ÚNOR

EXKURZE
Hvězdárna a planetárium Hradec Králové a Archeopark Všestary

V pondělí  ráno  3.února  se téměř čtyřicet žáků naší  školy  i s pedagogickým doprovodem vydalo  do Hradce Králové.
Prvním cílem byla hvězdárna a planetárium. Pořadem v digitálním planetáriu nás provázeli dva lektoři. Žáci si měli možnost prohlédnout  zimní  hvězdnou oblohu, souhvězdí i planety, které jsou nyní možné pozorovat při jasné obloze.  Dále se blíže seznámili s vznikem a zánikem hvězd, s naší nejbližší hvězdou – Sluncem,  sluneční  soustavou, Měsícem a umělými  oběžnicemi  Země. Kvůli velké oblačnosti nebylo možno pozorovat Slunce dalekohledem, proto byl program doplněn promítaným filmem. Na závěr programu se šly děti na dalekohled do budovy hvězdárny alespoň podívat, a poté, kdo chtěl, mohl zakoupit drobné astronomické pomůcky a publikace.
Druhou zastávkou byl Archeopark  ve Všestarech.  Lektor  parku  poutavě našim žákům přiblížil svět pravěku, například vysvětlil rozdíl mezi paleontologem a archeologem, ukazoval pravěké zbraně a nástroje, vhodně své dynamické vyprávění  o dobových zvycích, řemeslech a obyčejích doplňoval krátkými filmovými ukázkami, svým osobitým přístupem udržel pozornost našich žáků téměř devadesát minut. Poté si  děti  ještě prohlédly  venkovní expozici „pravěká vesnice“ s ukázkami pravěkých staveb, jako je neolitický dům, eneolitický dům a expozice domácího zvířectva.
Věřím, že obě exkurze otevřely žákům nové obzory a třeba najdeme v Kunvaldě nového astronauta nebo archeologa.
Mgr. Václava Sklenářová