ČERVEN


Každé pondělí           * Angličtina
1.                               * Oslava Dne dětí 
3.                               *Fotografování dětí
10.                             * Výlet do skanzenu v Krňovicích 
17.                             * Přednáška pro rodiče 
21.                             * Beseda s učitelkou 1. třídy (pro rodiče předškoláků)
25.                             * Divadlo v MŠ
                                  * Besídka Sluníček pro rodiče ( besídky budou v týdnu od 21. - před akcí upřesníme)
                                  * Besídka ml. Žabiček
                                  * Besídka předškoláků
29.                             * Výlet dětí do Orlických hor
30.                             * Dopolední zahradní slavnost........možná přijde i kouzelník!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Témata vzdělávání:  Zpívejme si, zpívejme, maminkám a dětem radost dělejme!
Sněhurka a sedm trpaslíků.
Nasedat, jedeme!

 
    Důležitá telefonní čísla:   MŠ  722 146 333           ŠJ  731 576 787
                            

V červenci a srpnu 2021 bude mateřská škola zavřena!
Důvodem je výměna podlah, obnova interiérů, malování. Děkujeme za pochopení.