Neinvazivní testování antigenními testy bude prováděno 2x týdně (pondělí a čtvrtek).
Test si provede každý žák sám před vstupem do budovy školy pod dohledem pracovníků školy – odkaz na video:

.

V testovací dny (pondělí, čtvrtek) doporučujeme příchod žáků mezi
7.00 a 7.30, aby bylo zajištěno včasné zahájení výuky.
Žáci počkají před budovou školy. Testování proběhne v prostorách sokolovny.
Žáci se budou řídit pokyny dohlížejících pověřených osob.
Pokud bude mít žák pozitivní test, budeme kontaktovat zákonného zástupce, který je povinen učinit příslušná opatření.
Další podrobné informace naleznete na INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (edu.cz)
Rozvrh hodin bude dostupný v Bakalářích.
Žáci 1. stupně se nyní testují pouze 1x týdně. Informace jsou v Bakalářích.

Sběr papíru