Jsme vesnická škola, která má menší počet žáků a proto navazujeme spolupráci s partnerskými školami z blízkého i vzdáleného okolí. Vzájemná spolupráce se uskutečňuje převážně při pořádání sportovních, kulturních a výtvarných akcí.

Z důvodu zkvalitnění výuky pracovních činností jsme navázali spolupráci s partnery, kteří nám umožní toto vyučování vykonávat přímo na jejich pracovišti. Žáci se tak seznámí s prací a prostředím přímo v závodě.

Kroužky, které mohou navštěvovat žáci naší školy, se snažíme nabízet podle našich možností. Není jich mnoho, ale další jsou nabízeny organizacemi se sídlem v obci.

A na závěr nesmíme zapomenout poděkovat sponzorům, kteří podporují školu v Kunvaldu.