ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
 

Recitační soutěž byla uskutečněna v odpoledních hodinách  27.března. Tento den jsme si také připomínali 426. výročí narození Jana Amose Komenského, který má jako český bratr s naší obcí blízkou  souvislost.  Žákům byly v hodinách literatury nabídnuty texty poezie, někteří si našli texty sami.  Soutěž hodnotila pětičlenná porota, tři učitelé a dva žáci. Porota kladně hodnotila  osobitý přístup k přednesu, porozumění textu,  tempo a celkový  dojem vystupujícího.  Všichni  přítomní žáci se zúčastnili  školního kola. Jsou tací, kteří se nepřipravili zodpovědně  a jejich vystoupení bylo ostudné, ba až trapné, ale více bylo těch dobře připravených a těm, přestože nebyli oceněni diplomem, patří dík za pěkné poetické odpoledne. Nejlépe se přednesu poezie zhostili žáci  9. ročníku, kteří získali nejvyšší hodnocení nejen od poroty, ale nakonec museli o postupu pěti nejlepších recitátorů se shodnými body od poroty  rozhodnout ostatní recitující, coby posluchači. Ze soutěže si diplomy odnesli za 3. místo Jiří Mrázek,  za  2. místo Tadeáš Bém a  1. místo získala Nela Kodytková, jež za slovenský text obdržela plný, nejvyšší počet bodů a kromě diplomu byla oceněna i věcným darem, knihou poezie. Celkově byla recitační soutěž porotou ohodnocena  jako zdařilá  akce, které se podle svého přístupu a schopnosti zúčastnili žáci 2. stupně.                                             
                                                                    
Mgr. Jana Frimlová