Poslední dostupné informace o přijímání na střední školy pro školní rok 2021/2022 najdete zde.

Prezentaci s informacemi k přijímání na střední školy v Pardubickém kraji najdete zde, přihlášku můžete stáhnout zde, nebo požádat ředitelku školy o vytisknutí již předvyplněné přihlášky. 

Byl navýšen časový limit pro konání písemné jednotné přijímací zkoušky. Časový harmonogram přijímacího řízení na střední školy najdete zde