Školní družina je součástí Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald.

Nachází se ve druhém patře společně s třídami prvního stupně. Má jedno oddělení. 

Školní družina nabízí dětem aktivní využití volného času v době před zahájením vyučování od 6:20 do 7:45 hodin, a po ukončení výuky do 16:00 hodin.

Zajišťuje odpočinek a rekreaci, rozvíjí rozmanité zájmy žáků v široké nabídce zájmových činností, umožňuje přípravu na vyučování.

Úplata za školní družinu činí  100,- Kč/měsíc.

 

6.20 -  7.45 hry ve třídě

po skončení vyučování
       do 13.30  hry ve třídě
13.30 - 14.00  odpolední čtení (nerušit)
14.00 - 15.00  vycházka do okolí
15.00 - 16.00  hry ve třídě

První a poslední školní den není školní družina v provozu.