V souladu se zákonem č. 23/2017 zveřejňujeme Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2019, resp. jeho návrh, který je předložen ke schválení zřizovateli:    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018 a 2019