Škola dnes navazuje na dlouholetou tradici základního vzdělávání dětí z rozlehlého Kunvaldu i okolí.
Vzdělávání probíhá v opravené a zateplené, prostorné školní budově stojící nad křižovatkou cest v centru městysu, jsme obklopeni kulturní krajinou podhůří Orlických hor.
Je k nám dobré dopravní spojení ze všech stran: z Rokytnice, ze Žamberka, z Bartošovic v O. h. Školní vzdělávací program s motivačním názvem Škola pro tebe umožňuje žákům získat kvalitní všeobecné vzdělání.

Vyučování probíhá v populačně přirozených, různorodých třídách či skupinách s nízkými počty spolužáků. Vyučování ve skupinách je typickým znakem našeho vzdělávacího programu. Cíleně je vytváříme na 1. i na 2. stupni.
Nízké počty žáků ve třídách umožňují učitelům přistupovat k žákům individuálně. V téměř domáckém prostředí mohou žáci dosahovat takových výsledků ve vzdělávání, které odpovídají jejich nadání a možnostem.
Mimo to tím vedeme žáky k vzájemnému respektování, názorové snášenlivosti a spolupráci všech zúčastněných, rušíme překážky mezi ročníky a třídami.

Neexistuje zde anonymita, sociálně patologické jevy se téměř nevyskytují, převažují přátelské vztahy. Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, ke zdraví fyzickému i psychickému. Využíváme proto okolní krajinu a vedeme žáky k ekologickému přístupu k přírodě, ke kladnému vztahu k domovu, rodné obci a vlasti.