
Do programu kurzu byly naplánovány aktivity probíhající v budově, ale i pohybové aktivity v terénu.  Během kurzu byly zařazovány hry, které měly posilovat týmovou spolupráci a při kterých si děti uvědomovaly svou roli v menší či větší skupině a svůj podíl na úspěšném zvládnutí úkolu. Během dne se střídaly hry snadnější a více zábavné s hrami strategickými, kde bylo zapotřebí se vzájemně řídit, domlouvat, organizovat a promýšlet postup, aby hra byla zvládnutá s úspěchem a přinášela radost z týmové spolupráce. Takové hry však nepatřily k oblíbeným, neboť se žáci nedokázali respektovat při rozdělování rolí a neuměli si připravit strategii postupu. Zpětnou reflexí dokázali pojmenovat chyby, ale o opětovný pokus chyby napravit zájem neměli. Taková nezdařená hra však byla do programu zařazena později, aby poznali, že je třeba občas více pokusů, než zdolají překážky, které stojí v cestě za úspěchem. Bylo znát, že v této skupině měli silné slovo dominantní chlapci ze sedmé třídy, kteří často ovlivnili názor ostatních a neradi přijímali odlišný názor šesťáka, třebaže chápali jeho logiku a  možnou cestu za zdárným zdoláním překážky. Své názorové skupinové přesily se odmítali vzdát a tady bylo cítit věkovou nadřazenost.
Často jsme o prožitých aktivitách vedli diskuze, kde žáci odpovídali na otázky a sdíleli své pocity, které prožívali, a hodnotili své zapojení a svou roli ve skupině. Žáci byli vedeni k tomu, aby se uměli vyslechnout, přijmout názor druhého bez odmítnutí, ale s uvedením svého, byť odlišného názoru s odůvodněním.
Během celého kurzu si žáci do Deníku zaznamenávali nejen průběh dne, ale i hodnocení hry, vlastní pocity a postřehy tak, aby mohli rodičům podrobně popsat průběh a význam adaptačního kurzu. Večer jsme si předčítali Podorlické pověsti.
Adaptační kurz probíhal bez problémů, na chatě bylo o nás dobře postaráno, počasí nám přálo a děti se vracely domů jako sehraná parta, třebaže se chlapci ze sedmého ročníku chtěli z Končin do Kunvaldu vydat kratší cestou. Jejich volba byla respektována a oni se s učitelem od dívek oddělili. Nakonec však ke škole dorazili o půl hodiny později než dívky, které na ně s učitelkou čekaly, aby se všichni společným pozdravem „ Hubabula papula ódr Mikula“ (pokřik ze čtené pověsti) rozloučili.
 
Vypracovala Jana Frimlová

VLAŠTOVKIÁDA

Vlaštovkiáda se konala v naší škole u příležitosti uctění památky letce Fr.Trejtnara v Kunvaldu v sobotu 16.9.2017. 
Měla 2 etapy:
1.       etapa – Žáci si vyrobili papírovou vlaštovku.
2.       etapa – Vlaštovčí klání (let vlaštovek).
 
Hodnocení vlaštovčího klání

1., 2., 3. ročník                                                                       Pilot(ka) Vlaštovka                 Dolet v cm
                               1. místo  LUCKA PŘÍHODOVÁ                            ELSA č. 34                          640
                               2. místo  TONIČKA ZÁŘECKÁ                            MOULINKA č. 38                  620

                               3. místo  DINO BEŇADIK                                  ZLOBIDLO č. 43                   570
 
4., 5. ročník
                               1. místo  VIKTORIE BORKOVÁ                          LETUŠKA                              850
                               2. místo JAKUB KREJSA                                   LETADLO 2513                      680

                               3. místo  DAN HYNŠT                                      B6                                        620
 
6., 7., 8., 9. ročník
                               1. místo  PETR LUKEŠ                                      APOLLO 69                           840
                               2. místo KRYŠTOF HÁJEK                                 JOLANDA                              830

                               3. místo  NIKČA URBANOVÁ                             FÉNIX                                  750
 
Hodnocení kreativity vlaštovek

1., 2., 3. ročník   
                               1. místo  KLÁRKA KŘIVÁNKOVÁ, 3. r                 č. 41                                    53 b
                               2. místo  HONZÍK KŘIVOHLÁVEK, 1. r               č. 29                                    30 b

                               3. místo  TEREZKA VAGNEROVÁ, 3. r                č. 39                                    15 b
 4., 5. ročník
                               1. místo  PÉŤA VLAŠKOVSKÝ                             č. 51                                   51 b
                               2. místo LUCKA GREGUŠOVÁ                            č. 48                                    38 b

                               3. místo  PATRIK FAJGL                                    č. 49                                    34 b
 
6., 7., 8., 9. ročník
                               1. místo  VOLOĎA MAKAROV                            č. 21                                    116 b
                               2. místo  LINDA HÁJKOVÁ                                č. 10                                    108 b

                               3. místo  SÁRA JEDLIČKOVÁ                             č. 24                                     92 b
 
Školní akce, kde nám spolu bylo dobře.
Všichni žáci se zapojili.
Všichni se vzájemně poznali a spolupracovali.
Všichni se vzájemně povzbuzovali a oceňovali.
Všichni se na sebe usmívali.
Všichni byli měřeni stejným metrem.
Všichni nevyhráli, ale to nikomu nevadilo.
Vlaštovkiáda byla moc fajn.
 
Mgr. Franková Zdeňka
organizátorka vlaštovkiády
 
P. S.: Děkuji všem kolegyním a kolegovi za spolupráci.