Od 3. 5. 2021 je obnoven provoz školní jídelny. Děti MŠ, všichni žáci 1. stupně a žáci 2. stupně, kterým je umožněno prezenční vzdělávání,  mají od tohoto dne stravování přihlášené. V případě nepřítomnosti dítěte nebo žáka je třeba oběd odhlásit. Žáci 2. stupně s distanční výukou mají možnost odebrání oběda do jídlonosičů - výměnou nádob, od 11.00 do 11.30 a od 12.30 do 13.00 hod. Oběd je nutné přihlásit předem na tel. 731 576 787.

 

V budově Masarykovy školy máme školní jídelnu vyhlášenou dobrou, téměř domácí kuchyní.

Pracují zde 3 kuchařky. Tento tříčlenný tým zajišťuje stravování dětí mateřské školy, žáků základní školy a zaměstnanců školy; denně navaří asi 140 obědů.

Vaří chutná a zdravá, nutričně vyvážená a hygienou doporučovaná jídla.

Děti MŠ platí za dopolední svačinky 11 Kč, odpolední svačinky 8 Kč a oběd 20 Kč.

Žáci ZŠ platí za oběd 1. až 4. ročník 25 Kč a žáci 5. až 9. ročníku 28 Kč.

Zaměstnanci školy 28 Kč.

Obědy do jídlonosičů vydáváme od 11 do 11:30 hodin.

Odhlašování stravného provádějte osobně u zaměstnankyň školní jídelny nebo telefonicky na tel. č. 465619170, 731576787. Další informace naleznete zde.


Pro žáky ZŠ první školní den není stravování zajištěno, poslední školní den jsou obědy vydávány v cca 9.30 hodin. 
Pro děti MŠ je stravování v tyto dny zajištěno.